SORSÜGYNÖKSÉG
KÜLÖNSZÁM

TARTALMI ISMERTETŐ

MIÉRT TEREMTETTE ISTEN A VILÁGOT?
A kozmikus terv megvalósulása
Ha elfogadjuk, hogy a fizikai valóságon túl létezik a transzcendens világ, akkor képesek lehetünk túllépni a véletlenen alapuló determináltságunkon. Vagyis már nem hisszük el, hogy életünket a véletlen vak játékának köszönhetjük, és hogy pusztán intelligens állatok vagyunk, akiknek célja a csakis a túlélés. Ha viszont ezt a materialista álláspontot elvetjük, akkor már feltehetjük a kérdést, hogy mi az ember célja. Ekkor már van értelme a kérdésnek, hogy miért lett teremtve a világ és benne az ember. Felmerül egy mindent átható Kozmikus Terv lehetősége. Vajon miről szólhat ez a Terv? Van esélyünk valamit megtudni róla?

miertteremtetteistenavilagot

EGYSZER FENT, EGYSZER LENT
A szerencse forgandósága
A fenti magyar szólást mindenütt ismerik különféle változatokban, az ókori rómaiak például így mondták: Hodie mihi, cras tibi („Ma nekem, holnap neked!”) Ősidők óta tapasztaljuk ugyanis a sors kiismerhetetlen szeszélyét, mely felemel a porból, hogy újra lesújtson, majd ismét felemeljen – és így tovább. Vagy lehet, hogy nem vak szeszélyről van szó, hanem egy nagyon is tudatos, értelmes rendről? Talán közelebb jutunk a válaszhoz, ha megismerünk néhány hányatott sorsú mitológiai és történelmi személyiséget.

TITKOS TANOK BEAVATOTTJAI
Sorsunk alakításának művészete
Az ezoterikus tanításokban szereplő divináció olyan látnoki erő, amellyel a próféták és a titkos tanok beavatottjai rendelkeznek. E beavatottak szerint pedig a divináció az isteni hatalom gyakorlását és az isteni tudás realizálását jelenti: alkalmazója valamilyen eszköz segítségével ráhangolódik a legvalószínűbben bekövetkező jövőbeli helyzetre, és annak lehetséges kimenetelét tárja fel.

ttkostanokbeavatottjai

SORSKERÉK ÉS BŐSÉGSZARU
A végzet ősi szimbólumai
Buddha világkereke, Fortuna szekere, Amaltheia kecskeistennő bőségszaruja, a Tarot szerencsekereke vagy a Nap asztala – az emberiség ősidők óta sokféle szimbólummal jelenítette meg a sors forgandóságát. Érdemes megismerni ezeket és a hozzájuk kapcsolódó mítoszokat, legendákat, spirituális tanításokat, mivel közelebb visznek bennünket a sors misztériumának megértéséhez.

SORSALAKÍTÁS MÁGIÁVAL
Milyen mozgástere lehet az embernek?
Tegyük fel, hogy létezik az eleve elrendelés, és mindenkinek előre meg van határozva a sorsa. Azaz minden meg van írva a Nagy Könyvben. Ebben az esetben végül is akármit megtehetünk, mert úgyis az fog történni, ami nekünk rendeltetett, és bármit teszünk, nem lehet változtatni a sorsunkon. Vagy nem erről van szó egészen? Milyen mozgástere van az embernek a saját sorsát illetően? És mi van, ha egyáltalán nem akarom elfogadni a sorsomat, és teljesen más szerepet szánok magamnak, mint aminek lennie kellene? Van lehetőség arra, hogy saját magunk alakítsuk a sorsunkat, akkor is, ha történetesen létezik a Sors. Ezt a lehetőséget úgy hívják, hogy mágia.

sorsalakitas

A VÉGZET FONÓNŐI
Moirák, Párkák, Nornák
Számos nép mitológiájában szerepelnek, és mindenütt ők azok, akiktől mindenki retteg, és akiknek mindenki a kegyeit próbálja keresni. Három nővér, akik közül egyik elindítja, másik tovább fonja, a harmadik pedig könyörtelenül elvágja az élőlények sorsfonalát – de kik ők valójában?

vegzetfononoi

ISTEN AKARATÁBÓL
A Teremtő már döntött a sorsunkról
Regényíróként az ember tét nélkül eljátszadozhat a szereplők sorsával. Milliók szenvedhetnek és halhatnak meg, ráadásul a főhőst sem kell kímélni, hiszen a történet kitaláció. Bár a szerző, ha nem felelőtlen, számol a veszélyekkel, például művének az őrületre hajlamos olvasókra gyakorolt hatásával, a morálisan kifogásolható mozzanatok említésekor hivatkozhat világának virtuális mivoltára. Vajon a Teremtő, ha van, miféle megfontolások alapján határozta meg a szereposztás kritériumait? Érző lényeket állít a színpadra, taszít nyomorba, betegít meg és küld a halálba, ritkán emel fel és halmoz el tehetséggel és javakkal.

A TEREMTŐ KÖZBESZÓL
Isteni beavatkozások
Minden reménytelen, elveszni látszik, ám ekkor hirtelen történik valami, amitől minden jóra fordul... E jelenséget, a csodával határos, váratlan és mindenképpen pozitív sorsfordulatot ősidők óta ismerik – és a régiek úgy hitték, mindez egy istenség beavatkozásának köszönhető. Ezt hívják a kultúrtörténetben Deus ex machinának, aminek most bemutatunk néhány különösen szép mitológiai és történelmi példáját.

ISTEN, A BÁBJÁTÉKOS
Szabad akarat, kontra eleve elrendelés
Mennyiben felelős egy ember saját sorsáért? Ha tényleg igaz az, hogy Isten mindent tud, és mindent előre elhatározott, ráadásul ő oltotta belénk késztetéseinket, hajlamainkat, nagyon nem tűnik igazságosnak túlvilági büntetéssel való fenyegetőzése. Bábok, előre programozott robotok lennénk, vagy van saját akaratunk? Ha igen, akkor lehet, hogy megváltoztathatjuk, „felülírhatjuk” Isten szándékait? Van-e szerepe az egyéni sorsban a véletlennek, és egyáltalán mi az, hogy véletlen?

istenababjatekos

SORS ÉS VÉGZET A BIBLIÁBAN
Isten rendelése vagy szabad akarat?
Volt-e sorsisten(nő) a hébereknél? Miben más az Ó- és az Újszövetség végzetfelfogása? Megváltoztathatja-e Jahve az emberek sorsát, vagy ő is az önmaga által irányított végzetnek engedelmeskedik? Feladhatta volna Jézus a küldetését a Gecsemáné-kertben? És ha Isten írja a jövőt, és ő rendelte el, hogy Ádám és Éva megszegje a gyümölcs megízlelésének tilalmát, miért büntette meg őket? Ehhez hasonló kérdéseken keresztül vizsgáljuk a bibliai sorsfelfogást.

sorsvegzetbiblia

ELEVE ELRENDELÉS
Determináltság a kereszténységben
Mit lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon meg van-e határozva a sorsunk valamilyen módon, vagy teljesen a véletlenen múlik? Nagyon nem mindegy a válasz. Kívülről nézve persze gyakorlatilag mindegy, mert ha nem tudok semmit arról, hogy mi van nekem rendelve, ha a sorsunk eleve elrendeltetett is, akkor ez elvileg ugyanaz, mintha az életem csupán a puszta véletlenek sorozata lenne. De ha önmagam viszonyát tisztába akarom hozni a világgal, akkor válaszolnom kell (legalább önmagamnak) a determináció kérdésére. Vizsgáljuk, meg, hogy a mi kultúrkörünkhöz legközelebb álló keresztény vallás mit mond az eleve elrendelésről és a szabad akaratról.

ELŐRE MEGÍRT ÉLETEK
A sors és a szabad akarat paradoxonja
A legtöbb ember bizonyára elgondolkodott már azon, vajon mi lehet az életünk értelme. Miért pont azok a dolgok történtek meg velünk, amiket a múltban átéltünk? Lehet, hogy mindent egy felsőbb hatalom irányít a háttérből? Ha ez így van, akkor mekkora befolyásunk van a saját jövőnkre vonatkozóan? Rengeteg kérdés, amelyekre folyamatosan keressük a válaszokat.

eloremegirteletek

"MEGÉREZTEM!"
A prekogníció titokzatos jelensége
Közhelyes történet, nagyon sok filmben kihasználták már, de az életben is gyakran megtörténik: egy ember, hívjuk Mr. X-nek, az indulás napján úgy érzi, nem szabad felszállnia a repülőgépre, amire jegyet vett. Képtelen megmagyarázni, miért: egyszerűen érzi, sőt tudja, hogy aznap neki nem ott van a helye. A repülő felszáll, és később lezuhan. Vajon mi játszódott le Mr. X elméjében és tudatalattijában, ami megmentette az életét? És a többieknek, akik felszálltak a repülőre, miért nem volt ilyen előérzetük?

megereztem

PILLANTÁS A VILÁG EMLÉKEZETÉBE
Pálmalevelekre írt sorsok
Ezoterikus tanítások szerint nemcsak az emberiségnek létezik tudatalatti közös emlékezete, hanem a természeti világnak, az univerzumnak is. A világemlékezet feltehetően az ősrobbanás óta rögzít adatokat, és egyesek szerint a lehetséges jövőt is tartalmazza. Ezt az emlékezetet nevezik Akasha krónikának, amely mindenki számára elérhető, mégis csupán kevesen tudnak olvasni belőle.

palmalevekreirtsorsok

AZ AKASHA KRÓNIKA TITKAI
Olvassunk a mindenség könyvéből!
Képzeljük el, hogy létezik valahol egy könyv, amiben fel van jegyezve a világ minden történése. Minden, ami megtörtént a kezdetek kezdete óta. Minden apró mozzanat, minden apró cselekedet. Jó lenne egy ilyen krónika? Jó lenne, ha lehetne benne olvasni? Ha megtudhatnánk bármit, ami a világban egyetlenegyszer is megtörtént? Van ilyen könyv: az Akasha Krónika, amely a világmindenség emlékezete. Azon a szinten, ahol ez a krónika létezik, nincs idő, nincs pusztulás, nincs enyészet. Minden esemény, minden pillanat eltárolódik az Akasha Krónikában, és aki tudja, hogyan kell eljárnia, az előhívhatja a régmúlt eseményeit.

KRÍZISLÁTOMÁSOK
A jövőt megsejtő tudatalatti
Csengetnek. A bent lévők látják is az ablakból: családtagjuk érkezett haza. Ajtót nyitva azonban döbbenten tapasztalják, senki sincs ott, pedig az előbb egyértelműen őt látták. És nem sokkal később értesülnek róla: szerettük valahol a távolban pont akkor halt meg, amikor alakja felbukkant a kapu előtt. Ez a krízislátomás, az egyik legtitokzatosabb paranormális jelenség, melyre régóta keresik a magyarázatot: mi is történik ilyenkor valójában?

krizislatomasok

JÖVŐÉRZÉKELÉSI TECHNIKÁK
Előre láthatjuk a sorsunkat?
Az emberi kultúrát már a kezdetektől fogva érdekelte, hogy vajon mit tartogat számára a holnap. Nem véletlenül alakultak ki a különböző jövőbelátási technikák, próféciák, amelyek napjainkban is rengeteg követővel büszkélkedhetnek. Mivel a jósok kezében rengetegféle módszer lapul arra vonatkozóan, hogy bepillantsanak életünk későbbi lapjaiba, ezért nem árt tájékozódni arról, milyen lehetőségeink vannak sorsunk feltárására.

PÜTHIÁTÓL SZIBILLÁIG
A leghíresebb orákulumok
Az ókor leghíresebb, legnépszerűbb jósdáit járjuk körül, bemutatva mindazt, amit már sokan, sokféleképp elmondtak róluk – és amit talán még nem. Közhely, mégsem árt újra leírni: az ókori ember teljesen másképp gondolkodott, másképp látta a világot, mint mi. Míg a modern ember az itt és mostban él, és szinte csak a konkrétumok iránt van érzéke, az ókoriak számára a múlt, a jelen és a jövő nem volt élesen szétválasztva. Emellett képesek voltak észrevenni az egyedi dolgokban nemcsak az általánost, de a szimbólumokat is, így a világ szimbólumok színes, összetett szövevényeként tárult eléjük.

A SORS KÖNYVE
A pálmalevél-kézirat
A legendák szerint évezredek óta őriznek indiai titkos könyvtárakban több millió pálmalevélre írt olyan jóslatot, amelyek ma is élő emberekről szólnak. A rejtélyes történet alapján az istenek telepatikus úton kiválasztott bölcsek egy csoportjának adták át üzeneteiket olyan jövőbeni emberek sorsáról, akik maguk is kiválasztottak lesznek egy távoli modern korban. A múltban történtekre hivatkozva ma több ezer ember keresi és keresteti pálmalevelekre jegyzett személyes rendeltetését, életútjának visszaigazolását és jövőbeni sorsának alakaulását. Vajon valóban egyszerű pálmalevelekre van lejegyezve egyéni sorsunk, vagy pusztán megtévesztés, csalás az egész?

AZ ÁLOMFEJTÉS MŰVÉSZETE
Titkos kódok önmagamhoz
Hogy működik? Mi az alapja? Hogyan üzennek az álmaink, ha üzennek? Miként lehet megkülönböztetni a jósló álmokat az egyszerű álmoktól? Honnan jönnek ezek, hogy kerülnek elménkbe? Rajtunk múlik-e, hogy hallgatunk rájuk, vagy ez is végzetszerű? És miként értelmezhetjük álmainkat eredményesen, hogyan válhatunk profi „álomfejtővé”?

alomfejtesmuveszete

ÉRTSÜK MEG ISTEN GONDOLATAIT!
Mi a szakrális intuíció?
Ha elfogadjuk, hogy nem csak a fizikai világ létezik, hanem egy azon túli valóság is, akkor azonnal felbukkan a természetes kérdés, hogy mégis honnét tudjuk? Honnét merjük azt mondani, hogy nem csak az létezik, amit az érzékszerveinkkel, műszereinkkel érzékelni tudunk? A filozófusok egy része azt állítja – köztük a legismertebb Immanuel Kant – hogy semmit sem lehet tudni a nem fizikai világ dolgairól. Vagyis tulajdonképpen felesleges foglalkozni velük, mert úgysem tudhatunk meg semmit róluk. Más gondolkodók ezzel szemben azt állítják, hogy igenis van lehetőségünk megismerni a magasabb világokat. Miről beszélnek? Hogyan lehet megismerni Isten gondolatait?

ÁLMOSKÖNYVEKKEL A VILÁG KÖRÜL
„Meleg sört inni: Szenvedés jön rád…”
Hosszú története van az álmoskönyveknek, mely a mezopotámiai álomkatalógusoktól a görög Artemidórosz művén át Krúdy Gyula freudi ihletésű 1919-es Álmoskönyvéig vezet. Végigpillantva rajtuk pedig az a benyomás alakul ki bennünk, hogy a sokféle „álomszótár” mögött valójában egyetlen közös „álomnyelv” rejtőzik?

VÁLTOZÁSOK KÖNYVE
Útmutató a sorsunkhoz
A Ji King, vagy más néven Jóslások, illetve Változások könyve egy rendkívül összetett jövendőmondó eszköz, amit az ókori Kínában használtak először. A közel 3000 éves múltra visszatekintő alkotás a konfucianizmus szent könyveiként tisztelt öt alapmű egyike, és az évezredek alatt már számtalan embernek segített a sorsfordító döntések meghozásában. A misztikus relikvia legfőképpen abban tér el a jövőnket fürkésző egyéb „eszközöktől”, hogy nem szolgál pontos válaszokkal az általunk feltett kérdésekre, hanem csupán segít felszínre hozni a megoldást önmagunkból.

valtozasokkonyve

AZ EMBERISÉG MEGVÁLTOZTATÁSA
Akik átírták a Sors Könyvét
Ahogy embereknek, úgy népeknek és magának az egész világnak is van sorsa. Tudjuk, hogy bizonyos esetekben, rettentő nagy erőfeszítésekkel, de emberek esetében szembe lehet szállni a sorssal. De mi a helyzet népek esetében? A történelem folyamán mindig is voltak, akik látták előre a jövőt, és pontosan tudták, hogy az adott közösség éppen a vesztébe rohan. Látták, de csak ennyi. Egészen kevesen voltak olyanok, akik észlelték a végzet közeledtét, és megpróbáltak tenni is ellen. Azokból meg végképp nagyon kevés volt és van, akik tudják is, mit kell és lehet tenni.

„SEGÍTSÉG, ÜLDÖZ A SZERENCSE!”
Pülokratész gyűrűje
Polükratész talán a világ egyetlen olyan embere, aki szenvedett attól, hogy amibe csak belefogott, minden sikerült neki. És nem, nem volt őrült. Csak épp félt tőle, hogy ez a végtelen sikersorozat előbb-utóbb felkelti az istenek irigységét, akik elintézik, hogy keserű böjtje legyen. Hogy ez tényleg bekövetkezett-e, vagy fölösleges volt az aggodalom? Megtudhatjuk, ha végigkövetjük Szamosz szigetének uralkodója, Polükratész történetét.

uldozaszerencse

LÉTÜNK KORLÁTAI
Valóban szabad-e a szabad akarat?
Amióta ember él, azóta vitáznak hittudósok és filozófusok, vajon sorsunkat előre meghatározzák-e égi hatalmak, avagy nekünk is van némi beleszólásunk abba, mi fog történni velünk életünk során. A kérdésre még nem született válasz. Egyes irányzatok hisznek az eleve elrendeltségben, míg mások szerint létezik szabad akarat.

letunkkorlatai

MEG VAN ÍRVA A CSILLAGOKBAN?
Hogyan működik az asztrológia?
Hogy működik? Miért működik? Márpedig, hogy az asztrológia tényleg működik, a mintegy 75%-os beválási esély elég meggyőzően mutatja. De mi állhat ennek hátterében? Tényleg a csillagokban van megírva a sorsunk? Ha igen, hol marad a szabad akarat? Hogy mindezekre válaszolhassunk, érdemes megismernünk az asztrológia alapelveit, melyek gyökerei a szubatomi világba – azon át pedig „Isten vegykonyhájába” vezetnek.

A SORS FURCSA FINTORA
Meghökkentő irónia
Az élet néha zavarba ejtően meghökkentő dolgokat produkál. A velünk kapcsolatos események színes tárházát képezik azok a furcsa, nem mindennapi élettörténetek, amelyek néhány ember számára egyet jelentenek az előre megírt sorssal, míg mások csupán népi szójátéknak tartják az egészet. A sors furcsa fintoraként elhíresült szólásmondás nyakatekert fogalma tulajdonképpen a sors groteszk lecsapódása, amely szürreális valóságot hoz létre a várakozások, a józan megítélés és az élet rendjének kiegyensúlyozottsága révén.

KOLDUSBÓL KIRÁLYFI
Végzetes társadalmi viszonyok
Egy közösség megszervezésekor két meghatározó feladat hárul a vezetőkre: biztosítani kell az egyéni kibontakozás lehetőségét, másfelől az átlagos többség és a hátrányos helyzetűek érdekeiről sem szabad megfeledkezni. Ha túl nagy teret kap a kiválóság, megszilárdul a gőgös és részvétlen elitisták uralma. Nem kevésbé problematikus azonban a középszerűség támogatása, hiszen a felelőtlenül végrehajtott, egyenlősítésnek hazudott uniformizálás végül a személyes értékek elsorvadásához vezet. Sorsunk alakulása nagyrészt a társadalmi viszonyok függvénye.

JÖVŐNK LÁTHATÓ JELEI
Tenyerünkben a sorsunk?
A tenyérjóslás, vagy más néven kiromantia egy évszázadok óta létező mágikus tudás, amelynek eredete az indiai kultúrához köthető – igaz, már az ókori görögök körében is hatalmas népszerűségnek örvendett. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy semmiféle eszközt nem igényel, hiszen mindössze a tenyerünkre van szükségünk hozzá. Ebből kifolyólag a legtöbb ezoterikus szerint az egyik legmegbízhatóbb jövőbelátási technika, hiszen sorsunk alakulása közvetlen kapcsolatban áll fizikai és szellemi valónkkal.

tenyerjoslas

KÉRD ÉS MEGADATIK!
Létezik a „Kozmikus Csomagküldő Szolgálat”?
Valóban csak elég akarni, kérni, vágyni rá, és megkaphatjuk, amit szeretnénk? Befolyásolhatjuk-e elménkkel a sorsot? Számtalan példa bizonyítja, hogy igen – de vajon mi is történik ilyenkor? És hogyan kérjünk helyesen úgy, hogy tényleg a kívánt hatás következzék be, és ne valami más, amit nem szerettünk volna?

KEZÜNKBEN AZ ÉLETÜNK
Tenyérjóslás és asztrológia
A kiromantia, a kézolvasás tudománya a közhiedelem szerint valamikor az emberiség hajnalán született, ám tenyérjóslásról szóló első fennmaradt mű 1522- ből származik, ami sejtetni engedi, hogy a kiromantia mégsem olyan ősi szokás, nem önálló, eredeti jóslási forma, hanem a csillagjóslás egyik változata.

MINDENKI FELADATTAL SZÜLETIK!
Sorstervezés, sorsalakítás
Minden ember elvégzendő feladattal születik. Ha ez így van, akkor életünk legfontosabb kérdése, hogy ráébredjünk, mi a saját életfeladatunk. Hogyan lehet ezt megtudni? Milyen jeleket kell figyelni, hogy megértsük, milyen sorsot szántak nekünk az égiek? Lehetséges, hogy ehhez valamelyest a jövőbe kell látnunk? Vagy inkább magának Istennek a gondolatait, szándékát kellene megértenünk? Képes az ember látni a sorsát? Vagy inkább az a helyzet, hogy általános célok vannak, és nekünk magunknak kell megterveznünk, mi a mi konkrét feladatunk? Hogyan történik mindez? Gondolkodjunk el a sorsunkon, és kérdezzük meg magunktól: Csakugyan ezt az életet akartam magamnak a kezdetektől fogva?

feladattalszuletunk

EZ AZ ÉN SORSOM?
Esély a változtatásra
„Ez az én sorsom.” Ezt általában akkor mondjuk, ha valamilyen kellemetlenség ér minket. Az emberek egy része nem hisz az előre megírt sorsban, mégis használja a kifejezést, mintha csak tudat alatt beletörődne a történésekbe. Milyen belső erő, esetleg lelkiállapot késztet minket arra, hogy ilyen kijelentéseket tegyünk? Hogyan viszonyuljunk saját sorsunkhoz? Mi lenne a helyes hozzáállás?

ezazensorsom

A SZABAD AKARAT EREJE
Kozmikus igazságtétel?
Büntetés? Kozmikus igazságtétel? Az „Isten nem ver bottal” elv érvényesülése? Sokan beszélnek róla, de nagyon kevesen értik, mi is a karma valójában, hogyan és miért működik. Épp ezért talán nem lesz haszontalan az alábbi kis „karmalógiai” kalandozásunk.

kozmikusigazsag

NINCS MENEKVÉS!
A karma „törvénye”
Ha komolyan hisszük, hogy lelkünk nem vész el, csak átalakul, aligha bosszankodunk, ha nem a habitusunkhoz leginkább illeszkedő szerep eljátszására kényszerít bennünket az élet, hiszen egyszer biztosan visszatérhetünk a színpadra szent bölcsként, zseniális alkotóként, netán világhatalomra törő gonosztevőként. Másfelől van okunk a félelemre, mert ha rossz döntést hozunk, akár világkorszakokon át is elidőzhetünk egy rettenetes, ráadásul minden újabb megtestesülés alkalmával egyre gyötrelmesebb létállapotban. De vajon miért léptünk a mókuskerékre? Kínálkozik-e lehetőségünk morális adósságaink törlesztésére? Remélhetünk-e kedvezőbb újjászületést, netán végső megszabadulást?

„BALSORS AKIT RÉGEN TÉP…”?
A magyarság karmája
Vannak, akik szerint a magyarok notórius önsajnáltatók, akik folyton a múltba révednek és sérelmeiket gyászolják. Mások úgy vélik, tényleg valami misztikus eredetű balszerencse, „rossz lapjárás” sújt minket az Árpádok kihalása, Mátyás király halála, még inkább Mohács óta. Vajon igazuk van? Siránkozós nemzet vagyunk? Peches nemzet vagyunk? Rossz a karmánk? Egyáltalán, van-e a népeknek karmája, ha igen, akkor pedig milyen lehet a miénk?

magyarokkarmaja

IKERKARMA
A lélek összefonódása
Az emberi sors talán leglátványosabb megnyilvánulásának tekinthetjük a természetes úton fogant egypetéjű ikrek esetében megfigyelhető társadalmi, parapszichológiai és élettani jelenségek azon halmazát, amely párhuzamba állított egységként működik. Az ikerkarma esetében jelen lévő nyílt hasonlóság külső jegyei mellett ugyanis olyan belső anomáliák fedik le az egyének képességeit, amelyek átlagon felüli eredményeket és őrült küldetéstudatot hoznak felszínre egy megduplázódott energiát adó karmikus törvény alapján.

HETEDÍZIGLEN
A családi karma jelensége
„Hetedíziglen.” „A vér nem válik vízzé.” „Az őssejtig vagyunk minden ős” – ismerős mondások, idézetek, ugye? Vagy lássuk azt, amit a Bibliában olvashatunk: „Az apák ettek egrest és a fiaik foga vásott el tőle.” Mindegyik a családi karmáról szól, egy különös jelenségről, mely nemzedékek sorsát fűzi össze az ellentétek, analógiák, törlesztések és viszont-törlesztések kötelékével, évszázadokat hidalva át.

JELEN SORSOK, JÖVENDŐ ÉLETEK
A karma-tisztítás mágiája
A buddhista tanok szerint sorsunkat meghatározzák tetteink. Jelen életünkben és az eljövendőkben is így van ez. Mostani tetteink nagymértékben befolyásolják a következő életünket. Ez szép elmélet, de hogyan kell érteni mindezt? Mit jelent a karma és hogyan befolyásolja a sorsunkat. Lehetséges negatív cselekedeteinket valahogyan jóvá tenni? Működik a karma matematikája? Hogyan kell megszabadulni az úgynevezett negatív karmától? Nehéz megérteni az indiaiak gondolkodását, de ha az alapoktól kezdjük, akkor minden érthetővé és logikussá válik. Talán még az igazságtartalmát is el tudjuk fogadni a karma-tannak.

karmatisztitas

KI MINT VET, ÚGY ARAT
A karma törvénye
A címben szereplő magyar közmondás pontosan kifejezi az indiai filozófia egyik alaptanításának, a karmának a lényegét. Egyszerűen kifejezve, cselekedeteink következményei egyértelműen visszahatnak ránk. Jó és rossz tetteinek következményeképpen mindenki hordozza a maga karmáját, amely befolyásolja életeseményeit. Kevesen tudják, de ez a hiedelem a magyar néphagyományban és nyelvben is megjelenik...

kimintvet

A TELJESSÉG ELÉRÉSE
Sorsunk rejtélyes mozgatórugói
Sokan vallják azt az elvet, miszerint érdemes jót tenni másokkal, mert akkor ugyanezt fogjuk visszakapni a sorstól. Ezek szerint tehát létezik egy felsőbb erő, aki jutalmazza az önzetleneket és megbünteti a rosszakat. Az ezoterikusok ezt a folyamatot nevezi karmának, amely szerint minden, ami a világban történik, az valaminek a következménye. Ám azt, hogy pontosan mit is hordoz magában ez a fogalom, nagyon nehéz behatárolni.

PÁRKAPCSOLAT ÉS VÉGZET
A lelki társ szindróma
Nem meglepő, hogy az emberek eltérő jelzőkkel és jelentéstartalommal definiálják párkapcsolatukat vagy házasságukat. Egyes férfiak és nők ideig-óráig tartó szerelembe ringatják magukat, míg mások egy életre elkötelezik magukat szívük választottjával. Lángoló szerelem, konfliktusok, dráma… Mindannyian ismerjük egy kapcsolatban fellelhető szakaszok sajátosságait. Ám korántsem mindegy, hogy futó kalandról, diákszerelemről, a negyedik házasságról, vagy egymás vonzásába került lelki társak szenvedélyes viszonyáról beszélünk. Vajon miről ismerjük fel a lelki társunkat? A sors és a reinkarnáció törvényszerűsége értelmében létezik-e lelkünk másik fele?

lelkitarsszindroma

sorsugynoksegborito

 

ÁPRILISI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik