jee-42-512ANTIKRISZTUSjee-42-512

KÜLÖNSZÁM

antikrisztuskicsi

TARTALMI ISMERTETŐ

venuszapokolibolygo

Érdekes, hogy Lucifer nevével valahogy összefonódott a kénköves pokol, ahol ő maga lakik. Lehet, hogy ez nem véletlen? Aztán itt van a Vénusz bolygó, amelyről ma már tudjuk, hogy szintén maga a pokol. De ennek ellenére a Vénusz nagyon sok mítoszban, vallásban, ókori legendában megjelenik, és az istenek otthonaként szerepel. Lehetséges, hogy valaha régen az Esthajnalcsillag nem ilyen volt, mint ahogy ma ismerjük? És mi van akkor, ha Lucifer és a kénköves pokol ténylegesen összefügg egymással, és valahogyan a Vénusszal is?

NEM LUCIFER: LUCIFERA!
A Római Birodalom végnapjaiban, de titokban a középkor évszázadai alatt is végig működött Európában egy különös, föld alatti kultusz. Hívei egy rejtélyes istennőt, Luciferát tiszteltek, mivel úgy tartották: nem hímnemű Sátán, hanem ő, a legbátrabb női szellemlény vezette a Bukott Angyalok lázadását. Ismerjük meg ezeket a különleges, valószínűleg még az őskőkorba visszavezethető tanításokat!

MIT TUDUNK AZ ÖRDÖGRŐL? 
A Gonosz eredete és munkássága
Annyit biztosan tudunk, hogy a tanítás szerint ő a leggonoszabb lény, Isten örök ellenfele, maga is szinte isteni képességekkel felvértezve. A Jó és a Rossz véget nem érő harcában a pokoli seregek vezére, a pokolnak a megkérdőjelezhetetlen ura. De hogyan férhetett egy tökéletes teremtésbe bármi, ami ennyire istentelen és gonosz? És miért nem lehet vele egyszer és mindenkorra leszámolni?

mittudunkazordogrol

A SZERELMES SÁTÁN
Ördögi kalandok a Földön
A bukott angyalok az emberek lányait kívánták meg, és gyermekeket is nemzettek nekik. Nincs ez másképp magával a Sátánnal sem, sőt: mint látni fogjuk, a Sötétség Fejedelme ugyanolyan szenvedéllyel csábít el földi nőket, mint annak idején a pogány istenek. Hódítási listája igen hosszú: szüzektől idős asszonyokig, nemes hölgyektől jobbágylányokig sok nőt vett „célkeresztbe”, de sokszor még a jámbor apácák sem voltak tőle biztonságban...

KÍGYÓ, VAGY PÁVA?
Ki volt valójában a Kísértő? 
A kígyót, aki megkísértette Évát a Paradicsomban, hogy egyék a tiltott gyümölcsből, gyakran azonosítják a Sátánnal. Pedig a Biblia ezt nem mondja ki egyértelműen, csak a keresztények tételezik fel, hogy a Sátán a kígyóban testesült meg. Ez az ötlet még az ószövetségi történet zsidó kommentárjaiban sem jelenik meg. Sőt az eredeti Genezis-történet is kizárja, úgy utalva a kígyóra, mint ami „a legravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala...”

kigyovagypava

LILITH, A "NŐSTÉNY ÖRDÖG"
Ádám első felesége
A héber hagyomány szerint Éva „csak” második felesége volt Ádámnak. Létezett ugyanis egy szépséges ex-hitves: Lilith, aki azért hagyta el ősapánkat, mert nem volt hajlandó magát alávetni akaratának. Megszökött az Édenkertből, és átállt a „Sötét Oldalra”: démonok királynője lett, sőt Azazel, a Bukott Angyalok vezére vette feleségül, így a legendák a Pokol Királynőjének, egyfajta női Sátánnak tartották. Nos, itt az idő közelebbről megismerni minden idők legszebb és leghírhedtebb „Nőstény Ördögét”!

JAVHE SZÜLETÉSE
A zsidók istenei
Ma már tudjuk, hogy nem az Ószövetségben szereplő Jahve volt a zsidók első istene, már csak azért sem, mert a Kánaánba betelepülő nép nemcsak egyetlen istenben hitt, és vallásuk egyáltalán nem volt monoteista.

TÖBBISTENHIT VS. EGYISTENHIT
Hogyan lett Egy a Sokból?
A modern tudományban szokás szembeállítani a mono- és politeizmust, persze az utóbbi rovására. Úgy mutatják be, hogy az ősibb, primitívebb sokistenhitből a Biblia földjén megszületett a fejlettebb egyistenhit. Csakhogy ez a modell nemcsak torzít, de abszolút nem felel meg a valóságnak. Mint ugyanis kiderül: a látszólag politeista ókori kultúrákban – például Egyiptomban, Sumerban vagy a görögöknél – mindvégig tisztában voltak vele, hogy valójában csak egyetlen, végtelen Világszellem létezik, akinek a sok isten, istennő csak egyes arculatait jelképezi.

kiazantikrisztus

Az Antikrisztus lényegének megértéséhez elsősorban Jézust kell megértenünk, mert mint látni fogjuk, Jézus és az Antikrisztus összetartoznak. Ki használta először ezt a megnevezést? És mire vagy kire utalt vele? Személyre vagy valami egészen másra? A következőkben megismerkedünk az elnevezés eredetével, és megpróbáljuk megérteni, hogy minek is az ellentéte ez a bizonyos Anti-Krisztus. Ráadásul az is nagyon fontos kérdés, hogy mit is lehet tudni felőle… Hogyan fogunk ráismerni, ha megjelenik? Mi van akkor, ha az Antikrisztus már közöttünk jár, és egyáltalán mit tehetünk ellene?

SALAMON, A DÉMONOK URA
Mestermágus Izrael trónján
Az Antikrisztus lényegének megértéséhez elsősorban Jézust kell megértenünk, mert mint látni fogjuk, Jézus és az Antikrisztus összetartoznak. Ki használta először ezt a megnevezést? És mire vagy kire utalt vele? Személyre vagy valami egészen másra? A következőkben megismerkedünk az elnevezés eredetével, és megpróbáljuk megérteni, hogy minek is az ellentéte ez a bizonyos Anti-Krisztus. Ráadásul az is nagyon fontos kérdés, hogy mit is lehet tudni felőle… Hogyan fogunk ráismerni, ha megjelenik? Mi van akkor, ha az Antikrisztus már közöttünk jár, és egyáltalán mit tehetünk ellene?

LUCIFER ANGYALAI 
Természetfeletti hadsereg
Napjaink természettudományos, materialista világképe tagadja ugyan az angyalok létezését, az okkultisták szerint azonban az emberiség mégis mindig, minden korban tudta, hogy élnek ilyen lények. Sőt a keresztény tanítások megismertetnek minket a társadalmi felépítésükkel és a természetrajzukkal is.

luciferangyalai

A FÉNYHOZÓ LEGENDÁJA
Ősgonosz vagy tragikus hős?
Lucifer neve, ahogyan erről már sokan tudnak, latinul „Fényhozó”-t jelent. De vajon miként lehet feloldani e látszólagos ellentmondást a Fény és az ördög „sötétsége” között? Hogy lehet egy vallás főgonoszának ilyen szép és pozitív tartalmú neve? Mint látni fogjuk, a paradoxon nemcsak nem véletlen, de Lucifer neve Jézus titkos tanaihoz, egyben az emberiség legnagyobb ősmisztériumához vezethet minket.

ISTEN LEGNAGYOBB HAZUGSÁGA
A Teremtő és Fényhozó örök háborúja
Önök melyik istenségben hisznek? Jól gondolják meg a választ, mert ha esetleg nem az egyedüli, kizárólagos, üdvözítő és tényleges Teremtőt választják, akkor bizony könnyen meglehet, hogy földi létük után valamiféle pokoli hely örökös vendégeként töprenghetnek el azon, hogy mit csináltak rosszul… Ráadásul az is előfordulhat, hogy bármelyik isten vagy istennek hitt lény mellett kötelezik el magukat, végül egyik sem lesz nyerő!

istenlegnagyobbhazugsaga

MEGKÍSÉRTETTEK
Szentek kalandjai a Gonosszal
Magát Jézus Krisztust is megpróbálta a Sátán átállítani a „Sötét Oldalra”, de a sort sokan folytatták. A leghíresebb az egyiptomi remete, Szent Antal, akit a démonok még a levegőbe is felemeltek – azaz levitáltattak −, de meggyűlt a baja a gonosz lényekkel Buddhának, illetve a hindu jógiknak is. Eszerint egy egyetemes jelenségről van szó − de mi állhat a hátterében? Tényleg léteznek rosszindulatú entitások, akik a spirituális embereket próbálják letéríteni az útról?

mittudunavilagvegerol

Minden korban akadnak próféták, látnokok, jövendőmondók, akik szakrális intuíciójuk segítségével megsejtik a jövőt. Nem volt ez másképpen a zsidó vagy a keresztény világban sem. Nagyon sok próféta a végidők eljövetelével foglalkozott, azzal, hogy hogyan fog véget érni az ismert világ. Ezeket a próféciákat apokaliptikus látomásoknak nevezzük, majd, amikor leírásra kerültek, hogy az eljövendő generációk is okuljanak ezekből az előrejelzésekből, akkor alakult ki az apokaliptikus irodalom. Vajon hogyan képzelték a zsidók az elkövetkezendő világégést, illetve mit mondtak erről később a keresztény próféták?

LUCIFER ÉS A SZENT GRÁL
Mi köze a Sátánnak a Kehelyhez?
A Jézus keresztfán kiömlő vérét felfogó szent kelyhet abból a smaragdból faragták, ami egykor Lucifer koronáját díszítette! Ez az első hallásra szentségtörő állítás közismert volt a középkori alkimistáknál és misztikusoknál – de vajon mit jelent ez? Nehéz kibontani az ősi legendák homályos, szaggatott, gyakran egymást keresztező, akár egymásnak ellentmondó szálait, mégis megpróbáljuk...

RETTEGJEN MINDENKI!
A Sátán, a Gonosz, az Ördög és a többiek...
Ma, ha azt mondom Sátán, Lucifer, Ördög, vagy a Gonosz, nagyjából mindenki ugyanarra gondol. A megtestesült Gonoszságra. A fenti neveket szinonimaként mondjuk. A kérdés az, hogy ha ugyanazt jelenti mindegyik, akkor miért használunk ennyi nevet rá, ha meg nem, akkor mi a különbség közöttük? Melyik mikortól jelenik meg? Különösen érdekes kérdés, hogy az első megemlítésüktől kezdve hogyan alakult és változott a jelentésük, és miképp alakult ki a ma használatos Gonosz-fogalmunk.

rettegjenmindenki

ARMAGEDDON
Milyen lesz az Antikrisztus királysága?
A Jelenések könyvén kívül számos ősi prófécia szól egy természetfeletti gonosz lényről, aki az idők végén embertestben születik meg, s átveszi a hatalmat az egész Földön. Ő az Antikrisztus, akit azonosítottak már pápákkal, császárokkal, Hitlerrel, Sztálinnal, sőt még Bill Gates-szel is – de honnan tudhatjuk, hogy mikor fog eljönni? Milyen jelek fogják előrevetíteni érkezését, és az általa vezetett úgynevezett „Ezeréves Királyságban” vajon milyen lesz az emberek sorsa?

antikrisztuskiralysaga

AZ ANTIKRISZTUS NEM A SÁTÁN FIA
Száz alakban járhat közöttünk
A Bibliában leírt Antikrisztus szerepe és fellépésének ideje a kezdetek óta sokat foglalkoztatja a bibliamagyarázókat, a hittudósokat és a híveket egyaránt. Két évezred azonban hosszú idő, így nem csoda, hogy napjainkra már meglehetősen összemosódtak a teológiai fogalmak, és az Antikrisztust sokan összekeverik magával a Sátánnal vagy annak fiával. Pedig ezek a nevek nem egy személyt takarnak.

ISTEN EGYENLŐ LUCIFERREL?
A gnosztikusok Gonosza
Tudjuk, hogy a kereszténység a kezdet kezdetétől szemben állt a gnosztikus irányzatokkal, és tűzzel-vassal irtotta a gnózist, illetve a hasonló eszméket. Éppen ezért nagyon érdekes, hogy a gnosztikusok hogyan vélekedtek Isten és a Sátán viszonyáról. Azért is alapvető megismerni a különbséget, mert rávilágít a keresztény-gnosztikus ellentét alapjára. Meglepő és nyugtalanító, hogy a magyar nyelvben, ha csak a mássalhangzókat vizsgáljuk, mind Isten, mind a Sátán „STN”, és csak a magánhangzók behelyezésével különül el az jelentésük. Vajon mire utalhat nyelvünkben ez az egybeesés? Mert az, hogy nem véletlenről van szó, egészen bizonyos.

gnosztikusgonosz

A MAGYAR ÖRDÖG
Ősvallásunk főgonosza
Ipolyi Arnold (1823- 1886) – besztercebányai, majd nagyváradi püspök − a nagyszerű Magyar mythologia című könyvében bebizonyítja, hogy az ördög alakja már ősvallásunkban létezett, és ezt meséink, legendáink, sőt szólásaink és közmondásaink egyaránt igazolják. A kitűnő főpap szerint az alvilági lény neve az őr és a dög szavaink összetételéből keletkezett. Vajon mit őriz ez a dög? Természetesen a poklot, amelyet már őseink is forró, kénköves helyként képzeltek el, ahol a bűnösök bűnhődnek.

LÁTOGATÁS A POKOLBAN
Halandók, akik visszatértek
Hogy létezik-e ördög és pokol? Erről leginkább azok vallhatnak, akik jártak a „Sötét Birodalomban”, és visszatértek: a görög mitológia alvilágjáró hősei, a sumer Gilgames és Enkidu, a magyar Tar Lőrinc, egyes keresztény szentek, vagy a hűséges indiai hercegnő, Szávitrí. Ebből is látszik, hogy a pokoljárás – illetve a pokolból való sértetlenül visszatérés – kor-, nem-, vallás- és származásfüggetlen. De vajon mit jelentenek az ilyen élmények? Csak a tudatalatti által produkált látomásokról van szó, vagy netán a multiverzumban tényleg vannak „gonosz” világok is?

latogatasapokolban

NE NÉZZ A TÜKÖRBE!
Ördögi átjáró
Ha van olyan átjáró, ami az emberiség és a szellemvilág közötti vékony mezsgyén húzódik, akkor az kizárólag a tükör lehet, amelyen keresztül lelkek és démonok érkezhetnek a mi világunkba. Az okkultisták és a babonásak szerint azonban a tükör nem csak nyughatatlan lelkek kapuja és balszerencsés események okozója lehet, de olyan portál megnyitására is alkalmas eszköz, amelyen keresztül farkasszemet nézhetünk magával az ördöggel! Vajon csak régi keresztény legenda, vagy valóban találkozhatunk éjszaka a csontig hatoló félelmet gerjesztő démoni entitással?

A KÖZELGŐ APOKALIPSZIS
Sokszor megjósolták már
Az Antikrisztus személye elválaszthatatlan a világvégétől. A keresztény tanítások szerint, ha megjelenik a Földön az Antikrisztus, akkor hamarosan bekövetkezik a világvége is. Annak ellenére azonban, hogy eddig már számos Antikrisztusnak kikiáltott személy feltűnt a történelem folyamán, a végső Apokalipszis mégis elkerült minket. De vajon ez arra utal, hogy közülük egyik sem az igazi Antikrisztus volt, vagy azt, hogy az Apokalipszis mégsem jelenti az egész világ pusztulását?

kozelgovegzet

LUCIFER ÜZENETE
Titokzatos levél a Pokolból 
Számos olyan kézirat létezik, amelyek szövegét a mai napig nem sikerült értelmezni, megfejteni. A legtöbbet régen elfeledett, holt nyelveken írták, avagy titkos kódokat használtak a lejegyzésük során. Azonban akad egy, amelyikről úgy tartják, hogy feladója maga a Sátán volt, és egyenesen a pokol bugyraiból üzent nekünk – méghozzá egy katolikus nővéren keresztül!

SÁTÁNI SZIMBÓLUMOK
Pentagramtól a pávatollig
Mit jelent az ötágú csillag a mágiában? Hogyan lett sátáni madár a páva? Mióta számít a luciferiánusok jelképének a fáklya? Miért pont a 666 lett az ördögi szám? Kit feszítettek meg fordított kereszten, fejjel lefelé? És vajon ezek a gonosznak tartott szimbólumok tényleg működnek, azaz valóban képesek puszta megjelenésükkel sötét energiákat gerjeszteni?

sataniszimbolumok

A KŐBŐL ÉPÍTETT ANTIKRISZTUS
Titokzatos jelképek egy templomban
A párizsi Sainte-Chapelle kápolnát IX. Lajos francia király építtette az 1200-as években, hogy a Szentföldről hozott relikviáit, mint például Jézus töviskoronájának és keresztfájának néhány darabját, méltó környezetben helyezze el. Ám úgy tűnik, az építőmesterek a templomot sokkal inkább az Antikrisztusnak szentelték, mert egy itáliai jóslat hatására az 1260. évre várták a végső kor kezdetét, az Armageddon és az Antikrisztus eljövetelét.

kobolkeszitettantikrisztus

NOSTRADAMUS JÓSLATAI
Figyelmeztetések a középkorból
Minden kétséget kizáróan Nostradamus volt az a középkori jós, aki megjövendölte a gonosz földi képviseletét ellátó Antikrisztusok eljövetelét és zsarnoki hatalmát. A látnok által lejegyzett anagrammák szerint a távoli jövőben legalább három Antikrisztus borítja lángba Európát és okoz szenvedést az emberiségnek. A népszerű jós próféciái alapján sokan Bonaparte Napóleont tartják az első, míg a náci Németországot vezető Adolf Hitlert a második Antikrisztusnak. A harmadik Antikrisztus személye azonban egyelőre ismeretlen, és csak találgatni tudunk azt illetően, hogy kiről is lehet szó.

A SÁTÁN BIBLIÁJA
Codex Gigas, avagy az Óriás Könyv
A világ egyik legnagyobb kéziratát a Sátán Bibliájaként ismerik, és sokan a világ 8. csodájaként tekintenek rá. A 624 oldalas óriási könyv ugyanis 75 kilogramm súlyú, és 160 szamár bőréből készítette a 13. század elején egy cseh bencés rendi szerzetes, kiegészítve saját feljegyzéseivel, amelyekből az utolsó 1229-ben született. A Sátán Bibliája elnevezést a kódex a Gonoszt ábrázoló illusztrációjának köszönheti, amelyhez egy legenda is kötődik: állítólag a könyvet összeállító szerzetes szoros kapcsolatban állt az ördöggel!

oriaskonyv

ELITISTA HIEDELMEK
A világ legfőbb vezetői sátánisták?
Miután az Illuminátus Rend létezésére fény derült, és némi szervezkedés után majdhogynem azonmód szétzavarták az éppen csak szárba szökő mozgalom tagjait, az előkerült iratokból sok mindent meg lehetett tudni erről a különös társaságról. Az egyik ilyen meglepő tény az, hogy a magukat megvilágosodottnak gondolók elvetettek minden vallást, sőt arra esküdtek fel, hogy megsemmisítik a nemzeteket, népeket megosztó és nem ritkán véres viszályokat okozó hiedelmeket. Persze arra már nem jöttek rá az akkori kívülállók, hogy az illuminátusoknak is volt és jelenleg is van egy sajátos hitrendszerük…

SÁTÁNIMÁDÓ GNOSZTIKUSOK?
Az apokrifek jóságos Fényhozója
Az őskeresztény ezoterikusok, azaz gnosztikusok többsége az édenkerti Kígyót pozitív, míg az ószövetségi Urat negatív figurának tartotta. Ezt a Bibliához képest „fordított” szemléletet több középkori eretnekmozgalom is megörökölte tőlük, akik ennek megfelelően Jahvéban a lelkek anyagba börtönzőjét, míg Luciferben az emberiség felvilágosítóját látták. Mégsem lehet azonban az ilyen irányzatokat sátánistának nevezni, hiszen a „normál” sátánizmussal szemben ők a Lázadó Angyalt nem gonoszságáért, hanem éppen a feltételezett jóságáért tisztelték – viszont annál izgalmasabb megismerni őket.

gnosztikussatanistak

DÉMONI LÉNYEK A MINDENSÉGBŐL?
Lehet, hogy a kis szűrkék a Sátán szolgái!
Köztudott, hogy a mélyen vallásos érzelmű emberek körében nem túlzottan közkedveltek azok a témakörök, amik a földönkívüliekkel foglalkoznak. Szerintük ugyanis egyetlen igazi Teremtetés ment végbe, aminek keretein belül Isten kizárólag az embert alkotta meg értelmes, érző, intelligens lénynek. A probléma ezzel ugyebár az, hogy minden jel szerint az idegenek márpedig nagyon is léteznek…

A VÉGZET REPÜLŐ CSÉSZEALJON ÉRKEZIK
Földönkívüli angyalok
Egyes vélemények szerint az UFO-jelenségek mögött egy új világvallás születése húzódik meg, míg mások azt állítják, hogy a földönkívüliek valójában az Antikrisztus apostolai, vagy Lucifer bukott angyalokból álló seregének tagjai, akik el akarják választani az Embert a Teremtőjétől.

NECRONOMICON
Az Őrült Arab látomásai
Vajon sátánista volt Lovecraft, a gótikus horror nagymestere, az irodalom legbizarrabb szörnyetegeinek megalkotója? Vagy inkább egy elfeledett ősi tudás tolmácsolója: olyan ismereteké, melyekről sokkal jobb nem tudni? Tényleg létezett valaha egy világ, amikor a Nagy Öregeknek hívott ősi, kegyetlen, bölcs lények uralták bolygónkat, az akkori emberek pedig egy borzalmas kultusz jegyében istenekként imádták őket? És igaz, hogy ennek a vallásnak volt egy „szentségtelen szentkönyve” is: a Necronomicon?

necronomicon

AZ ÖRDÖG LEVELE
Üzenet a pokol urától
A 17. század derekán egy rendkívül misztikus történet döbbentette meg a világot, amely nem csak a hívők, hanem a laikus közösségek érdeklődését is felkeltette. Egy bizonyos Maria Crocifissa della Concezione nővér ugyanis 1676- ban egy olyan szöveget vetett papírra, melyet maga az ördög diktált le neki. A misztikus iratot aztán számos kutató vizsgálta, ám a nyomozás szinte mindig ugyanoda vezetett vissza: magához a Sátánhoz!

A HABSBURG-HÁZ A GONOSZ FÉSZKE?
Európa hétfejű sárkánya
Az Új Világrendet építő pénzügyi háttérhatalomról többször feljegyezték, hogy a számlájára írható a Habsburg Birodalom megdöntése, amelyre azért volt szükség, mert a Habsburg-ház volt a katolikus egyház legfőbb európai támasza, az Új Világrendben pedig nincs helye a hagyományos kereszténységnek. Ugyanakkor azonban időről időre megjelennek olyan értekezések is, amelyek szerint a Habsburg-ház a kereszténység legádázabb ellensége, a Fenevad fészke, amelyben maga az Antikrisztus is megszületik.

AKI AZ ÖRDÖGGEL CIMBORÁLT
Raszputyin sátáni küldetése
Aki szövetséget köt az ördöggel, annak tudnia kell, mit vállal. Bár kaphat vagyont, hírnevet, hosszú életet, de valamit fel kell áldoznia. Legtöbbször a halhatatlan lelkét. Így történhetett, hogy egy vidéki, koszos vándorszerzetes II. Miklós orosz cár bizalmasa lett. Tetteit a népköltészet felfújta, eltorzította, és végül végtelen magasságba emelte. De azután valami félresiklott, és a kegyencet megölték. Nehezen ment, mert úgy látszik, tényleg az ördöggel cimborált, de végül a Néva jeges vizébe fojtották. Vajon mit tudunk ennek a titokzatos embernek a valódi kilétéről? Mi történt, hogy végül a pokol ura is levette róla a kezét, és hagyta meghalni?

CION BÖLCSEI ÉS AZ ANTIKRISZTUS
A Fenevad birodalma
Valószínűleg mindenki hallott már a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéről, de azt már kevesebben tudják, hogy függetlenül attól, hogy a hírhedt irat hamisítvány vagy valódi, a benne leírt módszerek alapján valóban fel lehet építeni egy ördögi birodalmat, amely kiterjedhet az egész világra, uralkodója pedig maga az Antikrisztus lesz.

HÓDOLAT LUCIFERNEK
Fekete misék és emberáldozatok
A Sátán tiszteletére bemutatott szertartások tulajdonképpen a katolikus szentmisék paródiái. Úgyhogy akár mosolyoghatnánk is rajtuk, csakhogy ezeken nincs semmi nevetni való. Inkább ijesztőek és elgondolkodtatóak, az emberi gonoszság és ostobaság szomorú példái. Nagyrészt a fiatalok körében népszerű a sátánizmus, de úgy, hogy a többségük nem is ismeri a Bibliát, még alapvető szinten sem.

hodolatlucifernek

SÁTÁNIZMUS ÉS NEW AGE
Az ezotéria "sötét" arca
A keresztény hittudósok gyakran vádolják istenellenességgel, sőt egyenesen sátánizmussal az ezotériát, különösen a New Age-nek hívott modern áramlatot. Hogy ez jogos vád, vagy inkább csak a hívőkért folytatott konkurenciaharc áll mögötte – nos, ez igazán megér egy tárgyilagos vizsgálódást. Kérdésünk tehát ezúttal ez: tényleg „ördögtől való” a spiritualitás, illetve konkrétan az „Új Világkorszak” mozgalma?

apokolkozkatonai

A Sátán legalacsonyabb rangú hűséges szolgáinak számító démonok, vagyis a sötétség seregének alsó lépcsőfokán elhelyezkedő gonosz, tisztátalan túlvilági entitások legalább annyira veszélyesek és hatalmasak, mint más bukott angyalok, vagy maga az ördög. Ők ugyanis azok a földközelben élő, testnélküli szellemek, akik az emberre nézve komoly fenyegetést jelentenek, hiszen „hálószobai betolakodóként” nem csak terrorizálják a házban lakó személyeket, de az áldozataik testének megszállására is képesek.

DÉMONOK MEGIDÉZÉSE
Hogyan működik a fekete mégia?
A Gonosznak számtalan megjelenési formája vagy megnyilvánulása van, de egyik sem olyan veszélyes, mint a fekete mágia: amikor mágikus praktikákat arra használunk, hogy hatalmat szerezzünk mások felett, vagy megidézzük a Gonosz valamelyik démoni formáját. De egyáltalán mi a mágia? Miért működik, és hogyan kell elképzelni a működését? Mi különbözteti meg a fekete és a fehér mágiát? A cikkből megtudhatjuk, hogyan lehet a fekete mágiát felismerni a mindennapi életben, és hogyan kell ellene védekezni.

A SÁTÁN MÁGUSA
Az orosz történelem legbefolyásosabb "szerzetese"
Raszputyin az orosz történelem egyik legérdekesebb és legrejtélyesebb alakjának számít, ebből eredően pedig valódi személyiségét legendák és mítoszok övezték, amelyek egyike szerint mágusi képességeit személyesen a Sátántól kapta.

JÉZUS A HARMADIK BIRODALOMBAN
Az Új Világ véres hajnala
A kortársak szerint Adolf Hitler néhány alkalommal Jézushoz hasonlította önmagát, kiemelve, hogy ő is harmincéves korában kezdte meg népének szolgálatát, mint Krisztus. Máskor azonban a kereszténységet szándékos hazugságnak nevezte, és kijelentette, hogy a vallást a nemzetiszocializmus eszméjének kellene felváltania… Mindezek ellenére ma úgy tudjuk, hogy a Führer vonzódott a Jézushoz köthető relikviákhoz, és messiástudat alakult ki benne: hitte, hogy legalább egy természetfeletti lénnyel áll kapcsolatban, akárcsak Krisztus.

A FEKETE NAP BIRODALMA
Amikor a Sátán elszabadul...
Adolf Hitler, a Harmadik Birodalom Führere jogosan pályázhat az Antikrisztus posztjára. Nem köztudott, de kétségtelen, hogy Hitler birodalma a fekete mágián alapult. Az iskolában megtanultuk az évszámokat, a csatákat, a békekötéseket, de arról soha nem beszéltek nekünk, hogy igazából nem ez a lényeg. Hanem az eszme, amely a legsötétebb fekete mágia. Az, hogy a Harmadik Birodalom a Sátán birodalma, egyáltalán nem metafora. Milyen sátánista praktikákkal éltek a nácik vezetői, és hogyan befolyásolta mindez a világ sorsát? Ki volt mindennek a szellemi vezére, és hogyan vált azzá? Egészen különleges szerep jutott egy szimbólumnak a náci Németországban, amiről megint csak kevesen tudnak. Mit jelent a titokzatos Fekete Nap?

NÁCI VEZÉR A POKOLBÓL
Adolf Hitler az Antikrisztus szolgálatában állt?
Az 1930-as években egy merőben új típusúnak tűnő társadalmi-politikai irányzat kapott erőre Európa szívében, elsősorban Németországban. A nemzetiszocialista ideológia legfőbb célkitűzései között szerepelt bizonyos népcsoportok totális megsemmisítése, más népek rabszolgasorba hajtása, a németek isteni szintre emelése, és persze a világuralom. Mindez nehezen nevezhető az emberiség egésze számára üdvös elgondolásnak, inkább mondhatnánk azt, hogy valamiféle gonosz akarat lett úrrá mindenen, mely egy borzalmas, addig sosem látott-tapasztalt világégésben csúcsosodott ki.

naciantikrisztus

A FENEVAD MAGA
Aleister Crowley, a fekete mágus
Sokatmondó, ha már életében úgy emlegettek valakit, hogy „a világ leggonoszabb embere”. Aleister Crowley-nak kalandos élete volt, aktívan foglalkozott szexuális mágiával, démon- és halottidézéssel, vagyis csupa olyan dologgal, amit istentelennek és sátáninak nevezünk. A valóság és legenda keveredik a személyét illetően, mert maga is mindent megtett azért, hogy a Vadállatnak, vagy egyszerűen a Sátánnak tartsák. Milyen varázslatokat vitt végbe? Miről szól az általa létrehozott mágikus rendszer? És végül azt is megtudjuk, mit csinált a kairói Nagy Piramisban.

AZ ÖRDÖG HEGEDŰSE
Aki a Sátántól kapta a tehetségét
Niccolò Paganini, a valaha élt talán legnagyobb hegedűvirtuóz körül már életében legendák keringtek, amelyek szerint ő volt az ördög hegedűse. Bármilyen különös, az egyház ezt nagyon is komolyan vette. Noha XII. Leó pápa kitüntette, halála után több mint három évtizedig nem engedték katolikus temetőben örök nyugalomra helyezni.

A KIRÁLY VISSZATÉR
A Jó és a Gonosz végső harca
Egy világszerte elterjedt ősi jóslat szerint az idők legvégén a Gonosz elhatalmasodik a Földön, és szörnyű szenvedésbe taszítja az embereket. Ám ekkor egy másik dimenzióból megérkezik egy titokzatos király, aki valamikor régen itt, a valós történelemben uralkodott – egy korábbi fejlett civilizációban, talán Atlantiszon −, és bár az Aranykor elmúlásával el kellett hagynia az emberek világát, megígérte, hogy egyszer visszatér, és megküzd a Sötétséggel.

akiralyvisszater

A GONOSZ ŐRÜLT TÁNCA
Az Antikrisztus titkos társaságai
A próféciák szerint a végső idők kezdetének egyik jele, hogy elszaporodnak a világban a Megváltást tagadó ezoterikus társaságok, amelyek azt állítják, hogy Jézus tanításai vagy hazugságok, vagy az egyház meghamisította azokat még a kereszténység hajnalán. Az ezoterikus társaságok szerint kizárólag ők az elrejtett tudás őrzői és szellemi birtokosai, a beavatottak, akiknek irányítaniuk kell az emberiséget.

A HÁTTÉRHATALOM PAPI RENDJE
Ördögi illuminátusok
Sátánista volt Adam Weishaupt, az Illuminati alapítója? Egyáltalán: mit tudhatunk a „Megvilágosodottak” vallási elképzeléseiről, mítoszairól, rítusairól, hitvilágáról? Igaz volna, hogy a mai háttérhatalom mögött is ők állnak, mint annak titkos szellemi elitje, akik valójában magát az Ősgonoszt imádják, és az emberi civilizációt is valójában neki akarják felajánlani áldozatként?

AZ ILLUMINÁTUSOK HITTÉRÍTÉSE
A popkultúra sátáni csábítása
Az Új Világrend korszaka egyre közelebb és közelebb van. Szinte biztosra vehető, hogy hamarosan kiteljesedik, megvalósul, ezzel egy olyan civilizációs modellt erőltetve rá az egész bolygóra, amiben az emberek kvázi rabszolgaként léteznek, megfosztva csaknem minden humán jellegüktől. Az irányvonalak egyre világosabban mutatkoznak meg, a tendenciák minden eddiginél erősebben érvényesülnek és hatnak az ifjabb generációkra. Ők a világvége-nemzedék, akik imádni fogják a luciferi birodalmat…

A SÁTÁN A NEMZETÁLLAMOK ELLEN
A "határtalanság" ördögi arca
Miért üldözi annyira a háttérhatalom a nemzeti-etnikai identitást? Miért áll érdekükben a határok eltörlése, a nemzetállamok felszámolása? Miért támadnak mindenkit, aki az európai civilizációt védeni próbálja a pusztulástól? Miért zavarják őket annyira a hagyományos értékek – közülük is főleg a nemzeti öntudat −, hogy igyekeznek karaktergyilkosságot elkövetni bárki ellen, aki ezeket hirdeti? És végül: vajon igaz volna, hogy mindezen törekvések és az ezeket megtestesítő ultraliberális nihilizmus mögött végső soron egy ősi pusztító erő áll, melynek célja minden rend lerombolása: a totális Káosz?

satannemzetallamokellen

A VÉGÍTÉLET FORGATÓKÖNYVE
Az Armageddon hajnalán
Önök is hallják? Az elkerülhetetlenül közeledő vég egyre hangosabb, egyre közeledő trappolását? Sokan meg vannak győződve arról, hogy hamarosan úgy igazán beüt a ménkű, és civilizációnk a pusztulás szélére sodródik. Olyan, végítéletszerű események zajlanak majd le, amilyeneket ember még nem látott, nem tapasztalt. A Biblia is ír erről, a Jelenések könyve szinte végig csak ilyesmiről szól, és persze ennek a hihetetlenül depresszív és félelmetes jövőképnek ki más lehetne a főszereplője, ha nem az Antikrisztus?…

avegiteletforgatokonyve

A RETTEGÉS IPAROSAI
A média egy globális félelemgyár?
Halál- és erőszakkultusz a filmekben, katasztrófaturizmus, creepypasták (interneten terjedő szörnyű mémek, videók, kihívások), betegséggel riogató bulvár-egészségügyi cikkek és hasonlók – kiknek áll érdekében félelmet gerjeszteni az emberekben? A politikusoknak? A nagyvállalatoknak? A háttérhatalomnak? Netán magának a Sátánnak – egy akár bennünk, akár kozmikus léptékben működő és tevékenykedő életellenes, gonosz erőnek?

ÁLLÍTSUK MEG A SÁTÁNT!
Hogyan védekezhetünk a Gonosz ellen?
Világunkban léteznek olyan rejtett gyülekezetek, melyek legfőbb célja, hogy elutasítsák a Bibliában olvasható tanokat, megrendítsék az Isten felé kiépített bizalmat, és a pokol uralkodójának irányába fordítsák a hívőket. A sátánizmus követői gyakran kerülnek a médiatermékek címlapjaira drámai cselekedeteikkel. Vajon meg lehet gátolni a gonoszság terjedését?

allitsukmegasatant

A FÉLELMETES JÖVŐ
A pokolbéli erők földi királysága
Még a legoptimistább hívek is úgy gondolják, hogy legyen bármilyen rossz és gonosz a világ, a legrosszabb még várat magára. De lehet ennél pocsékabb minden? Hiszen már napjainkban is egy merő szenvedés és kínlódás az élet minden pillanata rengeteg ember számára! Gondoljunk csak azokra, akiknek hajlék, ivóvíz, élelem és pénz nélkül kell átvészelniük minden egyes napot. A számuk bőven milliárd feletti. Még többen vannak olyanok, akik az elképzelhető minimumot éppen csak elérve tengetik az életüket mindenféle komolyabb kilátás, perspektíva nélkül. Ők alkotják a populáció többségét. Ugye milyen megdöbbentő? Mi lehet ennél rosszabb? A jövő.

VÁDBESZÉD A PC ELLEN
A polkorrektség romba dönti a világot
A politikai korrektség, avagy PC, amit mi polkorrektségnek, vagy egyszerűen „píszí”-nek mondunk, Amerikából származik és „össztársadalmi” értelemben vett korrektséget jelent. Eredetileg abból a célból született, hogy minimalizálja az egyes vallási, etnikai, kulturális vagy egyéb közösségek megsértését. De Amerikában és Nyugat-Európában már végletesen őrült tombolássá változott a liberalizmus nevében. A legfontosabb kérdés, hogy miért, és mi a célja ennek? Mert az, hogy ezt kívülről gerjeszteni kell, az egészen bizonyos, és meggyőződésem, hogy az emberek maguktól nem lehetnek ilyen végtelenül ostobák!

A GONOSZ RÉMURALMA
Ördögi folyamatok szorításában
Már a Bibliában – Ádám és Éva történetében − felsejlik a Gonosz emberiséget arcul csapó ármánykodása, amely vallásokon átívelő szerepet tölt be mindennapjainkban, a társadalomban és a politikában egyaránt. A Gonosz mibenlétének meghatározására számos kísérlet történt, mégis sokak számára szubjektív megítélésű fogalomként van jelen a köztudatban. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a világot fenyegető pusztító erők, energiák és entitások egyetemes és drasztikus erősödése egyre inkább mélyreható, negatív változásokat eredményez.

agonoszremuralma

9/11 ÉS A JELENÉSEK KÖNYVE
A megjövendölt katasztrófa
Sokak szerint a 2001. szeptember 11-i merényletek a bibliai Jelenések könyvé ben leírtakkal tökéletes párhuzamba állíthatók, így ebben az értelmezésben a régi világ végét és egy olyan új világ kezdetét jelentik, amelyben elszabadulnak a sötét erők. A közelmúlt eseményei alapján kijelenthető, hogy valóban így is történt…

A GONOSZ TEMPLOMA
A Sátán füstje bejutott a Vatikánba!
Az utóbbi néhány évben számos olyan megdöbbentő titokra derült fény az Anyaszentegyházzal kapcsolatban, amik méltán rendíthették meg bizalmukban és odaadásukban a kevésbé elvakult híveket. Pedofília, korrupció, pénzmosás − ez csak néhány bűncselekmény, amiket papok és püspökök követtek el. Ráadásul tetteiket leplezték, megpróbálták eltussolni, nehogy folt essen a Szentszék egyébként rég nem létező becsületén. Egyre több információ lát napvilágot arról, hogy a Vatikánba is beférkőzött a Sátán sötét szellemisége…

agonosztemploma

ANTIKRISZTUS AZ EGYHÁZON BELÜL 
Az utolsó pápa korát éljük?
Az Új Világrendet előkészítő globális háttérhatalom felhasznál minden lehetőséget az emberek manipulálására. Minden eszközzel megpróbálja elrabolni a lelküket és engedelmes szolgákká alacsonyítani őket. Mindezt pedig azért, hogy megvalósítsa az Antikrisztus (azaz önmaga) uralmát a bolygónkon. A katolikus egyház megnyerése nagyon nagy fegyvertény lenne a krisztusi elvek elleni harcban. Lehetséges, hogy a Gonosz már az egyházba is beférkőzött? Vannak ennek látható jelei? Mi vár az egyházra az Új Világrendben?

FERENC PÁPA IGÉI
Napjaink hamis prófétája
A Vatikán egyre repedező falain belül még sokan most sem érzékelik Isten haragját, nem hallják a kiábrándult és megbotránkozott hívek keserű szidalmait és azokat a súlyos vádakat, amelyek nem alaptalanul kérdőjelezik meg a jelenlegi pápa egyházfői létjogosultságát és elkötelezettségét a kereszténység és az egyház vonatkozásában. Ferenc pápának az utóbbi években tett, a migrációt támogató és a bevándorlást segítő kijelentései sokakban keltettek megdöbbenést és dühöt, amelynek árnyékában felmerül a kérdés: A pápa csupán határok nélküli, irgalmas szamaritánusként tetszeleg, vagy valóban illuminátus érdekek mentén, a kereszténységet elárulva, hamis prófétaként emel szót a migráció érdekében?

AZ UTOLSÓ ÍTÉLET NAPJA
Jézus második eljövetele
Jézus visszatérésével kapcsolatban két esemény játszik a keresztény vallásban fontos szerepet. Az egyik Jézus második eljövetele, a másik az elragadtatás. A második eljövetel, amikor Krisztus mennyei seregek élén visszatér, és megalapítja az ezeréves birodalmat, Isten országát. És természetesen megítéli az embereket az utolsó ítélet napján. És? Mi lesz az ítélet után? Egészen más az, amit úgy neveznek, hogy elragadtatás. Ekkor Jézus csak az övéiért jön el, az igaz keresztényekért. Hová kerülnek ezek az „igaziak”? Mit jelent az, hogy Isten országa? Mennyiben lesz más hely, mint amit ismerünk?

azutolsoiteletnapja

A FENEVAD TECHNOLÓGIÁJA
Megjövendőlték a globális diktatúrát!
A Jelenések könyvében az áll, hogy az Antikrisztus hívei-szolgái meg lesznek bélyegezve, enélkül nem tudnak sem venni, sem eladni. Napjainkban, a beültethető chipek korában felmerül a kérdés: Vajon ezek a csúcstechnológiát képviselő implantátumok lesznek a Sátán legfontosabb eszközei? De mihez kezdhetne ezzel, és miféle ördögi szándékok vezérelhetik?

A VILÁGELIT SÖTÉT KULTUSZAI
A Deep State sátánizmusa
Vajon milyen vallást vezetne be az Új Világrend, ha minden ellenfelüket kiiktatva megvalósulna az álmuk? Mi lenne a Világkormány hivatalos ideológiája? Lennének-e vallásos gyakorlatok, papok, kultuszok, rítusok? Kit tisztelnének istenként? Lucifert? A Halált? A Káoszt? Esetleg önmagukat, vagy valamiféle nietzschei Felsőbbrendű Embert? Elképzelhető, hogy már napjainkban is tényleg magát a Sátánt imádják a Deep State, azaz a láthatatlan világelit vezetői – sőt telepatikus kapcsolatban is állnak vele?

AZ ANTIKRISZTUS TERMÉSZETRAJZA
A Nagy Hitető és trükkjei
Az Antikrisztus Krisztus ellenfele, a Sátán küldöttje. Ahogy a nevéből is kiderül, szinte mindenben ellentéte Jézusnak. A középkorban úgy hitték, Jézus Isten és Szűz Mária fia, az Antikrisztus pedig a Sátán és egy utcalány gyermeke. Az ötletet később olyan filmekben is népszerűsítették, mint például az Ómen. Az idők folyamán sokakra ráfogták, hogy ők az Antikrisztusok: uralkodóktól, politikusoktól a vallásalapítókig és a pápákig. Korunkban inkább az Új Világrend szimbólumaként tekintenek rá, „aki” hamis ígéreteivel elszédíti a világot.

antikrisztustermeszetrajza

1000 ÉVES ÁTOK
Magyarország a Gonosz célkeresztjében
Magyarországon már évszázadok óta átok ül. E baljós kijelentés mára közhellyé vált nem csak a médiában és a politikai színfalak mögött, hanem abban a hazai közgondolkodásban is, amely elsősorban nem babonás hiedelmekre, hanem olyan történelmi realitásokra épít, mint mondjuk az egymást követő belviszályok vagy a hadtörténeti kudarcok. Az országot megosztó, kívülről és belülről egyaránt szabdaló erők mögött olyan összetett mechanizmusok állnak, amelyek valóban rontást hozó módon igyekeznek szép lassan felőrölni a nemzet identitását és értékeit.

NIHIL, AZ ÚJ ISTEN
Kik állnak a tudatos értékrombolás mögött?
Korunk legfőbb szellemi betegségében, a nihilizmusban már számos kutató sejtett „démoni” vonásokat. Tény, hogy a Gonosz (sátán, ördög, halálisten) lényege minden vallás szerint az erkölcsök, értékek hiánya, illetve tagadása. Ennyiben tehát a nihilizmust – illetve származékait, a cinizmust és deheroizálást − felfoghatjuk egyfajta tömegfogyasztásra szánt, „hallásküszöb alatti” sátánizmusnak is. De vajon honnét ered ez? Kik és miért oltották be vele a nyugati civilizációt?

A GONOSZ KARDJA
Kaotikus állapotok
Nyugat- és Észak-Európát megszállták a migránsok. Kaotikus állapotok uralkodnak egyes úgynevezett no-go zónákban, bár ezek létét és a migránsbűnözés tényét a nyugati média határozottan tagadja. Mindez előrevetíti az elkövetkező évtizedek egyre borzalmasabb helyzetét. A létrontás erői el akarják törölni az európai értékrendet és vele együtt a fehér fajt. Mindenki láthatja ennek a jeleit, aki nyitott szemmel nézi a híreket és úgy általában a világunk eseményeit. Ennek a támadásnak a kulcsa a megtévesztett, feltüzelt és félrevezetett, jórészt muszlimokból álló migránsáradat. Az ebben elvegyülő terroristák jelentik a Sátán torkunknak szegezett kardját.

A MODERN ANTIKRISZTUS
A régi Gonosz új köntösben
Noha a Biblia, majd később az egyházi írók egy része is meglehetősen plasztikus képet festett a Végső Ellenségről, ez a kép az 1800-as évek második felére már meglehetősen elavult. Főleg a nagyvárosokban élő keresztény hívek szemében tűnt hiteltelennek, már-már nevetségesnek az Antikrisztus alakja, amit nem csupán az egyházi vezetők, hanem a művészek is éreztek.

A DIGITÁLIS GONOSZ ÉBREDÉSE
Ellenünk fordulhatnak a gépek!
Akárhogy is próbáljuk meg kisilabizálni a jövőt, a végidőket és az Antikrisztus felemelkedésével majd bukásával foglalkozó jóslatokat, azt mindig érdemes lesz szem előtt tartanunk, hogy a próféták sok-sok évszázaddal ezelőtt nem láthattak előre mindent. Fogalmuk sem volt arról, hogy milyen lesz a modern világ (azt sem tudhatták, hogy lesz ilyen egyáltalán), és még akkor sem írhatták le a jövőt pontosan, ha az kép- vagy filmszerű módon jelent volna meg az elméjükben. Azért, mert nem rendelkeztek megfelelő szókinccsel, kifejezésekkel. Így például meg sem fordulhatott a fejükben a világháló gondolata, de ugyanez a helyzet a mesterséges intelligenciával. Lehet, hogy ez az összes jóslat gyenge pontja…

digitalisgonosz

A SÁTÁN FÖLDI HELYTARTÓJA
Anton Szandor LaVey kalandos élete
Simára borotvált fej, szúrós és hideg tekintet, jellegzetes szemöldök és körszakáll… A Sátán Egyházának alapítója és első vezetője, Anton Szandor LaVey (1930-1997) már életében legendává, valamint az 1960-as évek második felében kibontakozó amerikai okkult mozgalmak szimbolikus alakjává vált. Előadásokat tartott, könyveket írt, lemezeket készített, filmekben szerepelt, és hírességek garmadáját nyerte meg támogatónak. Sokan a mai napig Fekete pápaként emlegetik, és meg vannak győződve arról, hogy mágikus erőket birtokolt, ám a valóság jóval prózaibb: LaVey egy tehetséges showman volt, afféle bohém életművész, aki egy szélsőségesen individualista életfilozófia terjesztését tekintette fő feladatának.

A FENEVAD BÉLYEGE
Chipek, nanobotok, implantátumok
Lehetséges, hogy az új fejlesztésű azonosítók már a végítélet jegyében születnek? Mi a céljuk? Hogy a „Nagy Testvér” állandóan nyomon követhessen minket, vagy inkább az, hogy a Jelenések könyve értelmében „le legyünk pecsételve” egy démoni hatalom számára? Lehet, hogy a Világkormány terveiben már most részt vesznek nem emberi entitások is? Igaz volna, hogy a háttérhatalom már az ősidőktől – talán Atlantisz korától – fogva szövetségben áll más dimenziókból származó gonosz létformákkal?

afenevadbelyege 

JÉZUS LEGNAGYOBB ELLENFELE
Az Antikrisztus eljövetele
Az Antikrisztusról szóló írások közül a legtöbb arra keresi a választ, hogy Jézus legnagyobb ellenfele mikor érkezik meg hozzánk végrehajtani világpusztító terveit. A Biblia lapjain azonban nyugtalanító válaszokat kapunk a kérdéskörrel kapcsolatban, ugyanis a Szentírás azt állítja, hogy a Gonosz már köztünk jár.

EMBER 2.0
A transzhumanizmus ördögi arca
A felvilágosodás korának materialista gondolkodói szerint a nem is oly távoli jövőben Isten „divatjamúlttá” fog válni, mert helyette maga az ember válik istenivé. A hagyományos vallások helyett megjelenik a civilizáció utolsó vallása, az „antropoteizmus”: az „Új Ember” kultusza, aki levetette minden gyarlóságát, elvesztve ezáltal minden emberi vonását. Ez az ősrégi koncepció ma a transzhumanizmusban él tovább, amelynek képviselői kibernetikus elemekkel ötvözve akarják az embert az élet igazi urává, sőt Isten riválisává tenni.

MESTERSÉGES MEGVÁLTÓ
Az Antikrisztus Jézus klónja?
A Jézus klónozásáról szóló hír lassan már húsz éve kering a világban, és sokan hiszik, hogy a bibliai prófécia Krisztus visszatértéről csakis Jézus újrateremtésével teljesülhet be. Úgy vélik, a Biblia tartalmaz bizonyos profetikus kijelentéseket ezzel kapcsolatban, csakhogy ezek egészen a klónozás technológiájának kifejlesztéséig érthetetlenek voltak. Ám még ha így is van, felmerül a kérdés, hogy az ember által létrehozott Jézust tekinthetjük-e Isten fiának, és lehet-e belőle Megváltó?

mestersegesmegvalto

 

ÁPRILISI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik