KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

THOT ISTEN KVANTUMGÉPJEITŐL ATLANTISZ TÉRIDŐ-MÁGIÁJÁIG

124
TARTALMI ISMERTETŐ

ATLANTISZI TÉRIDŐ-MÁGIA
Csillagkapuk és kristályerőművek
A hagyományok szerint az atlantiszi csúcstechnológia alapját elképesztően fejlett téridő-ismeretek képezték. Az atlantisziak olyan szintre jutottak el, ami nekünk a 21. században egyelőre még csak távlati cél, visszfénye pedig legfeljebb Tesla munkásságában vagy olyan titkos kísérletekben tűnik fel, mint a Philadelphia-projekt. Lássuk, mire is voltak képesek az elsüllyedt földrész mágusai, azaz téridő-fizikusai!

100

A MATUZSÁLEM-EFFEKTUS
Az időtlenség isteni állapota
Érdekes módon a Biblia említést tesz néhány olyan személyről, akik 
sokkal tovább éltek, mint az egy emberi lény esetében indokolt lenne. Mint tudjuk, a várható átlagéletkor mostanság is nagyjából 65-75 év körül van, ám ebben számos tényező közrejátszik. Más a helyzet a férfiaknál és a nőknél, illetve az sem egy elhanyagolható körülmény, hogy valaki hová, milyen élethelyzetbe születik. Afrikában és a világ más, súlyosan elmaradott térségeiben radikálisan és drámaian rövidebb életkor a jellemző, míg a fejlett nyugati társadalmakban éppenséggel az elöregedés jelenti az egyik legnagyobb problémát. De akkor hogyan élhetett meg bárki sokszorosan hosszabb életkort több ezer évvel ezelőtt?

101

A TÉRIDŐ HINDU MESTEREI
Ősbölcsek és jógik tudománya
A hindu eposzokból egy olyan civilizáció emléke tárul elénk, mely ismerte és ki is használta a téridő tulajdonságait. Ezekben az ősi szövegekben találkozunk tértágítással, időgörbítéssel, dimenzióváltással, hiperugrásra képes légi járművekkel és hasonló jelenségekkel. Nem véletlen, hogy a modern téridő- és kvantumfizika legnagyobb elméi csodálattal beszéltek Indiáról, hangsúlyozva: a hinduk bölcsei már évezredekkel ezelőtt birtokában voltak olyan ismereteknek, melyeket a Nyugat csak a 20. században kezdett felfedezni.

102

ÁTJÁRÓ A VILÁGOK KÖZÖTT
Glastonbury dimenziókapuja
Anglia misztikus központja, Glastonbury közelében áll a Torhegy, azaz magyarul Kapu-hegy. Beszédes név, mivel ősidők óta úgy tartották: innen nyílik egy világok közti átjáró, melyen át a halhatatlan lények édeni szépségű országába, a Nyugati Óceánban elterülő Avalon-szigetre lehet jutni. És valóban, a történelem során többeknek sikerült Glastonburyből átlépni egy másik valóságba...

103

A MEGALITOK TITKA
A téridő-mágia ősi gépezetei
A világszerte megtalálható megalitikus építmények közelében ma is gyakoriak a téridő-anomáliák: az órák megzavarodása, időkiesés-élmény, látomások más világokról, megmagyarázhatatlan eltűnések. Ez arra utal, hogy nem pusztán rituális célú objektumokról van szó − mint azt a régészek többsége véli −, hanem egy ismeretlen technológia alkotásairól, egyfajta kőbe épített „gépekről”. De vajon mire szolgálhattak valójában a megalitok? Kik, hogyan és miért hozták létre őket?

104

ŐSI IDŐKAPUK
Tudatos és önkéntelen teleportációk
Már a régi legendák is mesélnek arról, hogy bolygónkon több olyan pont is van, ahonnan idő- és térugrást hajthatunk végre. Kérdés persze, hogy akarunk-e, mert megvan az esély rá, hogy nem tudunk visszatérni a saját korunkba. Az is megtörténhet, hogy valaki nem szándékos teleportáció áldozata lesz. A „fővonalas tudomány” képviselőinek többsége szerint ilyesmi csak a mesékben, mítoszokban fordulhat elő.

105

AZ ÖRÖKLÉT HEGYEI
A piramisok téridő-anomáliái 
Az ókori egyiptomiak szerint a piramisok nem temetkezési helyek, hanem a halhatatlanság elérését szolgáló eszközök, az ő szavaikkal: az öröklét hegyei. De vajon mit értettek ez alatt? Lehetséges, hogy a Földünkön minden kontinensen megtalálható kőgúlák valójában a téridő manipulálására alkalmas ősi gépezetek − egy elfeledett csúcstechnológia emlékei?

THOT ISTEN KVANTUMGÉPEI
Téridő-fizika az őkori Egyiptomban
A Hórusz Szeme című, hazánkban is vetített dokumentumfilmsorozat egy olyan elméletet mutat be, amely látványosan szembehelyezkedik a hivatalos egyiptológia nézeteivel. Nem kevesebbet állítanak ugyanis, mint azt, hogy a legnagyobb, leghíresebb Nílus-völgyi templomok valójában a téridő manipulálására szolgáló, kőbe vésett berendezések − úgynevezett kvantumgépek − voltak. Ezek után nem csoda, ha a filmsorozatot világszerte heves viták kísérik − de vajon mennyi lehet ebben az elméletben realitás?

ANGLIÁBAN TALÁLHATÓ AZ IGAZI CSILLAGKAPU?
Joseph Bonomi különös találmánya

Blickling egy jobbára átlagos település Norfolkban, amely a történelem során nem igazán töltött be különösebben fontos szerepet. Békés kisváros, nyugodt környezet, lassan csordogáló hétköznapok. Nem csoda, ha nagy feltűnést keltett az itt lakók körében, amikor a hely különcének számító Joseph Bonomi egyszer csak egy roppant különös, piramis alakú mauzóleumot épített. Az építmény hírnevét csak növelték azok a pletykák, amik idővel lábra keltek és arról szóltak, hogy annak közelében különböző, roppant fura megtapasztalásokat lehet átélni. A vallásos és babonás helyiek szerint valamiféle ördögi találmánynak adott otthont ez a piramis, ami mintha lelassította volna az időt, vagy éppen teljesen leállította azt…

A BERMUDA-HÁROMSZÖG ELSŐ ÁLDOZATA
Az ókori Egyiptom Robinsonja
Az első ismert beszámoló egy tengeren átélt téridő-anomáliáról az ókori Egyiptomból származik. Egy középbirodalmi papiruszon maradt fenn A hajótörött története, melynek főhősét egy édeni szépségű szigetre veti ki a tenger. Ám kiderül: sem a sziget, sem különös uralkodója nem a mi dimenziónk része, csak hologram, fantomkép az ősi múltból. Lehet, hogy ugyanarról a jelenségről van szó, amelyet a Bermuda-zónában is gyakran tapasztalnak?

A HALÁL ÖRVÉNYE
Rejtélyes eltűnések a Fekete-tengeren
Mint ismeretes, nem csak a Bermuda-háromszögben tűnnek el nyomtalanul vízi és légi közlekedési eszközök, de a Föld más olyan tengeri és óceáni térségeiben is, ahol már évszázadokkal ezelőtt is rejtélyes fényjelenségeket és megmagyarázhatatlan anomáliákat tapasztaltak az arra járó emberek. Ilyen abszolút titokzatos és hátborzongató „háromszögnek” tekinthetjük a Fekete-tenger egy jól körülírható területét is, ahol régmúlttól kezdve egészen napjainkig számos hajó és repülőgép vált köddé, zuhant le tisztázatlan körülmények között, vagy ha a jármű megmaradt, a legénysége tűnt el.

106

KELTA IDŐUTAZÓ HŐSÖK
Az Örök Ifjúság Földjén
A kelta népek – írek, walesiek, bretonok – legendáiban különösen gyakori, hogy a főhősnek „gondja támad” az idővel. Eljut egy másik dimenzióba, ahol vagy mindörökre áll az idő, vagy sokkal lassabban múlik, mint a mi világunkban − így amikor visszatér az emberek közé, döbbenten tapasztalja: mialatt ő alig pár napot töltött „Tündérországban”, itt a Földön évszázadok teltek el.

ÁTJÁRÓK EGY MÁSIK VILÁGBA
A kelta mítoszok dimenziókapui
Számos legenda beszél arról, hogy léteznek titkos átjárók, amelyek egy másik világba vezetnek. Vajon mik lehetnek ezek? Dimenziókapuk? Téridőanomáliák? A kelta mitológia szerint a Skóciában, Walesben, Bretagne-ban található, őskori földből és kövekből emelt halmok ilyen dimenziókapukat rejtenek. Nem véletlenül élnek ezek a legendák az emberek emlékezetében, és nagyon sokan tudni vélik, hogy nem légből kapottak, hanem a színtiszta valóságot mesélik el. Nézzük meg közelebbről ezeket a különös építményeket, amelyeket a helyiek cairn-eknek hívnak.

107

KERESZTÉNY IDŐVÁNDOROK
Akik a távoli jövőben ébredtek fel 
A középkori egyházi író, Szent Gergely (538-593), azaz Tours püspöke tíz kötetben írta meg a frankok történetét, szorgalmazta a pannóniai származású Szent Márton tiszteletét és aligha valószínű, hogy alaptalanul megemlékezett volna egy olyan hihetetlen történetről, amelynek hősei egyik pillanatról a másikra közel 200 évet utaztak az időben.

MAJA KRISTÁLYKOPONYÁK
Ősvilági kvantumszámítógépek? 
A híres koponyák valószínűleg egy ősi civilizáció által készített adattároló egységek. Kiderült ugyanis, hogy bizonyos körülmények között hologramszerű képeket, hangokat, érzeteket sugároznak a rájuk összpontosítók elméjébe. Hasonlóan működnek, mint a modern számítógépek, csak sokkal fejlettebbek, hiszen a mi komputereink egyelőre még nem képesek telepatikusan kommunikálni a felhasználóval – a kristálykoponyák viszont igen!

KÖDDÉ VÁLT EMBEREK
Teleportáció egy párhuzamos világba?
Már az ókorból ismerünk embereket, akik természetfeletti módon tűntek el. Ráadásul sokan nagy tömegek szeme láttára váltak köddé. Az, hogy ez véletlenszerű, spontán esemény volt-e, vagy tudatos döntés eredménye, arról minden esetben máig vitatkoznak a természetfeletti jelenségekkel foglalkozó kutatók. Érdekes, hogy amíg az ókorban az ilyen módon eltűnt emberekről azt gondolták, hogy élve az istenek közé emelkedtek, a középkorban és később már a Sátán ármánykodásának tulajdonították az eseményeket.

108

KRISZTUS TITOKZATOS ELTŰNÉSE
Feltámadás harmadnapon
A történet mindenki számára ismerős. Jézust megfeszítették, majd levéve a keresztről, a tetemét egy sziklabarlangba helyezték, és eltorlaszolták a bejáratot egy nagy kővel. Harmadnapra azonban a holttest eltűnt a sírból. Most ne foglalkozzunk a további eseményekkel, hanem csak ezt a kis epizódot vizsgáljuk. Miből gondoljuk, hogy nem egyszerű csalás történt, amelynek során valaki kilopta a holttestet a barlangból? Mi a bizonyíték arra, hogy a test valóban eltűnt? Mi lehet a magyarázata ennek az eltűnésnek, ha egyáltalán az volt?

109

JÉZUS A TÉRIDŐ MÁGUSA
Tértágítás és idődermesztés a Bibliában
Már születésekor megállította az időt a földi világban, később pedig levitált, korlátlanul sokszorozta az anyagot és szabadon közlekedett a különféle dimenziókban. Igen, a názáreti Jézusról van szó, akinek több csodája mögött érezhetően egy magasrendű téridőfizikai tudás rejlik.

AKI LÁTTA AZ ANGYALT
Kivel találkozott Mohamed?
Mohamed próféta látta az angyalt, aki szólt hozzá. És ez elég volt ahhoz, hogy gyökeresen megváltozzon az élete. Sőt: általa megváltozott az arabok, sőt az egész világ forgása. A 40 éves kereskedőnek egy barlangban hirtelen megjelent Gábriel arkangyal, és mindenféle dologra utasított a férfit. Most ne az iszlám vallás keletkezését vizsgáljuk meg, hanem koncentráljunk az angyal megjelenésére. Lehetséges, hogy észreveszünk valami furcsát a történésekben, amiből a kilétére és a hirtelen feltűnésére is magyarázatot kapunk?

AZ ELVESZETT KOLÓNIA
Kámforrá vált brit telepesek
Hihetetlen, de néha előfordul, hogy települések egész lakossága válik megmagyarázhatatlan módon kámforrá. Ilyen rejtélyes eltűnést jegyeztek fel például az 1587 augusztusában az angol gyarmatosítók által az észak-karolinai Roanoke-szigeten megalapított első brit kolónia vonatkozásában. Az Újvilágba érkező 116 fős csoportnak ugyanis hűlt helyét találta az 1590-ben megsegítésükre küldött brit flotta legénysége…

KIESETT ÉVSZÁZADOK
Az időutazás végzetes következményei
Lehetséges, hogy az emberiség történetében létező összes eddigi birodalom − az asszíroktól az Amerikai Egyesült Államokig, de ide számíthatjuk a Szovjetuniót, illetve a jelenlegi Oroszországot is − tulajdonképpen egy-egy kísérleti modell, amely a Világállam létrehozása és az emberiség leigázása felé vezet? Az is közös valamennyi birodalomban, hogy bár látszólag nagyhatalmú királyok, császárok és más politikusok irányították azokat, az igazi hatalom a színfalak mögött álló pénzhatalmi elit kezében volt és van...

VISSZA A JÖVŐBE
A megbolygatott téridő
Évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat, csillagászokat, fizikusokat, sőt az egyszerű hétköznapi embereket is az időutazás kérdése. Vajon lehetséges-e visszamenni az időben? A 21. században ennek lehetősége egyre elfogadottabb, főként miután idén bizonyítást nyert Albert Einstein csaknem 100 éves elmélete a gravitációs hullámok létezéséről. Vagyis, hogy a fekete lyukak elképesztően erős tömegvonzása által az idő és tér szövetén gyűrődések keletkeznek, és erre a tudományos információra alapozva a kutatók lehetségesnek tartják, hogy megbontva a téridő-kontinuumot előre vagy hátra haladhatunk az időben.

110

PICATRIX
A téridő-fizika arab tudománya
Hogyan idézhetjük meg és használhatjuk különféle célokra az égitestek energiáit? Miképp lehet beszélő szobrokat készíteni, módosítani a Hold pályáját, netán térgeometriával városokat lerombolni? Ezekre és még ennél is különösebb műveletekre tanít meg minden idők legrejtélyesebb varázskönyve: az arab nyelvű Picatrix, melyben egy ismeretlen eredetű tudás emlékei sejlenek fel.

KOLUMBUSZ ÉS A BERMUDA-REJTÉLY
Mit látott a nagy felfedező?
A Bermuda-háromszög talán a legismertebb anomália a bolygónkon, amelyről mindenki hallott, akit egy kicsit is érdekelnek a rejtélyes események. Nagyon érdekes, hogy az egyik legkorábbi feljegyzés Kolumbusz Kristóftól származik 1492-ből. Amikor a hajós áthaladt ezen a területen, furcsa eseményekről írt a hajónaplójában. Érdemes felidézi, mi is történt akkor, mert utána 1840-ig semmi újabb híradás nem érkezett a Bermuda-háromszögről.

111

SZENT ELMÓ TÜZE
Gömbvillámok a negyedik dimenzióból
Ősidők óta ismertek a titokzatos fényjelenségek, melyek amilyen lenyűgözők, oly iszonyú pusztítást is okozhatnak. Ilyen a gömbvillám, vagy az, amit Szent Elmo tüzének hívnak – egyikre sem ismeri még a tudomány a magyarázatot. Lehetséges, hogy azért nem, mert ezek eredetét nem a mi világunkban kell keresni?

AKIKET ELNYELT AZ IDŐ
Sosem kerültek elő többé...
Évente több ezer eltűnést jelentenek a hatóságoknak világszerte, de jócskán akad közöttük olyan, amiknek semmi köze az elcsavargáshoz. Például az UFO-találkozások némelyike során a szemtanú egyszerűen kámforrá válik. A földönkívüliekkel kapcsolatos beszámolók furcsa aspektusainak egyike például az „elveszett idő” jelensége, amelyre számos esetben csak egyetlen lehetséges magyarázat adódik. Az idegenek nem csak a teret, de az időt is képesek manipulálni, és ha ez igaz, akkor a téridő szerkezete „átjárható”. Ráadásul számos esetben úgy tűnik, ehhez nem is kell harmadik típusú közeli találkozáson átesnünk.

A REJTELMES SZIGET
Hová lett a világítótorony személyzete?
A rejtélyektől hemzsegő angolszász történelemben számtalan olyan beszámolóval találkozhatunk, amelyek megmagyarázhatatlan eltűnésekről szólnak. Az egyik legismertebb és talán legkísértetiesebb legenda az Eilean Mor világítótorony nevéhez fűződik, ahol tulajdonképpen a teljes személyzet köddé vált.

VISSZATÉRÉS NEW YORKBA
Kitalált időutazás vagy eltitkolt valóság?
Az 1950-es évek Amerikáját egy különös incidens tartotta lázban. A történet szerint ugyanis egy állítólagos időutazó érkezett New York pezsgő belvárosába, ahol aztán végzetes baleset érte. Azóta számtalan konspirációs elmélet látott napvilágot az eseményekkel kapcsolatban. Azonban ezúttal is csupán találgatásokkal és ködös magyarázatokkal szolgáltak az illetékes hatóságok.

112

FÖLDÖNKÍVÜLIEK ÁLDOZATA
Géprabló idegen lények?
A földönkívüliek által végrehajtott emberrablásokról szóló történetek mind a mai napig lázban tartják az idegenek létezésében hívő közvéleményt. A leghíresebbek között szerepel egy fiatal ausztrál pilótáé is, aki hátborzongató eltűnésével került a korabeli újságok címlapjára. Az ő esetét a világ egyik legrejtélyesebb repülőszerencsétlenségének tartják.

113

PILLANTÁS A JÖVŐBE
Írók és tudósok futurisztikus látomásai
Roger Bacon, aki a 13. században megjósolta a repülőgépet, autót, tengeralattjárót; a „nagyorrú” Cyrano de Bergerac, aki az 1600-as években tisztában volt a multiverzum létezésével és a kvantumfizika alapelveivel; vagy épp Jules Verne, aki számtalan más találmány mellett többek közt az okostelefont is megjövendölte... A sort bőven folytathatnánk, mert nem ritka, hogy művészek, tudósok döbbenetesen pontos, úgyszólván anakronisztikus ismeretekkel bírnak jövőbeli vívmányokról, melyekről az ő koruknak még halvány fogalma sem volt. De vajon hogy lehetséges ez?

VÉLETLEN TÉRUGRÁSOK
Nagy "utazások" egy szempillantás alatt
A térugrás lehetőségéről hosszú évek óta vitatkoznak a tudományos világ képviselői. Néhány évvel ezelőtt azonban már a NASA mérnökei is úgy gondolták, hogy nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is megvalósítható a hiperugrás. Ennek az alapját azok a történetek adták, melyek szereplői azt állították, hogy ők valamilyen oknál fogva képesek voltak átvágni a téridő-kontinuumon. A „szerencsés véletlen” kategóriába tartozó esetek között azonban találkozhatunk olyanokkal is, melyek egy konkrét helyhez köthetők, és ezáltal azt feltételezhetjük róluk, hogy valamilyen földöntúli anomália hatása alatt állnak.

IDŐALAGÚT LEMÚRIÁBA
A Mount Shasta rejtélye
Villódzó fények, a közeli városokban felbukkanó fehér ruhás idegenek, időkiesések, turisták és járművek eltűnése jelzi, hogy Kalifornia legszebb vulkanikus hegyén valami nem stimmel. Hogy időörvény van-e itt, vagy lejárat a Belső Földbe, netán lemuriai hüllőemberek búvóhelye a hegy gyomrában, esetleg földönkívüli kísérleti bázis – nos, ezt még nem sikerült kideríteni.

114

KÖDDÉ VÁLT HÁZASTÁRSAK
UFO-emberrablások áldozatai?
Világszerte a bűnügyi listák előkelő helyén szerepelnek az eltűnésekkel foglalkozó nyomozások. Sok esetben ugyan végül kiderül, hogy szökésekről, emberrablásokról netán gyilkosságokról van szó, azonban a köddé válások döntő többségében soha nem találják meg az áldozatokat. Ezek közül is kiemelkednek azok a történetek, melyekben a közvetlen családtagok közeléből veszett nyomuk az illetőknek.

A LEGCSODÁLATOSABB MÁRIA-JELENÉS
Tárgyi emlék is maradt utána
A spanyolok által elfoglalt azték főváros közelében 1531. december 9-én olyan csodálatos dolog történt, ami megváltoztatta az indiánok hozzáállását a kereszténységhez és nagyon meggyorsította az új vallás elterjedését. Egy keresztény hitre tért indiánnak több alkalommal is megjelent Szűz Mária. De ez nem a szokásos bizonytalan és zavaros jelenés volt, mert tárgyi nyoma is maradt az esetnek. Vajon miért volt ez a Mária-jelenés annyira különleges, hogy felbukkanása óta 26 pápa is elismerte, hogy csoda történt? Milyen tárgyi maradvány bizonyítja, hogy ténylegesen valami furcsa és megmagyarázhatatlan ment végbe majdnem 500 évvel ezelőtt?

LÁTOGATÓ A MENNYORSZÁGBÓL
A medjugorjei Mária-jelenések
A Mária-jelenések során a szemtanúknak mindig egy szépséges asszony jelenik meg, és ha az illető keresztény neveltetést kapott, akkor ezt a nőalakot gyakran Szűz Máriával azonosítja. Nagyon sok ilyen jelenést ismerünk, a fatimai talán a leghíresebb közülük. Nézzünk most meg egy kevésbé közismertet, amely egy egykori jugoszláviai tartományban található kis faluban történt 1981. június 24-én.

AZ OREGONI ÖRVÉNY
Ahol megdőlnek a fizika törvényei
Létezik az USA-ban egy hely, melyet az indiánok is tiltott zónaként tartottak számon. Itt ugyanis a fák ferdén nőnek, a lejtőn a tárgyak felfelé gurulnak, de még a madarak is tudják, hogy valami itt nincs rendjén, mert nagy ívben elkerülik a környéket. Ez az Oregoni Örvény, bolygónk leghírhedtebb gravitációs anomáliája, ahol olyan sűrűek az energiák, mint – ahogy a kutatók egyike fogalmazott – „pudingban a csomók”.

UGORJUNK A JÖVŐBE!
Lehetséges az időutazás?
Egy roppant lakonikus, kiábrándító és elsőre logikusnak tűnő kijelentés szerint azért nem, mert a múlt immár elmúlt, a jövő pedig még „nem készült el”. Így aztán ezekbe az idősíkokba lehetetlenség ellátogatni − épp olyan ez, mintha pontosan ugyanazt az ebédet akarnánk megenni, amit néhány órával ezelőtt faltunk fel, vagy azt az ételt szeretnénk azonnal elfogyasztani, aminek még az összetevőit sem vásároltuk meg. Ez azonban (legalábbis több szakember szerint) nagyon leegyszerűsített és módfelett laikus vélemény, ami semmilyen módon nem veszi figyelembe a tudomány legújabb felfedezéseit – ezek pedig egyáltalán nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy előbb-utóbb ide-oda utazgassunk az időben.

115

EGY LÉPÉSSEL A MÚLTBA
Jöttünk, láttunk, visszamennénk
Milyen lenne, ha egy történelmi helyen sétálva egy lépés után hirtelen megfagyna körülöttünk a levegő, kimerevednének a képek, elnémulnának a hangok – hogy a következő pillanatban egy évszázadokkal régibb korban találjuk magunkat? A jelenséget spontán múltbeli időutazásnak hívják, és tipikusan olyan helyszínen fordul elő, ahol a régi idők auráját korhű tárgyak, vagy maga az adott környezet őrzi – például múzeumban, ősi kastélyban, csatatereken. De vajon mi is történik ilyenkor? Mi okozza ezt a rendkívüli élményt, amit a tudósok mesterségesen még nem tudtak egyelőre előidézni?

KÜLÖNÖS ÉS MEGVALÓSULT JÓSLATOK
Az időóceán halászai
Amennyiben a világegyetem ténylegesen egy gigantikus (végtelen?) információhalmaz, amibe bele van kódolva múlt jelen és jövő, úgy magától értetődne a következtetés, miszerint az eljövendő időkre vonatkozó adatok talán valamiképpen lehívhatók. Persze ez csupán egy távolról sem bizonyított elmélet, azonban sok esetben gondolhatjuk úgy, hogy tényleg van benne valami! Már csak azért is, mert időről időre felbukkannak bizonyos személyek, akik ilyen-olyan módon, de képesek kifürkészni a jövő eseményeit és azokat tudatos vagy tudattalan módon még idejekorán a tudomásunkra hozni. A legtöbbször sajnos nem hiszünk nekik, vagy még azt sem tudjuk, hogy egy jövendöléssel van dolgunk − például egy tudományos-fantasztikus regény esetében.

REPÜLŐVEL A JÖVŐBE
Időkieséses kalandok a levegőben
A repülőgépek valamiért különösen gyakran lesznek téridő-anomália áldozatai. Ennek okát a tudósok egyelőre még csak találgatják: vihar, légörvény, féreglyukba kerülés, a gravitáció megváltozása, kozmikus sugárzások? Valószínűleg ezek közül bármelyik kiválthatja, hogy egy repülő „kiszáguldjon” jelenéből, a rajta utazók pedig olyasmit éljenek át, ami már megtörtént, vagy csak ezután fog megtörténni.

116

TÉRIDŐ-BALESETEK
Mi történik az áldozatok testével?
Vajon mivel jár, ha valaki téridő-anomália áldozata lesz, és például a múltba, jövőbe vagy egy párhuzamos univerzumba kerül? Túlélheti a szervezete ezt a ma még teljesen ismeretlen folyamatot? És ha igen, milyen fizikai és mentális következményei lehetnek egy dimenzióváltásnak?

HALÁL VAGY DIMENZIÓVÁLTÁS
Hová kerülünk a test pusztulását követően?
Az ember legősibb, legalapvetőbb félelme a végső elmúlás elkerülhetetlensége. Egyszer (és csak egyszer…) ezzel mindenképpen szembe kell néznünk, kinek korábban, kinek később. De mindnyájan sorra kerülünk, ez egészen biztos. Amennyiben elvetjük a vallásos történeteket, úgy kijelenthető, hogy még soha senkinek nem sikerült kicseleznie a halált. Sőt, még azt sem sikerült semmilyen mértékben bizonyítani, hogy van élet az elmúlásunk után. No persze az „élet” kifejezés itt nem annyira helyénvaló, hiszen a földi, ebben a világegyetemben való létezésünket értjük ez alatt. De (ha van ilyen egyáltalán) akkor vajon miféle minőségben létezhetünk tovább a fizikai, testi elmúlásunkat követően?

HÍRVÍVŐK A JÖVŐBŐL
Az időutazás mesterei
Az időutazás lehetősége mindig is foglalkoztatta a tudósokat. A technika fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtizedekben szerencsére újból megszaporodtak a témakörhöz kapcsolódó kutatások. Sokan azonban nem hisznek az idősíkok közötti mozgás lehetővé tételében, pedig ma már több olyan személyről is olvashatunk, akiknek konkrét bizonyítéka van e hihetetlen képesség valódiságára.

117

IDŐFAGYASZTÓ MASINA
Egy titokzatos zseni elveszett találmánya
Az időutazás megvalósítása mindig nagy álma volt az emberiségnek, legalább azóta, hogy H. G. Wells megírta Az időgép című halhatatlan klasszikusát. A szerző ebben a kötetében elsősorban azzal foglalkozott − a rendkívül pontos és látnoki erővel rendelkező társadalmi kritika megfogalmazásán túl −, hogy miféle problémákat, paradoxonokat okozhat az, ha megtörjük az idő folyamatát, és előre-hátra utazgatunk abban. Wells szerint az ilyesmi nem marad büntetlenül, úgynevezett időhurkok keletkezhetnek, amik aztán alapjaiban változtatják meg világunk arculatát, történelmét. Persze azóta számtalan, hasonló művet írtak, soksok tudományos-fantasztikus film dolgozta fel a témát, és még az elméleti fizikusok, tudósok is különös figyelmet szenteltek az időutazás problematikájának. Azonban mind a mai napig egyöntetű a hivatalos állásfoglalás arról, hogy időmanipuláló masinát lehetetlen létrehozni. Ennek különböző okai vannak, de a tudományos érvelés eléggé meggyőzőnek tűnik – egészen addig, amíg meg nem ismerkedünk néhány olyan, valós történettel, amik arra engednek következtetni, hogy márpedig lehetséges az időutazás. Egy kevésbé dicsőséges klasszikust idézve: Mi az, hogy! Nagyon is!

VILÁGUNK FURCSA VENDÉGEI
A 20-21. SZÁZAD LEGHÍRESEBB IDŐUTAZÓI
Hirtelen bukkannak fel, majd nyomtalanul el is tűnnek. Túl sokat tudnak a jövőről, ruhájuk, viselkedésük nem illik az adott korba, így nem csoda, ha zűrzavart okoznak. De vajon kik ők és honnan jöttek? Véletlenül estek át egy számukra idegen világba, vagy küldetéssel érkeztek? Ezúttal a leghíresebb 20-21. századi időutazós eseteket vizsgáljuk.

PHILADELPHIA-KÍSÉRLET
Megszervezett időutazás
A Montauk Projekt, vagy más néven Philadelphia-kísérlet egy olyan titkos haditechnikai kutatás része, amelynek elsődleges célja az ellenség előtti láthatatlanság elérése, illetve az idő- és térugrás megvalósítása volt. A különböző esettanulmányok alapján a projekt sikeressége biztosa vehető, és ezt több szemtanú és túlélő is alátámasztotta beszámolóival.

118

TÉRIDŐ-FIZIKA HITLER BIRODALMÁBAN
A nácik és az időutazás
Sok minden mással együtt Hitler a tudományt is meg akarta újítani − persze a maga módján. Tudósaitól azt követelte, hogy a „judeoliberális” relativitás-elmélet helyett alkossanak egy „árja” téridő-fizikát, amit a gyakorlatban is alkalmazni lehet a győzelem érdekében – például időutazásra a régi dicső korokba. Vajon sikerült ez nekik? Tényleg jártak elit SS-katonák a múltban?

A FEKETE-TENGER BERMUDA-HÁROMSZÖGE
Időcsapda a román tengeren
A Fekete-tenger hajógyilkos zónáját már a középkorban ismerték, és a halászok babonásan rettegtek tőle. De vajon mi történik ott? Mi lehet a titka a háromszög alakú, ráadásul vándorló tengerdarabnak, ahol egy fúrótoronynak és egy cirkálónak is pillanatok alatt örökre nyoma veszett?

A DÉL-ATLANTI ANOMÁLIA
Lehet, hogy sántít a hivatalos magyarázat...
A Földön számos olyan földrajzi pont található, ahol valahogy, valamiért nem úgy működik a valóság, mint ahogy általában azt megszoktuk. Elég, ha a Bermuda- vagy Sárkány-háromszöget említem, esetleg az olyan lokációkat, ahol mintha felfelé gurulnának a tárgyak, folynának a folyadékok, de szép számmal akadnak olyan helyek is, ahol mágneses zavarokat tapasztalhatunk. Az USA-ban van egy Csendzóna nevű hely, ahol a jelek szerint nem terjednek a rádióhullámok, illetve létezik egy pont az Atlanti-óceán déli részén, ahol érthetetlen módon megzavarodnak a műszerek és ennek okán úgy érezhetjük, hogy valamiféle hiba lépett fel a Mátrixban…

TÚRAÖSVÉNY A SEMMIBE
Téridő-anomáliák az Ural-hegységben
Az őslakos manysik szerint az Urál hegyei közt félelmetes erők működnek, és itt történt a 20. század egyik legrejtélyesebb esete, a kilenc fiatal életét követelő Djatlov-incidens is. Ráadásul itt zuhant le a Szovjetunió leghíresebb földönkívüli észlelésének főszereplője, a szverdlovszki UFO, itt található a parajelenségekről hírhedt M-háromszög, és itt vannak olyan erdők, melyek bizonyos területein az órák, iránytűk megzavarodnak, az ösvények pedig elnyelik az erre járó turistákat. Ezek után csak egy kérdés marad: miféle titok lappang az Urálban?

EXTRA DIMENZIÓK
A téridő szerkezete
Titokzatos eltűnések és megjelenések bizonyítottan előfordulnak, hiszen némelyiknek nagyon sok szemtanúja akad. Tehát nem lehet a tudománynak, vagy bárminek, ami a valóságot vizsgálja, szemet hunyni az ilyen jelenségek fölött. Valamiképpen magyarázatot kell rájuk adni, különben hitelüket vesztik. Lehetséges a mai tudomány alapján megmagyarázni a hirtelen és nyom nélküli eltűnéseket? Mit mond a modern fizika a tér és az idő szerkezetéről? Hány dimenziós a világunk, és lehet-e a magasabb dimenziók között valamilyen útonmódon közlekedni?

119

TESLA ÉS AZ IDŐUTAZÁS
A zseni eltitkolt felfedezései
Megdöntötte-e Tesla a relativitáselméletet? Valóban sikerült gömbvillámot előállítania és azzal téridő-görbületet előidéznie? Igaz, hogy saját magába vezetett áramot, hogy ezáltal szakítsa ki magát az idő fogságából? A téridő titkos erőinek gyakorlati hasznosítása terén máig a szerb géniusz a legnagyobb szaktekintély, így ha valakinek sikerült felfedeznie az időutazást, az csakis ő lehetett...

A PEGAZUS-PROJEKT
Utazás időben és térben Barack Obamával
Albert Einstein szerint „a múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak egy illúzió, de tartós”. Manapság még a köztiszteletben álló fizikusok − például Stephen Hawking − kénytelenek elismerni, hogy az időutazás lehetséges. De vajon meg is történt? Egy amerikai, közelebbről seattle-i ügyvéd, Andrew Basiago szerint igen, méghozzá egy titkos kormányprogram szintjén. Ez volt a Pegazus-projekt...

AGATHA CHRISTIE ELTŰNÉSE
A krimi nagyasszonyának különös esete
Agatha Christie, akit a krimi írók koronázatlan királynőjének tartanak, egyszer csak eltűnt. Természetesen az eset hatalmas szenzáció lett, az újságok címlapon hozták le a történetet. Naná, hiszen egy világhírű személyről volt szó! Egész Nagy-Britannia őt kereste, de még a nevezetes Arthur Conan Doyle sem bukkant a nyomára. Mindenki találgatott, feltételezett, gyanúsított. A férj egészen furcsán viselkedett, mintha nem lenne érdekelt feleségének felkutatásában. Vajon mi történhetett? Gyilkosság? Emberrablás? Amnézia? Azután 11 nap múlva az írónő előkerült, és egyetlen szót sem szólt eltűnésének okáról vagy a hogyanjáról.

FORRÓ PONTOK, GONOSZ ÖRVÉNYEK
A titokzatos téridő-vortexek
A skót polihisztor tudós, Ivan T. Sanderson élete fő célja volt, hogy megfejtse a Bermudaháromszöghöz hasonló veszélyzónák a titkát, ahol emberemlékezet óta félelmetes jelenségek történnek. Hogy ez sikerült neki? Ezt csak akkor tudjuk megítélni, ha megismerjük híres elméletét az „Ördög Tizenkét Temetőjéről” – tizenkét helyről Földünkön, ahol az odatévedőt egy rettenetes erejű energiaörvény kirepíti ebből a világból.

TÉRIDŐ-VIHAROK TÚLÉLŐI
Nem csak az igazság van Odaát!
Néha megesik, hogy a tér-idő összekuszálódik, dimenziók, párhuzamos valóságok folynak össze, keverednek. Ennek eredményeként az ilyesféle anomáliákat átélők fantasztikus kalandok részesei lesznek. Nem tudjuk, hogy ezeket a zavarokat mi okozhatja, hiszen nyilvánvalóan nem ismerjük eléggé a valóság(ok) szerkezetét. Azonban számos, hitelt érdemlő történet igazolja azt, hogy ezek az úgynevezett téridő-viharok valóban előfordulnak – ha nem is túl gyakran.

120

KIK SZOKTAK ELTŰNNI?
Egy fizikus megdöbbentő vizsgálódásai
Persze hogy izgatja az embereket, ha valaki vagy valami eltűnik, vagy megjelenik a semmiből. Egy darabig beszédtéma lesz, különösen, ha a környezetünkben történik ilyesmi, talán még a bulvársajtó is cikkezik róla, azután elfelejtjük az egészet, és az élet megy tovább. Rodney Davies amerikai fizikus azonban komolyan hozzálátott megvizsgálni ezeket az eseteket. Számtalan eltűnést dokumentált és vett górcső alá: nem csak a közelmúlt eseményeit, hanem a régieket is. Mint kutatásaiból kiderült, mindenkinek egyforma esélye van eltűnni.

TITOKZATOS ELTŰNÉSEK A TÁTRÁBAN
Valami van odafennt...
Az 1900-as évek óta egészen napjainkig terjedő időszakban mintegy 40-50 olyan ember tűnt el a legtitokzatosabb körülmények között a Magas-Tátrában, akik viszonylag tapasztalt hegymászóként vagy túrázóként vágtak neki a felvidéki vadonnak. Számos kutató szerint a máig megmagyarázhatatlan eltűnésekkel vagy furcsa halálesetekkel kapcsolatos jelenségek háttérében akár természetfeletti anomáliák is állhatnak.

GABONAKÖRÖK
Időörvény hozza létre őket?
A gabonakörök ősrégi rejtélyének nyomába eredünk. Vajon mik ezek az ábrák, hogyan keletkeznek, természetes vagy mesterséges eredetűek? Ha az utóbbiak, akkor kik és mi célból hozzák létre őket? És mi lehet az oka, hogy a gabonakörök – a néphitben: tündér- vagy boszorkánykörök – mindig is veszélyes helynek számítottak, melyet jobb elkerülni?

AHONNAN NINCS KIÚT
Alagútak egy másik dimenzióba
A bolygónkon történő titokzatos eltűnések egyik legkülönösebb helyszínei azok a sötét alagutak, amelyek szinte bármikor magukba szippanthatják a betévedő gépkocsikat és vonatokat. Manapság egyre több olyan eltűnésre kerül sor, amelyet rossz hírű, mára leamortizálódott vagy akár ma is használatban lévő alagutakhoz kötnek. E mesterséges átjárók alatt haladó utak sokak szerint nem a szabad ég felé, hanem egy olyan téridő-dimenzióba vezetnek, ahonnét nincs visszatérés…

A SZUPERMODERN HÉTMÉRFÖLDES CSIZMA
Mesebeli térváltó technológia
Az egyik közismert magyar népmesében, a Király Kis Miklósban az egyik főszereplő egy bizonyos Messzilépő egy olyan varázslatos tulajdonsággal rendelkezik, aminek révén három lépéssel ott teremhet a Föld bármely pontján. Egy másik mesehősnek, Árgyélus Királyfinak ehhez már egy eszközre volt szüksége, amit úgy hívtak, hogy hétmérföldes csizma. Ennek segítségével rendkívül rövid idő alatt tudott megtenni akár óriási távolságokat. A magyar néprajzban szereplő tündérek és koboldok képesek kámforrá válni, hogy aztán máshol megjelenjenek, ide-oda száguldoznak a téridőben. Vajon tényleg csak egy kitalált varázserőről van szó, vagy valami nagyon is valóságost őrzött meg a kollektív emlékezetünk?

ALICE ÉS A NYÚL ÜREGE
Csodaország kvantumfizikája
Minden idők leghíresebb „zagyva meséjét” sokan imádják, mások teljesen értelmetlennek, drog ihlette látomásnak tartják. Tény, hogy ha önmagukban nézzük az Alice Csodaországban jeleneteit, valóban olyanok, mint egy hajnal előtti álom töredékei a tudatalatti legmélyebb bugyraiból. Van, aki szerint a történetnek semmilyen mélyebb jelentése nincs: írója, Charles Dodgson (író nevén Lewis Carroll) csak szórakoztatni akarta vele kis barátnőjét. Mások viszont úgy vélik, nem véletlen, hogy a szerző főállásban matematikus volt, mert téridő-fizikai nézeteit kódolta bele Alice kalandjaiba.

TÉRIDŐ-KALANDOR UTÓDAINK
Az idegenek nem is annyira idegenek?
Lehetséges, hogy ma még nem rendelkezünk az időutazáshoz szükséges tudással, eszközökkel, és talán annyi energiát sem tudunk előállítani, amennyi egy ilyenféle kalandozáshoz kellene, azonban elképzelhető, hogy valamikor a jövőben tényleg megépíthetik az első ilyen masinát. A tudományos világ megmondó emberei sem zárják ki az időutazás lehetőségét, nem tartják azt teljes lehetetlenségnek, azonban (ha hihetünk nekik) egyelőre fogalmuk sincs arról, hogyan fogjanak hozzá a nagy feladat elvégzéséhez. Talán 20-50-100 vagy még több esztendő elteltével kinyílik Pandorának ez a szelencéje is… Ha így történik, akkor annak bizonyos jeleit manapság is kellene észlelnünk, például úgynevezett időturisták és az általuk hátrahagyott eszközök, tárgyak képében. Az is megeshet, hogy immár számtalanszor találkoztunk velük, csak éppen nem ismertük fel őket.

121

AHOL A MADÁR SE JÁR
Csendes Zónák titka
Tompa csend ereszkedik a tájra, a madarak is elnémulnak. A rádiójelek nem mennek át, az internet nem működik, olykor pedig még a beszéd is alig hallatszik. „Mintha hirtelen vákuumba kerültünk volna” – így jellemzik a tanúk azokat a titokzatos helyszíneket Földünkön, melyeket Csendes Zónáknak szoktak hívni, és ahol egy ismeretlen erő gátolja a hullámok terjedését. De vajon mi lehet a magyarázat?

MANIPULÁLT VALÓSÁG
Megépítettük a saját Halálcsillagunkat?

Még 2008-ban néhányunknak biztosan elállt a lélegzete, amikor a fizikusok bekapcsolták a CERN részecskegyorsítóját, a Nagy Hadronütköztetőt (LHC), hiszen ezúttal tényleg valami olyasmibe nyúltunk bele, amit talán csak érintőlegesen ismerünk. A 27 km-es átmérőjű körgyűrűben olyan elképesztő sebességgel ütköztetnek egymással részecskéket, aminek következtében extrém mértékben megnövekszik a tömegük, és ezáltal elméletileg létrehozhatnak úgynevezett instabil, tehát gyorsan semmivé váló mikroszkopikus méretű fekete lyukakat. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy mindig miden a tudósok elképzelései szerint fog lezajlani. A másik hipotézis szerint eddig nem ismert részecskék, úgynevezett strangeletek képződése miatt is aggódnunk kell. Ezek olyan folyamatot indíthatnak be, amik következtében a közönséges atomok magja valamilyen ismeretlen anyaggá változik. Nem tudják, hogy pontosan mivé… Azt viszont sejtik, hogy kevésbé szerencsés esetben ennek folyományaként bolygónk egésze egyetlen hatalmas forró masszává alakul át. És ez csak egy a LHC-nek tulajdonított, remek eshetőségekből…

A BERMUDA-HÁROMSZÖG NEGYEDIK OLDALA
Átjáró a dimenziók között

A Bermuda-háromszögre sokan csak egy földrajzi háromszögként gondolnak a tenger felszínén, ahol rejtélyes balesetek, eltűnések, téridőanomáliák és egyéb furcsaságok zajlanak. Ám a háromszög valójában az óceán több ezer méteres mélyétől egészen a repülőgépek 10-12 ezer méteres utazási magasságáig tartó – egyesek szerint a világűrbe is kiterjeszkedő − háromszög alapú egyenes hasáb, ahol víz alatt és a víz fölött egyaránt történnek furcsaságok. A legfurcsább események a hasáb ég felé néző, negyedik oldala mentén fordulnak elő, ahol sokan egy téridőkaput vagy egy dimenziók közötti átjárót sejtenek.

AZ ELVESZETT HAJÓK TENGERE
Téridő-csapda a Bermuda-háromszögben?
Földünk legismertebb rejtélye nyomába eredünk: mi tünteti el a hajókat, repülőgépeket a karibi térség hírhedt halálzónájában? Mi teszi a Bermuda-szigetek, Florida és Puerto Rico közti tengerrészt „Bermuda-háromszöggé”? Mi állhat az itt észlelt anomáliák hátterében, melyeket ősidők óta ismernek, és már a föníciaiak is ugyanazokkal a szavakkal írták le őket, mint a modern kori tanúk?

122

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN
A titokzatos energia ősi forrása

Talán a Föld legveszélyesebb és legrejtélyesebb térsége a Bermuda-háromszög: egy körülbelül kétszázezer négyzetkilométernyi, titkokkal teli, megközelítőleg háromszög alakú övezet az Egyesült Államok keleti partvonala mentén. Különös fények, nyomtalan eltűnések, téridő-anomáliák, dimenzióutazások, elveszett órák, titokzatos építmények és furcsa víz alatti romok jellemzik ezt a helyet, ahol nemrégiben állítólag francia és amerikai kutatók szenzációs felfedezést tettek: egy hatalmas kristálypiramist találtak az óceán mélyén.

MI VAGYUNK A PARADOXON!
Lehet, hogy mi teremtettük önmagunkat?

Ha valamikor a jövőben sikerül megalkotni egy időutazásra alkalmas masinát, akkor bizony számolnunk kell azzal, hogy a múltba tett kirándulások, expedíciók minden esetben óhatatlan módon töréseket eredményeznek az idővonalunkon és befolyásolni fogják a történelem menetét. Vagyis máris befolyásolták… Gondolják csak végig: Hiába várat még magára a múltba ugrások lehetősége, már most úgy kell tekintenünk azokra, mintha immár régen megtörténtek volna! Hiszen, ha a távoli múltba tettek látogatást a jövő időutazói, akkor annak hatásai máris jelentkeztek, és ezzel befolyásolták az emberiség történelmét, vagyis a saját jelenünk nem más, mint egy módosított valóság, sőt, egy igazi időparadoxon!

123

124

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik