MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

TARTALMI ISMERTETŐ

AZ ÁHÍTAT KÜLÖNÖS TÁRGYAI
„Isten mindig hív és beszél hozzánk.”
Mitől lesz egy tárgy szakrális? Mitől válik valami szent ereklyévé, amit mindenki áhítattal kezel, sőt leborul előtte? Pedig lehet, hogy történetesen csak egy csontdarabról, vagy más hasonló, amúgy jelentéktelen tárgyról beszélünk. Mit jelent pontosan az, hogy valami szakrális? Mi a szakrális és mi a profán? Egyáltalán miért kell valamit vagy valakit szentnek tekinteni? Mit mondanak a különféle vallások, és mit állít a kereszténység a vallásos ereklyékről?

ahitatkulonostargyai

ÉGBŐL HULLOTT ISTENSZOBROK
Egy másik dimenzió hírnökei?
A régi korok emberei számára az égbolt az istenek, ősök, szellemlények dimenziója volt. Épp ezért különösen nagy tisztelettel övezték azokat a kincseket, ereklyéket, melyek hitük szerint onnan, a felső világból hulltak le a Földre. Rendkívül izgalmas megvizsgálni: mik ezek a titokzatos tárgyak? Valóban csak meteorból kifaragott bálványokról, szobrokról volt szó? Vagy esetleg idegen civilizációktól származó relikviákról?

A NAGY PIRAMIS CSÚCSA
Ragyogott, mint a Nap
Egykorú feljegyzések tanúskodnak arról, hogy mintegy ötezer évvel ezelőtt a gízai Nagy Piramis csúcsán még látható volt egy aranyból készült ragyogó zárókő. A legendák szerint ez a mágikus csúcsdísz természetfeletti hatalmat biztosított azok számára, akiknek birtokába került akár csak egy kis darabkája is.

A NIBELUNGOK VÉGZETES KINCSE
Tényleg léteztek a csodás drágakövek?
A Nibelung-gyűrű története Wagner operái révén lett világhírűvé. Az emögött rejlő ősi északi legenda egy baljós kincsről szól, ami megőrjíti, kifordítja önmagából, gyilkossá teszi, végül elpusztítja minden birtokosát. Ha ismerős a motívum Tolkien A Gyűrűk Ura című művéből, nem tévedünk: az angol író is az ősgermán mitikus hagyományból merített. De vajon tényleg létezett az elátkozott arany?

SZKARABEUSZ ÉS ANKH-KERESZT
Egyiptomi amulettek és ereklyék
Egyiptom szakrális társadalom volt a történelme nagy részében, mert a vallás, az istenek tisztelete az egész életet behálózta és még a halálba is elkísért minden embert. Nagyon nagy jelentőségük volt az amuletteknek, szkarabeusz-bogaraknak és más varázseszközöknek. Vajon milyen hiedelem fűződik az egyes varázstárgyakhoz, és mi módon használták azokat a hétköznapi és a vallási életben? Milyen szakrális ereklyéi voltak mindezeken felül az uralkodóknak? Hogyan viselték ezeket, és milyen varázshatalmat tulajdonítottak nekik?

szakrabeuszesankh

A CSODAMALOM LEGENDÁJA
Egy ősi technológia emlékei?
A Kalevalában szereplő szampó nevű csodamalom, a magyar népmesék Mindent Járó Malmocskája, vagy a germán mitológia szerencsét, majd szerencsétlenséget őrlő bűvös malma – mik lehettek ezek? Hogy került a „csodamalom” képe az egyetemes mitológiába? Talán egy elveszett ősi technológia gépezetéről lehetett szó? Ezúttal a világ egyik legrejtélyesebb varázstárgya után nyomozunk.

AZ OSZÉTEK VARÁZSKELYHE
A titokzatos kaukázusi Grál
Amikor a 19. századi néprajzkutatók elkezdték feltérképezni a kaukázusi népek – főként az oszétek és a grúzok – mitológiáját, döbbenten ismerték fel az ottani úgynevezett nárt legendákban az Arthur király és a Grál-mondakör legjellemzőbb motívumait. De hogy létezik ez? A Britannia római légiójában szolgáló iráni harcosok vitték Északra a varázsüst és a tóból megszerzett csodakard történetét? Vagy mindkét nép egymástól függetlenül ugyanabból az ősi tudásból merített? Ezúttal a Grál-hagyomány máig egyik legnagyobb titka után vizsgálódunk.

oszetvarazskehely

THOR PÖRÖLYE
Az északi mitológia varázsfegyverei
A mozifilmekből mindenki jól ismeri Thor kalapácsát, a nagy erejű, legyőzhetetlen égi fegyvert, aminek Mjölnir a neve. Vajon milyen legendák és történetek fűződnek a legendás harci eszközhöz? Ki készítette, és hogyan kell használni? Thor pörölye mellett megismerkedünk még a skandináv mitológia más, szintén misztikus és varázserejű fegyvereivel, amiket az Eddákban megénekeltek a bárdok. Nem kell csodálkozni azon, hogy egy ilyen harcias múltú nép mítoszaiban a főszerepet a harcosok és a fegyverek játszották.

OLIMPOSZI CSODAFEGYVEREK
Zeusz villáma, Posszeidon szigonya, Hádész sisakja
Léteztek vajon a küklopszok remekművei, ezek a mitikus varázstárgyak, melyek az olimposzi isteneket győzelemre segítették a titánok ellen? Ha igen, mik lehettek ezek? És hová tűntek? Ismerkedjünk meg közelebbről a görög istenek három legnagyobb „csodafegyverével”!

olimposzicsodafegyverek

A KEREKASZTAL LOVAGJAI
Szakrális kör tagjai
Mintegy ezer esztendővel ezelőtt Hódító Vilmos volt Anglia első normann uralkodója, aki szívesen időzött Winchesterben, a régi angolszász királyság fővárosában, ahol kastélyt is építtetett magának. Ennek egyik csarnokában, a falon egy hatalmas, fából készült korong függ, ami állítólag Arthur királyé volt, és azt az asztalt jelképezi, amely mellett Jézus és tanítványai ültek az utolsó vacsora mellett.

kerekasztallovagjai

SUGÁRZÓ KÖVEK, VILÁGÍTÓ GÖMBÖK
Elektromosság az elveszett városokban?
1601-ben Barco Centenera spanyol utazó azt állította: látszólag minden energiaforrás nélkül világító gömblámpákat talált a brazil őserdőben, egy elhagyott romvárosban. Az indiánok szerint egy előző emberiség élt itt, ők alkották a gömböket és még csodásabb szerkezeteik is voltak. És bár ezek sajnos egyelőre nem kerültek elő, hasonló különös világító berendezések szinte minden kontinensen felbukkannak az elveszett városok leírásaiban – ami azért elgondolkodtató.

AZ ISTENEK KINCSEI
Az UFO-kutatás relikviái
A következőkben olyan tárgyakról, helyekről teszünk említést, amelyek kapcsán valamilyen módon felvetődött a földönkívüli eredet, illetve behatás lehetősége. Írhatnánk néhány sort a roswelli fémrúdról, amelyre különös hieroglifákat véstek, azokról a szilánkszerű, alig néhány milliméteres objektumokról, melyeket elrabolt emberek testéből operáltak ki − és szinte bizonyos, hogy egyfajta nyomkövető, információgyűjtő szerkezetek lehetnek −, UFO-roncsokról, több millió éves csavarokról, azonban ezekről lapunkban már több alkalommal szót ejtettünk. Most inkább azokkal a régi korokból előkerült, azonosíthatatlan tárgyakkal, helyekkel foglalkozunk, amik jóval csekélyebb figyelmet kaptak!

AZ ARANYGYAPJÚ KERESÉSE
Elit kommandó kutatott egy birkabőr után?
Képzeljük el, hogy valaki összeállít egy expedíciót, egy speciális legénységű és felszerelésű félkatonai kommandót. A kor legkiválóbb tudósait, harcosait gyűjti egy csapatba, és a legmodernebb technikájú járművet bocsátja a rendelkezésükre. Mindehhez még plusz mesterséges intelligencia, szuperfegyverek, GPS is járul. Na, most az így felszerelt expedíció megtesz egy hosszú, veszélyes és küzdelmes utat, hogy célba érjen. Teljesítik a feltételeket, kiállják a próbákat, és végül megszerzik azt a valamit, amiért indultak. Azután kiderül, hogy ez a valami számukra haszontalan és használhatatlan dolog, aminek a célját, vagy értelmét a főhősök sem ismerik. Ennyi küzdelem tulajdonképpen a semmiért? Hihető ez? Nem lenne gyanús az eset, ha ilyesmiről hallanánk? Pedig éppen ez történt egy híres görög mítoszban.

A HALHATATLANSÁG EDÉNYEI
Igazmondó serlegek, feltámasztó üstök
Legismertebb példájuk a Szent Grál: a Krisztus vérét rejtő csodálatos kehely, mely örök ifjúságot és örök életet ad őrzőinek. A Grál egy másik erénye az igazmondás, a kendőzetlen valóság feltárása: nem lehet hazudni a jelenlétében. De még olyan hagyományok is előfordulnak, miszerint a szent kehely emberi nyelven beszél! És ami még érdekesebb: beszélő, intelligens, sőt az embernél sokkal bölcsebb edények világszerte szerepelnek a legendákban. Vajon mi állhat e különös hiedelem mögött valójában?

SZIBILLA KÖNYVEI
Évszázadokig befolyásolták a történelmet
A szibillák az antik világ megbecsült és titokzatos jósnői voltak, akik rendszeresen közzétették a következő évekre szóló jövendöléseiket. A Nápoly melletti Kümé szibillája például kilenc könyvben írta le jóslatait a Krisztus előtti 6. században, és számos egykori történész szerint a következő 300 év alatt éppen ezen jóslatok alapján vált Róma világbirodalommá…

A PRÓFÉTA SZENT EREKLYÉI
„Megjelentem, Uram, szolgálatodra!”
A muszlimok legszentebb ereklyéje a mekkai Kába-kő. Évente hívők milliói keresik fel, hogy elvégezzék a zarándoklat szertartását, amelyet minden muszlimnak életében egyszer meg kell tennie. Mi ez a Kába-kő? Hogyan alakult ki a muzulmánoknál a zarándoklat? Mindemellett az iszlám vallásban a Prófétát a legnagyobb tisztelet övezi, és hívei nem tűrnek el semmiféle sértést, ami Mohamedre irányul. A világ ezt megtapasztalta az elmúlt években. Legalább ilyen tisztelet övezi azokat a szent tárgyakat is, amelyek a Prófétához köthetők. Melyek ezek az ereklyék, és ma hol találhatóak a világban? Azt se felejtsük el, hogy nem csak tárgyak, hanem azok a helyek is szentnek számítanak a muszlimok számára, ahol Mohamed megfordult.

REPÜLŐ SZŐNYEGEK A SZULTÁN KINCSTÁRÁBAN
Tényleg léteztek a fantasztikus eszközök?
Az arab világ leggazdagabb uralkodói állítólag még a középkorban is tartogattak repülő szőnyeget a kincstárukban. De vajon – a józan valóság talaján maradva – hogy érthetjük ezt? Miféle szőnyegek lehettek ezek, és egyáltalán honnan származik a keleti mesék e közkedvelt „légi járműve”?

repuloszonyegek

A PHAISZTOSZI KORONG
A magyar nyelv legrégebbi formája?
A történelemkutatás titkai közül talán a legismertebbek a természettudományhoz és a régészeti felfedezésekhez köthető rejtélyek. Ezek közül is kiemelkedik a megfejthetetlen írások és nyelvek csoportja, amely nem csak a régészeket, hanem a lingvisztika képviselőit is próbára teszi. Nem véletlen, hogy a leghíresebb görög ereklyét mind a mai napig nem sikerült értelmezni, pedig akár a magyar nyelv legősibb formája is lehet!

SZÉKELY PECSÉT
Tündérországi ereklye
Amilyen csodálatos és különleges Erdély, legalább olyannyira egyediek és érdekesek azon a történelmi ereklyéi is, melyek az évszázadok alatt meglehetősen göröngyös utat jártak be. A történelmi eredetű relikviák muzeális tárlatának sokaságát elsősorban címerek és zászlók alkotják, de ide sorolhatjuk a székely nemzet egyetlen és örök pecsétjét is. Arról a székely közösséget szimbolizáló középkori bélyegzőről van szó, amely elsősorban külpolitikai megfontolásokból készült az erdélyi arisztokrácia jóvoltából.

VARÁZSGYŰRŰKKEL A VILÁG KÜRÜL
Mágikus tárgyak hatalma
Mi az: Salamonnak hatalmat adott a démonok felett, Gügésznek láthatatlanságot, Polükratésznek szerencsét, Nagy Károlynak szerelmet, Frodót kis híján, Gollamot pedig teljesen kifordította önmagából? Hát persze, hogy a gyűrű! A felsorolt élő, kitalált vagy épp mitikus személyek – egytől egyig gyűrűbirtokosok – pedig bizonyítják, hogy mágikus gyűrűk mindig voltak, vannak és lesznek is, de legalábbis olyanok biztosan, akik hisznek bennük.

varazsgyuruk

AZ EXCALIBUR VARÁZSEREJE
Arthur király mitikus fegyvere
A hivatalosnak tekinthető történelmi állásfoglalás szerint semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy Arthur király valaha a valóság része volt, így kardja, az Excalibur sem lehet más, mint puszta kitaláció. Azonban akad néhány zavaró momentum, ami ennek a tudományos vélekedésnek ellentmondani látszik, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a bizonyos, varázserővel bíró kard tényleg létezett – és manapság minden további nélkül bárki megnézheti…

arthurkardja

BUDDHISTA KEGYTÁRGYAK
Az istenné tett tanító
A buddhizmus elég távol esik a mi hétköznapi életünktől, és ezért alig ismerjük. Tibetben a vadzsrajana ág, Délkelet Ázsiában a theraváda buddhizmus, Indiában a mahajána, Kínában a csan, japánban a zen nyert teret. Közös azonban mindegyikben, hogy alapnak Buddha tanítását tekintik. Maga Buddha – bár valószínűleg ez akarta volna a legkevésbé − az évezredek során istenné vált a hívők számára. Nem csoda, hogy az utána megmaradt személyes relikviákat szentnek tekintik. De szentek bizonyos buddhista szobrok is az ereklyéken kívül. Sőt van olyan ország, ahol az első számú szent tárgy egy zöld jádekőből kifaragott Buddha-szobor.

A FUENTE MAGNA TÁLKA
Sumer edény Bolíviában
Se szeri, se száma azon kétes megítélésű mágikus ereklyéknek és történelmi eredetű relikviáknak, amelyeket az elmúlt 2-3 évszázad során találtak a világ számos pontján, beleértve természetesen azt a dél-és közép-amerikai régiót is, ahol az ősi kultúrákból származó tárgyi leletek eredete, keletkezése és készítőinek kiléte rendkívüli módon megosztja a kutatókat és a tudósokat. Nem kevés kérdés és elmélet merül fel azzal a kőedénnyel kapcsolatban is, mely alaposan felforgatta a különböző tudományok állóvizét. Az úgynevezett Fuente Magna tálka érdekessége ugyanis, hogy Bolíviában bukkantak rá, miközben magán az edényen sumer ékírások és hieroglifák találhatóak.

A FEKETE KŐ URAI
A nácik titokzatos kristálya
A Harmadik Birodalom okkultistái tűvé tették a Földet az összes híres elveszett ereklye után, amit a mítoszok valaha is említettek: keresték a Szent Grált, a maja kristálykoponyákat, a Frigyládát. Mindez már az Indiana Jones-filmek révén is köztudott, ám arról a kincsről sokkal kevesebb szó esik, amit a náci ezoterikusok a leginkább meg akartak szerezni. Egy lilásfekete kőről van szó, ami bár elfér egy tenyérben, az Univerzum ereje lakik benne...

nacikristaly

SORSFORDÍTÓ TÁRGYAK
Mágikus császári szimbólumok
Minden kultúrának megvan a saját öröksége, amely meghatározza az adott társadalom identitását és a történelmükkel való azonosulás módját. Ennek részét képezik általában az olyan mitikus emléktárgyak is, melyeknek valamilyen csodás, hősies és sorsfordító szerepük volt. Japánban ilyen jelentőséggel bírnak a császári szent ereklyék.

KELTA MELLTŰK
Az ellopott kultikus bross
Kevés olyan ereklye létezik, amelyet egy viszonylag kis népcsoport használt a történelem folyamán. Ezek közé tartoznak azon melltűk, melyek hithű módon ábrázolták a kelta társadalom egy jelentős részét. Bár anyagi értékük akkoriban csekély volt, erkölcsi vonatkozásban váltak művészeti szimbólummá a kelta brossok, melyeket katonák, nemesek és egyházi személyek is gyakran viseltek. Előfordult, hogy a különféle háborúk és fosztogatások során nem csak fegyvereiktől, asszonyaiktól, vagy jószágaiktól fosztották meg a keltákat, hanem a féltve őrzött melltűiktől is, melyek e nép számára oly kiemelkedő jelentőséggel bírtak.

DUNVEGAN TÜNDÉR ZÁSZLÓJA
A MacLeod klán relikviája
A legérdekesebb európai mágikus ereklyék közé tartozik az a skót eredetű lobogó, amelyet sokan csak Dunvegan tündér zászlajaként emlegetnek. A legendák szerint a tündérek országából származó és misztikus erővel bíró családi ereklye az évszázadok során már többször megvédte a tulajdonos MacLeod dinasztiát, így a turisták és a kutatók körében ma is óriási népszerűségnek örvendő, nagy becsben tartott történelmi relikviának számít.

MESÉKBEN SZÜLETETT TÁRGYAK
A bőségszarutól a Tűzmadár tolláig
Gyerekkoromban imádtam a hasam, vagyis szerettem jókat enni. Mondjuk, ezt most is elmondhatom magamról, a különbség csak annyi, hogy felnőtt fejjel az ember már nem igazán hisz a népmesei elemekben. Pedig de jó is lenne! Nem kellene figyelni az árakat a közértben, nem kellene főzni, hiszen csak eldönteném, hogy mit szeretnék aznap enni, a bőségszaru pedig vég nélkül ontaná magából a finomabbnál finomabb falatokat! Ez majdnem olyan jó, mint Aladdin csodalámpája!

A VÉGZET KÖVE
Skócia legendás relikviája
A világ talán legmisztikusabb helyének számító Skócia legféltettebb történelmi ereklyéje minden bizonnyal a végzet köve vagy más néven a koronázó kő, amely egy homokkőből kivágott, 66x43x27 centiméter nagyságú, 152 kilogramm tömegű formázott szikladarab. A hihetetlen „műalkotáson” egy latin kereszt díszeleg, és mindkét oldalán vasgyűrű található, ami a könnyebb szállíthatóságot teszi lehetővé, sorsa pedig vetekszik a legizgalmasabb kalandregények történeteivel.

avegzetkove

FÖLDÖNTÚLI VARÁZSERŐ?
Védelmező amulettek és talizmánok
Szerencsés ember Ön? Vagy inkább úgy érzi, hogy nem éppen Fortuna kegyeltje, sőt inkább a balsors átka nyúzza életét? Ha ez utóbbi kategóriába sorolja magát, akkor magára vessen! Hiszen Ön nem hord egyetlen amulettet, talizmánt sem a testén, ami megvédhetné az állandó negatív behatásoktól, történésektől! Úgy véli, hogy ez csupán egy középkori babona, aminek nincs semmiféle valóságalapja? Nos, lehet, hogy téved…

MOCTEZUMA FEJDÍSZE
Az azték diadém
Köztudott, hogy az Amerikában élő egykori őslakos vezetők és törzsfőnökök fejméretükhöz képest nagy, jelzésértékkel bíró színes fejdíszt viseltek. A különféle nemes tollkoronák és más spirituális jellegű fejfedők a maják, az inkák és az aztékok körében olyan közkedvelt és elmaradhatatlan viseletnek számítottak, amelyet nagy becsben tartottak. Ilyen és ehhez hasonló különleges fejdíszt viselt 1519-ben az akkor élt utolsó azték uralkodó, II. Moctezuma is, aki üdvözlésképpen a megérkező spanyoloknak ajándékozta rangos ruházatának legértékesebb darabját.

montezumafejdisz

ISTENI BEAVATKOZÁS VAGY FÖLDÖNKÍVÜLI TECHNIKA?
Szakrális képek szerte a világban
Létezik néhány olyan vallási relikvia, amelyeken emberi beavatkozás nélkül képek jelentek meg. Leginkább szövetanyagokon történtek ezek a leképződések, amik közül a legismertebb kétségkívül a torinói lepel. A technika ismeretlen, a tudósok általában széttárt karral állnak, és csak bámulják a furcsa alakzatokat. És csak úgy záporoznak a kérdések: kik csinálták ezeket a képeket? Hogyan? Miért? Mivel ezeket csak a legmodernebb technikával tudjuk vizsgálni, felmerül a kérdés: Vajon nekünk készítették ezeket a múltban? A következőkben néhány ilyen módon keletkezett titokzatos textilképet veszünk górcső alá.

SALAMON KIRÁLY TRÓNJA
Az isteni bölcsesség jelképe
A történelem egyik legkülönlegesebb trónja a bibliai Salamon királyé volt. Tulajdonképpen ezt igyekeztek másolni a zsidó-keresztény kultúrkör későbbi uralkodói: a trón ugyanis mindig az uralkodó hatalmát és bölcsességét volt hivatott jelképezni.

IZRAEL HÁROM KINCSE
A Templom elveszett ereklyéi
Selma Lagerlöföt hazánkban főként a Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át című gyerekregény írójaként ismerik. Kevésbé tudott róla, hogy az apokrif keresztény iratok kutatója és lelkes rajongója volt. Krisztus-legendák című gyűjteményében többek közt egy olyan történetet mesél el, ami a jeruzsálemi Templom legtitokzatosabb kincseit mutatja be. Ezek a középkori legendák szerint Jézus korában még léteztek, később azonban már csak a mesék emlékeztek meg róluk.

JÁKOB LAJTORJÁJA
Eget-földet összekötő átjárók
Valaha az eget és a földet számos átjáró kötötte össze. Az emberek és a szellemi lények szabadon közlekedtek a két régió között. Rend és békesség volt a világban, mindenki tudta, hol a helye, mi a feladata a nagy egészben. Azután valami történt és az átjárók kezdtek megszűnni, és lassan a kapcsolat is elenyészett ég és föld között. Elérkezett a vaskor, amikor az értelem elhomályosodott, és már nem emlékeztünk arra, honnét származunk. Az égbe vezető létra nagyon gyakori szimbólum a hagyományos világban. Gondoljunk csak a sámánok létrájára, vagy az egyiptomiak égbe vezető kötelére. A keresztényeknek hasonló szimbolikus átjárója volt Jákob lajtorjája.

A SZENT VÁNDORBOT
Úton Indiába
Indiában a Himalája lábánál fekszik egy Aisa Mukam nevű település, melynek neve azt jelenti: Jézus pihenőhelye. A falu fölötti hegyoldalban van egy barlang, ahová az iszlám elterjedése után egy mecsetet, a barlang szájához pedig egy szentélyt építettek. Ebben a szentélyben őriznek egy vándorbotot, amely állítólag Jézusé volt valaha.

CSODATEVŐ PALÁSTOK
Paranormális ruhadarabok
Jézus Trierben őrzött „szent tunikája”, I. István király koronázási palástja, Szent Márton katonaköpenye, amit megosztott a didergő koldussal, vagy épp Arthur király sokszor megénekelt királyi köntöse – lássuk a leghíresebb, legszebb vagy épp különös képességekkel bíró ruhaereklyéket!

A SZÖVETSÉG LÁDÁJA
Csúcstechnika az ókorban
A Frigyláda az ősi Izrael legfontosabb ereklyéi közé tartozott. Eredetileg az Istennel kötött szövetség jelképe és bizonyítéka volt; benne őrizték a kőtáblákra vésett Tízparancsolatot. A modern feltételezések szerint persze ezen kívül több más célt is szolgálhatott, ám ezeket az elképzeléseket semmi sem erősíti meg, hiszen a Biblia csupán annyit ír, hogy a zsidók a Frigyládát fegyverként is használták például Jerikó falainak lerombolásánál.

szovetsegladaja

A KERESZTRE FESZÍTÉS KÖVE
Egy titokzatos elveszett ereklye
A világhálón és a szakirodalomban is mindössze ennyit találunk róla: az a kőszikla, melyen Jézus keresztje állt a Golgotán, sokáig a kereszténység egyik legszentebb relikviájának számított, ám 1809-ben Konstantinápolyba szállítása során a tengerbe veszett. Vajon ez azt jelenti, örökre elveszett? Vagy van esély az előkerülésére? És mit tudhatunk a Passióhoz kapcsolódó különféle kő-és sziklaereklyékről?

keresztrefesziteskove

A SZENT GRÁL LEGENDÁRIUMA
Mi valójában Krisztus kelyhe?
Nagyon sok elképzelés létezik arról, hogy mi is a Szent Grál. Némelyik racionális, némelyik misztikus, és vannak, amik teljesen elrugaszkodottak. A sort szeretnénk mi is egy újabbal gyarapítani, és egy egészen meglepő elméletet felállítani a Grál mibenlétéről. De legalább ugyanolyan sok elmélet akad arról is, hogy hol található ez a szent tárgy. Ebben a cikkben összefoglaljuk a legfontosabb helyeket is, ahol megtalálni vélik a Grált. Nyilván ezek közül csak egy lehet az igazi, már amennyiben még létezik egyáltalán. Hogy melyik az, döntse el a kedves Olvasó!

ÁDÁM KOPONYÁJA, KRISZTUS KERESZTJE
A Golgota-hegy ősi titkai
Egy héber legenda szerint a Golgota-, azaz Koponya-hegyet azért hívták így, mert belsejében Ádám koponyáját temették el. Így az, hogy Jézus itt halt meg a kereszten, mélységes szimbolikus jelentéssel bír: amit az első ember elrontott, önfeláldozásával az Istenember hozta helyre. De vajon tényleg találtak ősi sírt a Golgota alatt?

SZENT ANYATEJ
Szűz Mária csodatevő ereje
A kis Jézust szoptató Szűz Mária számos csodálatos művészeti alkotáson megjelenik, legyen az festmény vagy szobor. Az viszont már nem közismert, hogy a középkorban a Szűzanya tejének csodatévő, mágikus erőt tulajdonítottak. Még ma is világszerte 90 templomban őriznek kis üvegcsében maradványokat a Madonna anyatejéből, néhány csepp vagy por formájában.

SIMON CSÓNAKJA
Jézus hirdette belőle az igét
Amikor 1986-ban Izraelben az aszály miatt a Kineret-tó vize jelentősen visszahúzódott a partoktól, helyi lakosok rátaláltak egy régi bárka maradványára, amit nem sokkal később azzal a csónakkal azonosítottak, amellyel annak idején Jézus gyakran hajózott ki a tóra, és az is előfordult, hogy onnan hirdette tanításait a parton összegyűlt tömegnek.

A LEGSZENTEBB EREKLYE
A legnagyobb misztérium: A Megváltó teste
A szentek földi maradványait a kereszténység tiszteli, de mi a helyzet Jézus Krisztuséval? Nos, mivel ő az evangéliumok szerint feltámadt a halálból és ma is él egy másik világban, jeruzsálemi sírja üres – és ezen egyetlen hívő sem csodálkozik. De mit kezdhetünk a közelmúltban feltárt állítólagos családi sírkamrával? És mi állhat az olyan források mögött, melyek szerint Isten Fiát a Távol-Keleten temették el? Ezúttal a feltámadás titkait vizsgáljuk, ami igencsak vakmerő vállalkozás, így biztos válaszokat ne, csak óvatos kérdéseket várjunk...

legszentebbereklye

KRISZTUS KÖNTÖSE
Királyi jelkép volt
János evangéliuma szerint, miután megfeszítették Jézust, a kereszt mellett őrt álló katonák sorsot vetettek a köntösére, vagyis az ingére, amelyet értékesnek tartottak. A keresztény hagyomány úgy tartja, hogy a köntöst Mária, Jézus anyja készítette, és sokáig Jeruzsálemben őrizték, ahonnan 330 körül Nagy Konstantin római császár édesanyja, Szent Ilona hozta Európába és ajándékozta a Trier városában álló katedrálisnak, ahol a mai napig őrzik, és rendszeresen szerveznek hozzá csoportos zarándoklatot.

A FRIGYLÁDA ETIÓPIÁBAN
Ma is ott rejtőzik?
Az elveszett Frigyládának ezúttal nem a fosztogatóiról lesz szó, hanem eltűnésének körülményeiről, és arról: mi történhetett vele? Elrejtették? Elvitték? Megsemmisült? Soha nem is létezett? Vagy nagyon is, olyannyira, hogy ma is megvan valahol, sőt: működőképes? De hogyhogy nem sikerült még senkinek sem a nyomára bukkanni?

A TEMPLOMOSOK SZENT KINCSEI
Ereklyearzenállal uralták Európát?
Az egykor elképesztő vagyonnal, így óriási befolyással bíró templomos lovagrend váratlan és szinte természetellenesen gyors felemelkedésének okait még manapság is találgatják. Az egyik felvetett alternatíva, teória szerint a templomosok annak idején szent tárgyakra bukkantak, és ezek biztosíthatták számukra a sikert – majd a bukást....

IZRAEL SZAKRÁLIS SZIMBÓLUMA
Hol rejtőzhet az eredeti Menóra?
Minden vallásnak vannak jelképei, amelyek vagy megjelennek fizikai alakban is, vagy megmaradnak kizárólag szimbolikus formában. A zsidók esetében a legfontosabb szakrális szimbólum a menóra, a hétágú gyertyatartó, amely a Mózes által látott égő csipkebokrot szimbolizálja. Persze emellett még nagyon sok mindent mást is jelképez. A zsidók életében rendkívül nagy jelentőségű ez a lámpás – mert hiszen ez a szó eredeti jelentése – , és a Tóra utasításai szerint készített eredeti Menóra a legszentebb ereklyének számít a Szövetség Ládája után. Vajon mi lett ezzel az eredeti Menórával? Tudjuk, hogy ma hol található?

menora

SZENT JANUÁRIUSZ VÉRE
Egy igazi keresztény csoda
Szent Januáriusz püspök (olaszul San Gennaro) 305. szeptember 19- én halt vértanúhalált. A hagyomány szerint egy nápolyi asszony felfogta a lefejezett vértanú püspök vérét, és miután évekig magánál őrizte, végül átadta a nápolyi egyháznak. Ma is az ottani dómban van. A vércsoda abban áll, hogy az üvegedényben lévő alvadt vér, időről időre folyékonnyá válik és láthatóan felbuzog. Általában május első szombatján és a püspök halálának napján, szeptember 19-én történik a csoda, és mindkét ünnepet követően 8 napon át tart. Ezután a vér ismét megalvad.

EURÓPA FEKETE MADONNÁI
A Szentföldről származnak?
Máriához, Jézus anyjához legalább annyi hagyomány kapcsolódik, mint magához Jézushoz, és e hagyományok közül jó néhány olyan zavarba ejtő, hogy kivívta a Szentszék rosszallását is. A Madonna fekete színű ábrázolása például sok száz éve készteti vitára a teológusokat. Nagyjából félezer ilyen műalkotás létezik Európa-szerte, a legtöbb közülük Franciaországban és Közép-Európában található.

A HALÁSZGYŰRŰ
A pápai hatalom jelképei
A pápai hatalom egyik legfontosabb jelképe minden bizonnyal a világ legnagyobb tiszteletnek örvendő gyűrűje, az úgynevezett halászgyűrű. Ez egy római ötvösmester által készített teljesen egyedi, csak egyetlen példányban létező 35 grammos arany pecsétgyűrű, amely egy domborművet és a mindenkori pápa nevét tartalmazza.

NOÉ BÁRKÁJÁNAK MARADVÁNYAI
Az Ararát évezredes rejtélye
A Biblia ritkán ad olyan egyértelműnek tűnő, világos információkat, mint Noé bárkájának esetében, hiszen a Szent Könyvben pontosan közlik, hogy hol feneklett meg 40 napnyi vezeklésszerű szenvedés után az emberiség, illetve az állat- és növényvilág fennmaradását biztosítani hivatott, minden bizonnyal gigászi hajó. Ugyebár ebben a kérdésben nincs túl nagy vita, hiszen csak el kell olvasni a megfelelő passzusokat, és tudni fogjuk, hogy az Ararát-hegységen történt meg a kényszerű kikötés. Nos, akkor nincs más hátra, mit felkerekedni és megmászni ezt a hegyet, megtalálni a több ezeréves roncsokat! Mi ebben olyan nehéz?

noebarkaja

VALÓBAN MEGTALÁLTÁK A KELYHET?
A Szent Grál Spanyolországban
A Szent Grál − az egyik legjelentősebb és legkeresettebb ősi ereklye − már évszázadok óta tartja izgalomban a történészeket, tudósokat és mélyen vallásos személyeket. Holléte napjainkban is kérdéses, hiszen ha csak abból indulunk ki, hogy Európában mintegy 200 darab Grálra hasonlító kupa és serleg található, akkor már is falba ütközünk. Azonban az elmúlt 1-1,5 évszázad során egyre több kutató és politikus vélte úgy, hogy a legendás ereklye valahol Spanyolországban lehet. Vajon valóban így van?

MORMON KÖNYVE
Az Aranytáblák üzenete
1823. szeptember 21-én egy Moróni nevű angyal jelent meg egy Joseph Smith nevű amerikai fiatalembernek, és utasításokat adott neki egy aranylemezekre írott könyv lefordítására és közzétételére. Az ifjú ezt meg is cselekedte, miközben összesen tizenegy tanú láthatta a lemezeket, amelyeket feladatának végeztével Smith visszaadott az angyalnak.

KI VOLT AZ IGAZI INDIANA JONES?
Kincsvadász kalandorok az ősi rejtélyek nyomában
Azt ugyebár mindenki tudja, hogy Az elveszett frigyláda fosztogatói című film főhősét egy valós személyről mintázták – azonban a film készítői soha nem árulták el, hogy ki volt ő. Az idők során több olyan felfedezőt hoztak kapcsolatba az alkotással, akik munkásságuk, elszántságuk, bátorságuk révén valóban egyfajta mintái lehettek Indiana Jonesnak.

JÉZUS KERESZTJE
Az egyik legtitokzatosabb ereklye
Az Újszövetségben olvasható írások szerint Jézus életének utolsó óráiban egy hatalmas keresztet kellett a vállán elhurcolnia Jeruzsálem városából egészen a falakon túl lévő Golgota-domb tetejére, ahol aztán végül megfeszítették és hatalmas fájdalmak között kínhalált szenvedett. Ezt követően a fából készült, felbecsülhetetlen értékű ereklyéről egyetlen szót sem szólnak a vallási feljegyzések. Vajon mi történhetett a misztikus relikviával a történelmünk folyamán?

jezuskeresztje

LONGINUSZ TITOKZATOS LÁNDZSÁJA
Miért történt a náci Anschluss?
Van egy fegyver, amiről azt tartják, hogy a Megváltó testébe mélyedt. A lándzsa, amelynek birtoklásáért háborúk robbantak ki. A lándzsa, amelynek megszerzéséért Hitler bekebelezte Ausztriát. Egy ereklye, amiről azt gondolják, hogy legyőzhetetlenné teszi tulajdonosát. De vajon miért tulajdonítanak ennek az egyszerű római fegyvernek ilyen hatalmas varázserőt? Ki volt Longinus, és mi történt vele a végzetes találkozás után? Vajon Hitler az eredeti lándzsát szerezte meg az Anschlussal?

EREKLYEKUTATÓ NÁCIK
Okkultista tanok bűvöletében
Vajon miért volt olyan biztos Hitler abban, hogy ő lesz, aki a szerinte valóban kiválasztott népet, a németeket kivezeti a sötétségből és elhozza számukra az 1000 éves aranykort? Az 1920-as és 1930-as években Németország katonai hadereje a nagy európai hatalmakkal (Franciaország, Nagy- Britannia) összehasonlítva valósággal eltörpült, így erre aligha alapozhatott. De akkor miben bízott? Nagyon úgy tűnik, hogy a misztikumban, az okkultizmusban, illetve… az ősi ereklyék varázserejében!

okkultistanacik

A HUN KORONA ELHALLGATOTT IGAZSÁGA
Fals kegytárgyak és őstörténetünk eltemetett tanúi
Sajnálatos módon a magyar nép legszentebb ereklyéinek szinte semmi közük nincs az ősmagyarsághoz, sokkal inkább kötődnek az István-féle nemzetáruláshoz. Ilyen a Szent Jobb, vagy maga a Szent Korona. Az előbbit ugyebár nem szükséges hosszasan magyarázni, hiszen, ha igaz is, hogy István király mumifikált maradványáról van szó (erre egyébként semmiféle bizonyíték nincs), akkor egy olyan dolgot imádunk nagy, de leginkább gyerekkorunk óta belénk nevelt-programozott áhítattal, ami egykoron egy tömeggyilkosé, Európa legelső inkvizítoré lehetett. Aki a sajátjai ellen hívott külföldi seregeket. A Szent Korona azért fals jelkép, mert ez egy nyugatiassá tett változat, vagyis az István-féle kiegyezés, de sokkal inkább behódolás szimbóluma. Az ősi, eredeti hun-magyar korona egyáltalán nem így nézett ki, ez annak csupán egy keresztény vallás és ideológia szerint felcicomázott verziója, aminek ebben a formában szinte semmi köze nincs a magyarsághoz, annak eredetéhez, őshitéhez.

A NAGYSZENTMIKLÓSI LELET
Hun, avar, avagy ősmagyar ereklye?
Kinek a keze nyomát őrzi ez a míves edénykészlet? Árpádét? Attiláét és feleségét, Réka királynéét? Netán egy avar fejedelemé volt? Esetleg a pártus királyokig vezethetők vissza a rajta lévő írások, motívumok? Ismerjük meg legszebb, legértékesebb, de máig legrejtélyesebb kincsleletünket, melynek kapcsán a tudósok még ma is vitatkoznak, vajon mikor és kinek a lakomaasztalát ékesíthette?

nagyszentmiklosilelet

A PÁLOSOK KINCSE
Egy titokzatos holttest – de kié?
A pilisi pálosok nem engedték II. Jagelló Ulászlónak, hogy megnézze legértékesebb ereklyéjüket, melyet a Pilis egy barlangjában őriztek... De vajon mi lehetett ez? És mi köze az Alvó Király ősidőktől ismert legendájához? A „pálosok kincse” körülbelül olyan titkot jelent a történelemben, mint a templomosoké – vizsgálódjunk most egy kicsit körülötte!

AZ ÁRPÁD-HÁZI LOBOGÓ
Szakrális zászlónk titkai
Az Árpád-ház lobogóját és címerpajzsát minden magyar ember ismeri. A piros és fehér csíkos felületet mindenki, aki tanult magyar történelmet, az Árpád-házzal azonosítja. Ma mindenféle negatív érzések és belemagyarázások társulnak ehhez a lobogóhoz, de tudnunk kell, hogy ez a két szín sokkal régebbi, mint az Árpád-ház, és nagyon mély jelentésük van, amit persze királyaink nagyon is jól ismertek. Mit szimbolizál a két szín szakrális értelemben külön-külön, és mit együttesen?

SZENT LÁSZLÓ HERMÁJA
A harmadik legértékesebb ereklyénk
A Szent Korona és a Szent Jobb után a hagyomány szerint Árpád-házi Szent László király (1077-1095) hermája a harmadik legbecsesebb nemzeti ereklyénk. Történetét követve nagy lovagkirályunk egyénisége is kibontakozik előttünk, még most, a 21. században is szinte elérhető közelségbe hozva őt és a világot, amiben élt.

szentlaszlohermaja

A SZENT JOBB PARANORMÁLIS KÉPESSÉGEI
A legtitokzatosabb nemzeti szimbólumunk
Szent István jobbjáról minden magyar ember hallott, a legtöbben valószínűleg látták is az ereklyét a Bazilikában. Ám az már kevésbé ismert, milyen kalandos története volt e rendkívüli relikviának, és milyen paranormális jelenségek, különös képességek, csodák fűződnek hozzá. Már eleve az rejtély, miként maradhatott meg ilyen kiváló állapotban...

LEHEL KŰRTJE
Az erkölcsi győzelem emléke
A jászberényi Jász Múzeum kürtje a magyar nemzet féltve őrzött kincse, a jászok nagy becsben tartott ereklyéje, amelyhez a Lehel-monda fűződik. A tudósok ugyan azt állítják, hogy a kürt nem lehetett Lehel vezéré, mert jóval később készült, és maga a történet is annyi sebből vérzik, hogy egy ismert liberális hírportál Kézai Simon nyomán, a liberálisokra jellemző toleranciával azt írta, egyszerűen gyengeelméjű magyar, aki egy szavát is elhiszi a legendának.

lehelkurtje

ELFELEDETT ŐSMAGYAR EREKLYÉK
Múltunk titokzatos kincsei
Néphagyományaink említenek a honfoglaló, vagy az Árpád-kori magyarsághoz köthető olyan szent tárgyakat, melyek nem maradtak ránk, így kétséges a létezésük. Mások viszont egész biztosan léteztek, csak a történelem viharai során elvesztek, elkallódtak, vagy bizonytalan az azonosításuk. Lássunk néhányat az ősmagyarok eme titokzatos kincsei közül!

A PILISSZÁNTÓI KŐ REJTÉLYE
Üzenet az idők mélyéből?
A 2000-ben előkerült, titokzatos ábrával (életfa? csakrarendszer? tüskés kereszt?) ellátott kőtömb a magyar régészet egyik legizgalmasabb lelete – de mi lehetett ez valójában? És igaz volna, hogy paranormális jelenségeket is okoz? Vajon tényleg ez a kő segíthet kideríteni a Pilis és a pálosok igazi titkát?

pilisszantoiko

SÁMÁNOK VARÁZSESZKÖZEI
Utazás a szellemsíkok között
A magyarság életében, a korai időszakokban nagy szerepet játszottak a táltosok, akik ugyan magukat megkülönböztetik a „közönséges” sámánoktól, de a táltos hitvilág alapja mégis a samanisztikus világlátás. A sámánkultusznak meg az egész világon közösek az alapjai, amennyiben mindegyik valamilyen módon a szellemvilággal lép kapcsolatba. De ehhez segédeszközökre van szüksége, amiket a sámánok és az egész közösség szakrális tárgyaknak tekint. Melyek ezek a varázseszközök, és miben áll a mágiájuk?

PARANORMÁLIS NEMZETI EREKLYÉINK
Szent Korona, jogar, országalma
Vajon mit jelképeznek a magyar királyi koronaékszerek? Mióta léteznek, mindig együtt emlegetik őket, egyfajta hármasságként – de vajon mióta tudhatunk róluk? Honnan származnak, ki és mikor készítette őket? Mi az, ami történelmileg megfogható Koronánk, jogarunk és országalmánk kapcsán, és mit mondanak róluk az ősi hagyományaink, legendáink?

GIZELLA KIRÁLYNÉ KERESZTJE
Veszprémben csodát tett
Első királyunk felesége édesanyja sírjára szánta a fából és fa aranylemezekből készült, drágaköves ereklyetartó keresztet, amelynek viszontagságos sorsáról az elmúlt ezer évben több legenda is született, és amelyhez csodatételeket is kapcsolnak az egyházi krónikák.

ISTVÁN KIRÁLY LÁNDZSÁJA
Egy elveszett (?) magyar ereklye nyomában
Talán meglepően hangzik, de Szent István korában a magyar király főhatalmát nem a Szent Korona jelképezte. Az ugyanis az uralkodó szakrális küldetését szimbolizálta, a világi uralom talizmánja viszont a középkorban a kard és a lándzsa volt. Istvánnak is volt egy lándzsája, ami sokak szerint azonos volt a kereszten függő Jézust megsebző Szent Lándzsával – de vajon igaz ez? És hová lett ez a királyi díszfegyver? Tényleg ez lenne az, amit ma a bécsi Hofburgban őriznek és „Végzet Lándzsája” néven ismert?

A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY
Csíksomlyói könnyező Mária
A hársfából faragott, gipsszel borított és többször újrafestett csíksomlyói Szűzanya Európa legnagyobb kegyszobra: a koronával együtt közel két és fél méter magas. Sem keletkezésének pontos dátumát, sem alkotójának nevét nem ismerjük, de valószínűleg az 1500-as évek elején készülhetett, azóta pedig nemcsak számos csodát tett, hanem előre figyelmezteti a székelyeket egy-egy közelgő veszedelemre is.

napbaoltozottasszony

ATTILA FEGYVERE, ISTEN KARDJA
Egy égi küldetés szimbóluma
A hun-magyar mondakör, egyben a népvándorlás kori történelem leghíresebb „elveszett ereklyéje”: Attila kardja, amit a hun király legenda szerint magától a hadistentől kapott. Vajon milyen lehetett ez a különleges fegyver, és miért nem maradt fenn? Mi köze Arthur király Excaliburjához és a kaukázusi kovácsmisztériumokhoz? És mit kezdhetünk a múzeumi tárlókban „Attila kardja” néven szereplő középkori fegyverekkel?

ÉGBŐL HULLOTT SZKÍTA ARANYKINCSEK
Az eurázsiai sztyeppe titkai
Thargitaosz király égi talizmánjai, Héraklész próbatételének ereklyéi, vagy éppen a magyar Csodaszarvas-mondát idéző aranyszarvasok – a szkíta kultúra ma is sokak képzeletét felkelti. De mit lehet tudni erről a titokzatos népről? Mit kezdhetünk a Hérodotosz által leírt kétféle eredetmítosszal? Egyáltalán, kik voltak a szkíták valójában?

A BESZÉLŐ KÖNTÖS
Tényleg létezett Kecskemét kincse?
Mikszáth novellája nyomán szinte minden magyar hallott már a „hírös város” híres ereklyéjéről, a Beszélő Köntösről, melynek birtokosa előtt a törökök meghajoltak és hódolattal engedelmeskedtek neki. De vajon honnan merítette írónk ezt az ötletet? Tényleg létezett a bűvös ruhadarab? Ha igen, honnan származott, mi volt a titka és hová lett?

A MÁRIAPÓCSI MADONNA
Könnyező szűz Magyarországon
Máriapócs görögkatolikus templomának oltárképét 1676-ban festették, húsz évvel később pedig a misére összegyűlt hívek megriadva látták, hogy a Mária-ikon szeméből könnyek folynak, és az arc vonásai fájdalmat tükröznek. A festmény könnyezése kis megszakításokkal egy hónapon át tartott. Az utolsó napon olyan hideg volt, hogy a templomban a víz és a bor is megfagyott, de Mária könnyei ekkor sem apadtak el.

NIMRÓD GYŰRŰJE
A magyar őshagyomány legrejtélyesebb kincse
Egy titokzatos ereklyéről essék most szó, melyről nagyon keveset lehet tudni. Hogy mégis élt ilyen a nép képzeletében, azt 19-20. századi néprajzosok derítették ki. Adatközlőik ugyanis – főleg a Pilisben, a Dunakanyarban élő mesemondók és javasemberek – emlegettek egy varázshatalmú gyűrűt, ami az ősidőkben Nimród király ujján ragyogott, ma pedig egy hegy alatt rejtőzik eltemetve.

A MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM ORSZÁGSZERTE MEGVÁSÁROLHATÓ AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, SZUPERMARKETEKBEN, EGYÉB KERESKEDELMI EGYSÉGEKBEN, ILLETVE SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN. 

Ár: 1699 Ft.

ereklyek2


 

ÁPRILISI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik