ttkszkTILTOTT TÖRTÉNELEM
KÜLÖNSZÁM


Tartalmi ismertető

KÍGYÓEMBEREK A CIVILIZÁCIÓK ÉLÉN
Nazcaalok, nagák, sárkánykirályok - kik voltak ők?
Az Anunnakik és reptiliánok fogalma idővel a parakutatók figyelmét is felkeltette. A gyíkember-elmélet reneszánszát éli, sokak szerint egy ősi, gonosz faj vérvonala került be a legtekintélyesebb családokba, így a politikai, gazdasági életet ma is „kígyóvérűek” irányítják. Ezúttal most a félig hüllő, félig emberszerű lények történelmi szerepét mutatjuk be, melynek során kiderül: valójában ők alapították az összes nagy civilizációt a Földön...

kigyoemberekciv

PALEOLIT FORRADALOM
Új Világrend az őskorban
A Homo sapiens megjelenése után százezer évek teltek el úgy, hogy nem változott számottevően őseink élete − annak ellenére, hogy biológiájuk, agyuk pontosan olyan volt, mint ma a miénk. Azután 40 ezer évvel ezelőtt olyasvalami történt, ami örökre átformálta a világot. Hirtelen megjelent egy olyan képességünk, amely kiemelt minket a többi élőlény közül. Ezer generációval később az ember elérte a Holdat, és megtette első lépéseit a világűr meghódítása felé. Mi történt 40 ezer évvel ezelőtt? A választ az ősi barlangrajzok rejtik.

paeolitforr

A SUMMER CIVILIZÁCIÓ REJTÉLYES EREDETE
Idegen beavatkozás Mezopotámiában Kr. e. 5000 körül?
A sumer civilizáció olyan gyorsan futott fel, hogy szinte úgy tűnik, készen kapott minden eszközt ahhoz, hogy sikeres legyen a kezdetektől fogva. Tulajdonképpen minden fontos mai civilizációs „kellék” felbukkan már a sumer időszakban, és − számtalan közvetítéssel − a mi európai kultúránk alapjai is végső soron tőlük eredeztethetők. Honnét volt ez a rengeteg tudásanyag? Ki tanította meg a sumeroknak ezeket? Lehetséges, hogy nem maguktól jöttek rá minderre, hanem külső segítséget kaptak? Zecharia Sitchin és követőinek elmélete meglepő választ ad erre a kérdésre és egész fajunk eredetére.

sumrejter

MANU, MENÉSZ, MINOSZ
A Nagy Civilizátor nyomában

A nagy ókori kultúrák születésénél minden kontinensen felbukkan és ott „bábáskodik” egy titokzatos fehér ruhás férfi. Indiában ő Manu, a vízözön hőse, Krétán Minósznak hívják, Egyiptomban ő Menész, az államegyesítő fáraó. De ki lehetett ő valójában? Megjelenései közt akár több ezer év is eltelt, így felmerült már: vagy egy időről időre visszatérő földönkívüliről lehet szó, vagy egy Hegylakó-szerű dimenzióvándorról...

A NIMRÓD-AKTA
Az emberiség első űrháborúja?
A Bibliából csak annyit tudunk meg Nimródról, a nagy szkíta őskirályról, hogy ő építette Bábel Tornyát, amit az Ótestamentum istene rossz néven vett, ezért zavarta össze a nyelveket. De hogy létezik, hogy míg a Szentírásban Nimród eszerint negatív figura, addig a magyarság krónikáiban szent ősatya, akitől a turáni népek származnak? És miért tartják őt a pilisi népmondák a Fény harcosának, aki a Torony tetején állva szembeszállt a Sötétséggel

nimrodakta

IMHOTEP AZ ÁRULÓ
Az Óbirodalom zsneiális építésze
A véletlenek és a génvariációk mely különleges összjátéka eredményezi, hogy valaki zseni lesz? És mennyivel tudja meghaladni a saját korát egy zseni? Vajon képes lehet arra, hogy csupán önmagára támaszkodva kiteljesítse képességeit? A történészek szerint igen, ez tényleg lehetséges, mert például Dzsószer fáraó építésze és polihisztor tudósa mindenféle külső segítség nélkül tette meg ezt. Imhotep életműve évszázadokra meghatározta Egyiptom sorsát. Kézenfekvő azonban − bármit is mondanak a történészek − az a feltételezés, hogy talán mégsem önállóan érte el ezt, hanem külső segítséget kapott valahonnan. Vagy esetleg maga is máshonnan származott, ahol az általa ismert tudás egészen természetesnek számított?

A TITOKZATOS TELKHINEK
Kutyafejű hibridek voltak a hellének első mesterei?
A görög és római szerzők szerint az emberiség uralomra jutása előtt más, nem humán fajok alkottak civilizációt Hellászban és a görög szigeteken. Egy részüket szürke bőrű törpéknek, másokat kutyafejű, pikkelyes hüllőtestű keveréklénynek írják le, de mindkettőt úgy jellemzik, hogy az embernél sokkal bölcsebbek, tehetségesebbek voltak − egy nagyrészt elveszett ősi tudás birtokosai...

telkhinek

SCOTA, A FÁRAÓ LÁNYA
Egyiptomi-kelta kapcsolat az ősidőkben
Egyiptomiak alapították Skóciát? Kelták voltak az első fáraók? Látszólag nincs sok köze a skót, ír, walesi őstörténetnek Egyiptomhoz, hiszen térben-időben távol állnak egymástól. Ám az ókori történetírók szerint valaha létezett egy ősi kapcsolat Merlin és a Grál világa, illetve a piramisok őskultúrája között, sőt: mint kiderül, Skóciát egy egyiptomi hercegnő alapította!

scota

MÓZES ÉS A FÖLDÖNKÍVÜLIEK
Isteni lények a Közel-Keleten
Manapság már csak az igazán mélyen hívő emberek vélik úgy, hogy a Biblia Mózesnek tulajdonított könyveit valóban Mózes írta volna. Azt viszont senki sem tudja, hogy akkor valójában kik örökítették meg a Teremtésről és az emberiség hajnaláról szóló történetet, és mi céljuk volt vele. Azt is csupán sejteni lehet, hogy olyan titkos információkat rejtettek el a szövegben, amelyeket csak a beavatottak tudnak megfejteni.

EGYIPTOMIAK AMERIKÁBAN
Ők fedezték fel az Újvilágot?
Egyiptomi stílusú szobrok, hieroglif feliratok az ősi Amerikában, és viszont: beszámolók az ókori Egyiptom krónikáiban, miszerint Nyugatra hajózva elértek egy ismeretlen földet. Lehet, hogy a fáraók hajósai megfosztják a felfedező dicsőségétől Kolumbusz Kristófot és Vörös Eriket is?

egyiptusa

HOL VOLT A ZSIDÓK ŐSHAZÁJA?
Egy veszélyes elmélet
Kamal Suleiman Salibi libanoni történész egészen különös elmélettel állt elő, miután véletlenül rábukkant néhány furcsa és megmagyarázhatatlan tényre. Feltűnt neki, hogy bizonyos arab helységnevek egyáltalán nem arab nevek voltak, hanem inkább kánaániak vagy arámiak, persze arabosítva. A professzor még alaposabban megvizsgálta a bibliai események földrajzi körülményeire vonatkozó állításokat − a hegyek, az állatok, a csaták leírásait −, és egyre nagyobb bizonyossággal látta, hogy az Ószövetség könyveiben szereplő események egész máshol történtek, mint ahogy ma hisszük. Egészen meglepő és akár veszélyesnek is mondható következtetés adódik mindezekből.

NYOMTALANUL ELTŰNT KIRÁLYOK
Csak úgy kiléptek a történelemből...
Az ősi legendákban, de a valós ókori történelemben is többször előfordult, hogy egy város, ország, civilizáció alapító királya nem meghalt, hanem egyszerűen eltűnt. Vajon hová lettek ezek az uralkodók, mi történt velük? Lehet, hogy küldetésük lejártával valakik elvitték őket egy másik világba, ahonnét eleve származtak? Egy idegen bolygóra, egy másik dimenzióba, esetleg egy titkos rejtekhelyre, ahol azóta is élnek?

A "TÖMEGGYILKOS" FRIGYLÁDA
Az Úr pusztító ereje
A világ legrejtélyesebb és legtitokzatosabb tárgya számos kutató szerint az ókori idők legpusztítóbb fegyvere volt, amelynek révén Mózes megszilárdította a Jahve-kultuszt. A bibliai frigyládáról már számtalan könyv és film látott napvilágot, ám ezek szerzői többnyire épp csak megemlítik a szent tárgyban rejlő gyilkos energiát, amely akár több ezer emberrel is képes volt végezni.

SALAMON KIRÁLY ÉPÍTÉSZE
A háttérhatalom igazi alapítója
A történelem egyik legrejtélyesebb alakja a türoszi Hiram: Salamon király építésze, a jeruzsálemi Templom tervezője, akit a templomosok és szabadkőművesek is alapítójukként tisztelnek. Egy furcsa legenda szerint tanítványai megölték őt, de nem halt meg igazán, hanem egy másik dimenzióba került, ahonnét még ma is ő irányítja a történelmet... Lássuk, ki is ez a titokzatos építőmester!

salkirep

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA
A titkos tudás tárháza
Régóta tartja magát egy legenda, amely szerint Atlantisz elveszett tudását, az özönvíz előtti emberiség valamennyi bölcsességét és történetét feljegyezték és megőrizték a túlélők egy ősrégi titkos szentélyben − egy egyiptomi templomban, ahol papok, beavatottak szűk csoportja rejtegette évezredeken át a titkot, az egyetemes tudást az avatatlan szemek elől. Talán ma is létezik, talán nem. Senki sem tudja, hol lehet, bár sokan tudni vélik, hogy az ősi szentélyt a Szfinx alatt kell keresni. Az időtől megszürkült ismeretek azonban valami másra utalnak…

AZ UTOLSÓ FÁRAÓ TITKA
Az asztrológus álomküldő?
Az utolsó valóban egyiptomi származású fáraó egy zavaros kor rejtélyes figurája. Hajó- és égi szekérmodelleket tervezett, éggömböt használt, be tudott hatolni az emberek álmaiba − ráadásul egy korabeli szóbeszéd szerint a makedón királyné szeretőjeként ő volt az igazi apja a világhódító Nagy Sándornak. E minden szempontból „furcsa” fáraónak sírja nincs, szarkofágja üres, mert nem halt meg, csak örökre nyoma veszett...

BUDDHA ÉS BUDDHÁK
Egy másik világ küldöttei?
Nem én vagyok az első buddha, és az utolsó sem!” − jelentette ki 2500 évvel ezelőtt Sziddhártha, a történelmi Buddha. Tanítása szerint léteznek más világok, párhuzamos síkok, ahol milliónyi buddha-lény lakik − ez ugyanis nem személynév, hanem egy speciális létforma. A buddhák szabadon közlekednek térbenidőben: a múltban mindig egy-egy megtestesült a Földön, a soron következő új buddha pedig talán már jelenleg is köztünk jár...

MEGMENTHETŐ-E AZ EMBERISÉG?
A Krisztus-küldetés
Amikor Krisztus meghalt a keresztfán, fényes nappal sötét lett, földrengés rázta meg a környéket ott, ahol nem szokott földrengés lenni, és széthasadt a függöny a Templom legszentebb Szentélyében. Lehetséges, hogy nem egy közönséges embert végeztek ki a rómaiak? Mi van akkor, ha a Koponyák-hegyén, vagyis a Golgotán történt esemény sokkal több, mint egy lázadónak vélt férfi keresztre feszítése? Ha mindez része volt egy hosszú távú tervnek, amely arra irányul, hogy az emberiséget kivezesse abból a barbár és véres korszakból, amiben már évezredek óta szenvedett?

JÉZUS, NIMRÓD FIA
Az igazi származása miatt kellett meghalnia?
Noha Jézus a keresztény tanok szerint Isten Fia, és nem ember, földi származásáról ettől még évszázadok óta folyik a vita. Azaz arról: milyen vérségbe, etnikumba született? Kik voltak a felmenői, mit tudhatunk családjáról? És ami különösen izgalmas: miért emlegetik őt rabbinikus héber iratokban „Nimród Fia”-ként?

nimrodfia

A TEREMTÉS VALÓDI TÖRTÉNETE
Az esszénusok tiltott Bibliája
Mózes első könyve, amely a Teremtésről szól, részét képezi a keresztény és a zsidó mitológiának is, holott nem ez volt a legrégebbi héber mítosz a világ keletkezéséről. Az eredetit az esszénusok közössége őrizte, ám az esszénusokat nem szívesen említik sem a zsidó, sem a keresztény egyházak, ráadásul az első század alatt nyomtalanul eltűntek, csak legendák maradtak utánuk...

A KERESZTÉNYSÉG MEGHAMISÍTÁSA
Pál apostol mitologikus Jézusa
A kereszténység mai formájában nem Jézus tanításain alapszik, hanem egy bizonyos Saul rabbi (aki később Pál apostolnak nevezte magát) kreálmánya. Pál fantáziadús tanításaiból egy teljesen új Jézus-kép fejlődött ki, ahol a Mester már nem az a bennünket szeretetben megtartó ember, aki eredetileg volt, hanem a világot bűneitől megváltó, istenné emelt áldozat. Pál ravaszul átgondolt eszmerendszerével gyakorlatilag létrehozott egy mítoszt, és mondott egy sor általa kitalált próféciát, amelyek sohasem teljesedtek be.

kermegh

KRISZTUS LEPLE VALÓDI!
Döbbenetes bizonyítékok
Az 1980-as évek végén végzett C-14-es radiokarbon vizsgálat megállapításai szerint a torinói lepel 1260-1390 között keletkezett, vagyis nem lehetett Jézus halotti leple. Ugyanakkor, mint kiderült, ez egy hibás megállapítás volt, mert a kutatók számos bizonyítékot találtak arra, hogy az ereklye jóval idősebb lehet ennél. Az egyik legmeggyőzőbb bizonyíték ráadásul magyar eredetű.

krleplval

TILTOTT IRATOK
Kétezer éve dőlt el Európa sorsa
1945-ben az egyiptomi Nag Hammadi nevű település közelében tizenhárom ősi kódex került elő egy barlang mélyéről. Olyan gnosztikus írásokról van szó, amelyeket a keresztény egyházatyák már kétezer éve titkolnak a hívek elől, és amelyek ismeretében a mai kereszténység soha nem jöhetett volna létre.

titlir

CSAK EGY MARADHAT!
A kereszténység kezdetei
Jézus rábízta tanainak terjesztését a tanítványaira. Vajon sejtette, hogyan alakul a kis közösségének sorsa, vagy egyszerűen hagyta, menjen minden a maga útján? Nagyon sok mindennek kellett történnie nyíltan és a felszín alatt is, hogy néhány száz év alatt a kereszténység a világ vezető hatalmává váljon. Meg kellett küzdeni a zsidókkal, a többi szektával, a más vallási eszmékkel, és magával a Római Birodalommal is. De talán egyik sem volt annyira veszélyes ellenfél, mint egy keletről származó vallási eszme. Hogyan sikerült a kereszténységnek győzedelmeskednie? És miért volt ez az ellenfél annyira veszélyes?

AMIKOR A ZSIDÓK MEGHÓDÍTOTTÁK RÓMÁT
Pál apostol összeesküvése
A mai napig sokan hisznek abban, hogy a kereszténység tulajdonképpen egy összeesküvésként indult annak érdekében, hogy a zsidó nép megszerezhesse az irányítást a Római Birodalom felett. Sőt, a kereszténység elterjesztése csak a második lépése volt egy időn és téren átívelő hadjáratnak…

A SYBILLA-KÖNYVEK SORSA
A világtörténelem titkos kódja
Hová lettek minden idők leghíresebb, legtitokzatosabb jóskönyvei? A Sybilla-könyvek elvileg Kr.e. 83-ban megsemmisültek, ám a középkor folyamán mégis felbukkantak Sybilla neve alatt különféle apokaliptikus próféciák. És már ekkor is sokan tudni vélték, hogy az eredeti jóskönyvek is megvannak − csak épp a Vatikán hét lakat alatt őrzi őket.

sybk

ATTILA KIRÁLY, A BEAVATOTT
Isten Kardja és a Kiválasztott Hős
Keresztény uralkodó vagy barbár pogány vezér? A legnagyobb hun király alakját évszázados vita övezi, még nevének helyes írásmódja sem világos: Attila vagy Atilla? Életrajzírói szerint arra született, hogy Isten Ostoraként büntesse a dekadens Rómát és a képmutató Bizáncot − de vajon ki volt ő, és mit képviselt valójában?

atbeav

AZ ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR
Miért kellett a tudásnak elpusztulnia?
Vajon mi késztet valakit arra, hogy elpusztítsa sok évezred összegyűjtött tudásanyagát? Az Alexandriai Könyvtár a maga nemében egyedülálló intézmény volt, és sok százezer ókori tekercset őrzött. Ezt a felbecsülhetetlen kincset egy idő után a legkülönfélébb módokon folyamatosan meg akarták semmisíteni. Nem írhatjuk ugyanis mindig a véletlen számlájára, hogy legalább ötször gyújtották fel az épületet. Vajon mi volt az, ami annyira veszélyeztette valaki vagy valakik érdekeit, hogy szinte évszázadonként ráuszítottak egy-egy barbár hordát vagy egyéb csatlóst?

alexkonyv

MANI, A MÁSODIK KRISZTUS
Egy szkíta bölcs titokzatos élete
Krisztus után 250 évvel Iránban fellépett egy tanítómester, aki minden szempontból mintha a reinkarnálódott Jézus lett volna. Szellemisége, lénye, tanításai ugyanazok voltak, még külsőre is hasonlított a keresztény Megváltóra. Ő Mani próféta, akinek tanai évszázadok múlva is táplálták Európa misztikus mozgalmait − de vajon ki volt ő valójában?

MÁRIA MAGDOLNA ÉS A TITKOS TÁRSASÁGOK
A történelem legrejtélyesebb asszonya
Minden idők legtitokzatosabb nőalakja, akinek számtalan különféle „arcával” találkozunk: Bűnbánó bűnös? Prostituált? Ízisz papnője? Jézus legtehetségesebb tanítványa, akire rábízta küldetése igazi titkát? Hitvese, gyermekeinek anyja? Vagy mindegyik egyszerre? A sok-sok arc, szerep között keressük az igazi Magdolnát, illetve valódi jelentőségét Európa titkos történelmében.

mariatitkos

HOSSZÚ HAJÚ MÁGUSKIRÁLYOK
Az igazi Meroving-titok
A Merovingok nagyjából ugyanazt jelentik a francia nemzeti öntudat számára, mint nekünk az Árpád-ház: szent királyok dinasztiája, akik többek voltak halandó embereknél, mert vérükben isteni lények örökségét hordozták. S hogy ez mit jelentett valójában? Lehet, hogy a Merovingoknak köze volt a titokzatos hüllőemberek fajához, akik a legendák szerint valaha uralták a Földet, és akikkel az ókori királylisták kezdődnek? És talán ezért üldözték, majd irtották ki a Merovingokat − vagy esetleg el sem tűntek...

SZENT BENEDEK MISSZIÓJA
Róma bukása és egy Új Világrend terve
A világ romokban hever, a régi rend és civilizáció összeomlott, vérengzés, háborúk mindenütt. Mit lehet tenni ebben az esetben? Egy szerzetes merész ötlettel áll elő, és azonnal hozzálát a megvalósításhoz. Egy évszázadokon átívelő tervet dolgoz ki, melynek célja a civilizáció újraépítése. De mi ez a terv, és kik felügyelték, hogy a történelem a jó irányba haladjon? A sok különálló történet egyetlen nagy ívű cselekménysorozattá áll össze, és látni fogjuk, hogy az események teljesen logikusan követik egymást.

JÁNOS PAP ORSZÁGA
Egy alternatív valóság a Földön?
János pap országáról a középkorban krónikák, keleti utazók híradásai szóltak, sőt Marco Polo is kereste a helyet. De hely-e ez egyáltalán? Inkább egyfajta párhuzamos valóságnak tűnik, ahová Földünkről egy titkos völgyből nyílik átjáró, mely valahol Belső-Ázsiában van. Mindenesetre János pap országa maga az Aranykor: lakói igazságos társadalomban, örök békében, korlátlan gazdagságban élnek, no és persze halhatatlanok...

SZENT ŐRÜLTEK
A bolsevizmus misztikus előfutárai
A kommunizmus valójában egy modern, technokrata Messiáskultusz? Vagy fordítva: Jézus és az első keresztények voltak „őskommunisták”? A bolsevizmus gyökereit vizsgálva kiderül: csak látszólag voltak buzgó ateisták és egyházellenesek − valójában az egész lenini forradalom alapját azok a titkos misztikus szekták képezték, melyek már a cári Oroszországban is egy világforradalom előkészítésén munkálkodtak.

szentorultek

A MAYFLOWER ÉS A HÁTTÉRHATALOM
Titkos társaságok álltak Amerika meghódítása mögött?
Az USA-ban minden iskolás gyerek ismeri a történetet: 1620. december 21-én egy Mayflower nevű hajó kötött ki az Újvilág keleti partján, fedélzetén a „zarándok atyákkal”, akik az Egyesült Államok első telepesei lettek. Partra szállásukat minden évben megünneplik azóta is a Hálaadás Napján, pulykasülttel és sütőtöktortával − de vajon tényleg csak jámbor zarándokokról volt szó? Bizony, számos jel arra utal, hogy nem egészen: az USA benépesítésénél ott „bábáskodtak” a templomosok és a szabadkőművesek is...

ELFERDÜLT KERESZT
Titkos társaságok a középkorban
A középkor titkos társaságai – értelemszerűen – főleg vallási jellegűek voltak. Jó néhány olyan is akad közöttük, amelynek tanai között felfedezhetjük a későbbi szabadkőművesség, illetve az illuminátusok elveinek csíráit. Jellemző rájuk bizonyos fokú elitizmus és kiválasztottságtudat is. Néhány közösség egészen komoly befolyásra, hatalomra tett szert...

AMERIKA TITKOS FELFEDEZŐI
Biztos, hogy Kolumbusz volt az első?
Ma már szinte közhely, hogy nem Kolumbusz Kristóf járt először Amerikában az Óvilágból. Ő csak learatta a dicsőséget, illetve az ő útjától kezdve lett tömeges a közlekedés a két kontinens között − ám az Újvilág léte már az ókorban is ismert volt. Mindkét Amerika tele van azokkal a jelekkel, nyomokkal, leletekkel, melyeket ezek a korai felfedezők hagytak maguk után, és amelyek rejtélyes kapcsolatban állnak a háttérhatalommal, a templomosok és szabadkőművesek titkaival.

amtitkfelf

SZENT MAFFIA
A fekete pápa gyermekei
A jezsuiták rendjét megalakulásuk óta súlyos vádakkal illetik az ellenfeleik; működésüket többször be is tiltották, ám ugyanakkor sokan méltatták a tevékenységüket. Ez a kettősség napjainkban is jellemzi őket, mert manapság is születnek újabb szóbeszédek vezetőjükről, a fekete pápáról, valamint a forradalmakban és a különféle politikai merényletekben játszott titokzatos szerepükről.

A TEMPLOMOSOK IGAZI ARCA
Minden idők legtitokzatosabb lovagrendje
Istenfélő harcos szerzetesek vagy sátáni erők mesterei? Egy nagy koncepciós per mártírjai, vagy inkább gyermekrablók, démonimádók, sikkasztók, csalók? Tiszta életű spirituális beavatottak, netán perverz orgiák szervezői? Szegénységben élő csuhás katonák, esetleg dúsgazdag uzsorások, a bankuralom megalapítói? A Fény harcosai − vagy az Új Világrend katonái?

A KOPERNIKUSZ-ÖSSZEESKÜVÉS
Istennek márpedig távoznia kell a világból!
A Föld csak egy átlagos bolygó, amely a Nap körül kering a többi bolygóval egyetemben, és ezt az egészet a természet törvényei mozgatják. Ez mindenki által jól ismert közhely, amit nagyon korán belénk sulykolnak az iskolában. A dolog természetesen igaz, és nem ezzel van a baj. Hanem azzal, hogy amikor Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton leírta ezt az új világnézetet, akkor Istent és a transzcendenciát is száműzték a világból. Ezzel pedig évszázadokra nyomorúságba döntötték az egész kultúránkat.

kopkonteo

AZ ÖZVEGY FIAI
A szabadkőművesek miszitkus eredete
Hogy mikor, hol és kik alapították a szabadkőműves mozgalmat, arról számos eltérő véleményt hallhatunk a történészektől. Minél messzebbre tekintünk vissza a múltba, annál nagyobb a titok és sűrűbb a homály a szabadkőművesség körül. A kutatók általában az 1600-as évekre vagy az 1700-as évek elejére teszik a mozgalom kezdetét, maga a társaság azonban egészen Egyiptomig vezeti vissza eredetét.

RÓZSA ÉS KERESZT
Az Új Világrend előhírnökei?
Az 1600-as évek Európáját egy titokzatos Rend tartotta izgalomban, melyről senki sem tudta: létezik-e igazán? Vagy az egész csak egy átverés, játék − netán mély értelmű alkimista szimbólum? Avagy tényleg igaz, hogy az idők kezdete óta egy hatalmas tudású, halhatatlan lényekből álló titkos csoport őrködik a földi emberiség történelme fölött?

KLÓNOZOTT TÖRTÉNELEM
Az Európai Birodalom bukása

Kamaszként sokat töprengtem a világ furcsaságain. Próbáltam rájönni a különböző történések okára, miértjére, és arra, hogyha hibát követünk el, és hibánknak komoly következményei vannak, ugyan miért nem tanulunk belőlük soha? Ma, felnőtt fejjel ugyanitt tartok, és ugyanezek a kérdések fogalmazódnak meg bennem, ha körülnézek ebben a tótágast állt, elmebeteg módon felgyorsult, sokszor embertelen világban. Azt mondják, az okos ember más hibájából tanul, a szamár a sajátjából, a buta ember pedig a sajátjából sem. Unalomig elkoptatott frázis. A könyökünkön jön ki a népi bölcselet. Ettől függetlenül azonban minden szava igaz, és a mai napig sem veszített semmit az aktualitásából

A VILLÁMSÚJTOTTA KÖVET
A "Megvilágosodottak" születése
VHogyan keletkezett az illuminátusok mozgalma, milyen célokat tűztek ki? Milyen volt a viszonyuk a jezsuitákkal: halálos ellenségei egymásnak, vagy épp az egyház hozta őket létre az Illuminati-t egyfajta fedőszervként? És mit tudhatunk Adam Weishauptról, az alapítóról, aki egy sokarcú, titokzatos alak: teológus, kabbalista, alkimista, forradalmár, „Király”, és még sok minden más...

SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG
A francia forradalom okkult háttere
Valóban csak Marie Antoinette luxusimádata, az udvar pénzügyi csődje és a ritka hideg tél robbantotta ki az 1789-es francia forradalmat? Igaz volna, hogy az egész egy bosszú volt az utolsó templomos nagymester 475 évvel azelőtti kivégzéséért? Kik tüzelték mindvégig a forrongó párizsiakat, és kik fordították a tüntetéseket tömegmészárlásba? És miért találjuk ott máig minden tömegmozgalom, forradalom, puccs, kormányváltás mögött a háttérhatalom ügynökeit?

AZ ALAPÍTÓ ATYÁK SÖTÉT TITKAI
Az USA születése és a háttérerők
Amikor 1620-ban a Mayflower hajóról a „Zarándok Atyák” − az első telepesek − partra szálltak Amerikában, kijelentették: egy Új Jeruzsálemet fognak itt alapítani, mely Salamon király dicsőségét fogja hirdetni a világnak. A Zarándok Atyák többsége rózsakeresztes, templomos volt − ahogyan 150 évvel később az alkotmányt aláíró Alapító Atyák mind szabadkőművesek. Egy ilyen indulás után nem csoda, ha ez a vonulat végigkísérte az USA történelmét, mely létrehozói szándékai szerint eleve az Új Világrend mintaállamaként jött létre...

alatysottit

KIK ÉS MIÉRT ALAPÍTOTTÁK MEG AZ USA-T?
Keresztre feszítés és feltámadásSzabadkőműves összeesküvés
A hivatalos történelem szerint egyszerű az eset. 13 amerikai gyarmat megelégelte az anyaország, Nagy-Britannia zsarnokoskodását, és 1776. július 4-én, a függetlenségi nyilatkozat elfogadása után elszakadtak tőle, majd megalakították az Amerikai Egyesült Államokat, és George Washington lett az első elnök. Igen ám, de akkor hogy is van az, hogy az összes „nagy” ember az alapítás idejében és azóta is valamelyik szabadkőműves páholy tagja? Benjamin Franklin, George Washington és a többi alapító atya mind szabadkőműves volt. Mi is történt igazából? Mi volt a valódi célja az USA megalapításának? Miért van tele a főváros szabadkőműves jelképekkel?

NÉPEK TAVASZA?
1848 és az Új Világrend
1848-ban forradalmak, felkelések söpörtek végig Európán, dominószerűen egyik fővárosban a másik után. Ezt hívják a történetírásban „Népek Tavaszának”: mindenki úgy tanulta, hogy az elnyomott népek és társadalmi rétegek jogos, dicső szabadságharcairól volt szó, melyet az  idejétmúlt, zsarnoki feudális királyságok ellen vívtak. Ám van, aki szerint a kép nem ilyen egyértelmű, mi több: a Népek Tavasza minden volt, csak nem éppen „tavasz”...

AMERIKA SZABADKŐMŰVESEI
A konfőderáció titkos állama
Az Egyesült Államokban él a világ hatmillió szabadkőműveseinek csaknem a fele, ez az az ország, amelyet a leginkább behálózott a szervezet. Politikusok, pénzemberek, nagyvállalatok tulajdonosai; gyakorlatilag a világ vezető nemzetének gazdasági és politikai irányítói a kezdetek óta szabadkőművesek voltak, amit nem is tagadnak, ám ugyanakkor arra panaszkodnak, hogy manapság rohamosan fogyatkozik a létszámuk

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik