X-AKTÁK
KÜLÖNSZÁM


Tartalmi ismertető

ÉLET AZ ÉLET ELŐTT
A fogantatás előtti létünk emlékei
Végezzünk el egy izgalmas szellemi kísérletet: próbáljuk felidézni a legkorábbi emlékeinket, amikre csak vissza tudunk emlékezni! Milyen korunkból származnak ezek? A legtöbbünk első homályos emlékei a csecsemőkorra nyúlnak vissza, ám vannak, akik az anyaméhben töltött időkre is vissza tudnak emlékezni, sőt akár még korábbra − a fogantatás előttre − is...

eletazeletelott

AKIK VISSZATÉRTEK A HALÁLBÓL
A második esély hatásai
A haláltól való félelem életünk részét képezi. Próbálunk nem gondolni rá, elfogadni, sokszor tudomást sem venni róla, azonban mindenki számára eljön az elmúlás pillanata, amikor feleslegessé válik a túlvilág előli menekvés. Mindenkiben megfogalmazódik a kérdés, hogy vajon mi vár ránk a földi létünket követő időszakban. Erre választ csak azok tudnak nyújtani, akik valamilyen tragédia következtében közel kerültek a másvilágba vezető ajtókhoz, ami által az életük gyökeres változáson ment keresztül.

akikviszatertekahalalbol

REINKARNÁCIÓS ÁLMOK
Múlt és jövő emlékei
Mindenkinek vannak visszatérő álmai, melyek túl karakteresek, emlékezetesek és nyugtalanítók ahhoz, hogy „csak” álmok legyenek. Lehet, hogy ezek valójában előző, netán jövendő életeinkből származó emlékképek? És ha igen, vajon miért ismétli őket folyton a tudatalattink, mit üzennek nekünk a reinkarnációs álmok?

multesjovoemlekei

VISSZATÉRÉS
Milyen az élet a halál után?

Habár vallásainkban már évezredek óta ott szerepel az élet utáni élet lehetőségének témaköre, igazán széles körben akkor vált ismertté és egyre komolyabb kutatási témává ez a bizarrnak és félelmetesnek tűnő tárgykör, amikor 1975-ben egy Raymond A. Moody nevű pszichológus egy máig is vitatott és megosztó hatású kötetben ismertetett jó néhány klinikailag is dokumentált esetet. A műben olyan történeteket lehetett elolvasni, amikben emberek átmenetileg halottnak lettek nyilvánítva, ám tudatuk úgy tűnt, valahogy tovább élt, és megkezdte spirituális utazását − valahová…

visszateres

A VÁRAKOZÁS CSARNOKA
Mi történik két inkarnációnk között?
A reinkarnáció-kutatás egyik legizgalmasabb kérdése: hol tartózkodunk két testet öltés között? Az őshagyományok szerint egy „nulla tér és nulla idő” dimenzióban, mely olyan, mint egy nagy csarnok, ahonnét sok ajtó, folyosó nyílik. Mindegyik ajtó más-más univerzumba vezet, mivel itt, ebben a csarnokban választjuk ki, hová, melyik világba fogunk leszületni...

A SZELLEMVILÁG ÜZENET KÖZVETÍTŐI
Halottlátó médiumok
A médium latin eredetű szó − középen elhelyezkedőt, „közvetítőt” jelent, és olyan emberekre utal, akik egyfajta transzállapotban képesek kapcsolatba lépni a szellemvilággal, és át tudják adni a túlvilági lelkek üzeneteit a földi halandóknak.

ÉLET AZ ÉLET UTÁN
Mi történik velünk, miután meghaltunk?
A halál a Nagy Ismeretlen, életünk legnagyobb misztériuma és rejtélye. Ősidők óta izgatja az embert a nagy kérdés: mi történik személyiségünkkel, egónkkal, miután szívünk végleg leáll, és testünk életfolyamatai megszűnnek? Mi vár ránk odaát: mennyország, pokol, nirvána, végső megsemmisülés, netán újjászületés? Lássuk, mit mondanak az ősi szentiratok, a halálból visszatértek élményei, illetve a legújabb tudományos kutatások...

eletazeletutan2

AZ ASZTRÁLVILÁG TITKAI
Egy csodálatos dimenzió
A halál egy nagy misztérium. Az ember nagyon nehezen fogadja el, hogy ma élünk, holnap meghalunk, és kész, nincs semmi ezek után. Egyesek azonban nem nyugodtak bele ebbe, és a misztikus intuíciójuk segítségével behatoltak oda, ahová a legtöbb földi halandó nem követheti őket. Lehetséges valamit is megtudni a túlvilágról? Igen, képesek vagyunk megismerni a halál utáni lehetőségeinket. Nyugodjunk meg; a halál nem jelenti mindennek a végét. Sőt! De akkor mi van a halálon túl? A hétköznapi emberek is felfoghatják, mi van odaát?

asztalvilagtitkai

TUDOM KI VOLTÁL ELŐZŐ ÉLETEDBEN!
Reinkarnációs rejtélyek
Bár a születés, a származás manapság már nem sokat számít, legalábbis a társadalom szemében semmiképp, az ember mégis hiú egy kicsit, és titkon büszke lenne arra, ha neves, híres, vagy akár hírhedt ősöket mondhatna magáénak. Ha dicsekedhetne, hogy Napóleon, XIV. Lajos, netán Kleopátra királynő, vagy akár Billy, a Kölyök egyenes ági leszármazottja. Természetesen Józsi bácsi, a tetőfedő ács-bádogos, vagy Marika néni, a százhúszmilliomodik porszem, a takarítónő szóba sem jöhetne. Ugyan ki büszkélkedne ilyen hétköznapi ősökkel? Pedig minden munka tiszteletet érdemel, legyen az bármilyen, ha az, aki csinálja, tisztességgel, becsületesen, legjobb tudása szerint végzi el. Ezzel ellentétben a fentebb felsorolt nagyságok hírneve eléggé kétes. Hány embernek kellett meghalnia, hányak életét tették tönkre azért, hány várost pusztítottak el, hogy oly hatalmasak és világhírűek legyenek, mint amilyenné végül váltak? De hát a világ olyan, amilyen. Vagy inkább, amilyenné tettük. Mi, emberek pedig gyarlók vagyunk, és ebből adódóan a világunkat ugyanolyan gyarlóra, azaz a saját képünkre formáltuk át. No, de visszatérve a dicsekvésre… Ugyanúgy büszkék lennénk arra is, ha bizton tudhatnánk, hogy előző életünkben egyike voltunk a fenti nagyságoknak, hatalmasságoknak, netán a vadnyugat-szerte hírhedt banditáknak.

HANGOK A MÁSVILÁGRÓL
A Fehér Zaj nyomában
Honnét származnak a rádióval, adóvevővel és egyéb eszközökkel észlelhető, megmagyarázhatatlan eredetű zajok, melyek mintha szellemek suttogásai volnának? És mit kezdhetünk azokkal a hangokkal, melyeket napjainkban Földünk több pontjáról jeleznek, és melyek közt éteri szépségű dallamok éppúgy vannak, mint pokoli üvöltések?

hangokatulvilagrol

A FÉLTÉKENY MACSKADÉMON
Másvilági szerető
Míg Európában a kísértetek között gyakoriak a szerelmi bánatukban öngyilkosságot elkövető boldogtalan ifjak szellemei, addig a Himalája bércei között egyes túlvilági lények tüzes szeretőként ostromolják az ottani nők szívét. Választottjaikra ráadásul rettenetesen féltékenyek, riválisaikkal szemben pedig rendkívül bosszúszomjasak.

LÁTHATATLAN ZAKLATÓK
Poltergeistek a 21. században
Bár még csak néhány év pergett le századunkból, máris ismerünk olyan izgalmas történeteket, amelyek agresszív kopogó szellemek támadásairól szólnak. Hogy ezek a másvilági entitások miért ilyen harcias kedvűek, azt igazából csak találgathatjuk. Lehet, hogy nem kapták meg a végtisztességet, vagy van valami lezáratlan ügyük itt a Földön, és ez okozza nyugtalanságukat. Esetleg merő gonoszkodásból háborgatják az élőket?

ÁTJÁRÓK A MÁSIK OLDALRA
Tükör, fénykép, televízió
A képeket keltő tárgyakat ősidők óta babonás félelem övezi. Eszerint az ilyen eszközök képesek megsérteni a világok közti válaszfalakat, és átcsalogatni az anyagi síkra olyan lényeket, melyeknek nem itt lenne a helyük. Nem véletlenül gyakoriak a horrorfilmekben a tükörből, képernyőből előbújó kísértetek... De vajon hogyan válhatnak látszólag hétköznapi, modern gépeink, tárgyaink kapuvá a túlvilágra?

A LEGHÍRESEBB KÍSÉRTETVONAT
Az ördög szerelvénye
Amióta az 1865-ben megölt Abraham Lincoln hamvait szállító szerelvény elindult, hogy New Yorkon keresztül Springfieldbe szállítsa az elnök holtestét, azóta léteznek szellemvonatok, ugyanis Lincoln fekete drapériával borított „gyászvonatát” napjainkban is rendre látják feltűnni ezen a vonalon. Bár azt senki nem tudja, hogy a hajdani elnök szelleme rajta van-e, arról többen beszámoltak, hogy az egyik kocsiban egy csontvázakból álló zenekar játszik. Ez Amerika leghíresebb szellemvonata, viszont a legrejtélyesebbnek a világon a „bolygó vonatként” emlegetett számít, amelyik Rómából indult Párizsba, hogy aztán nyomtalanul eltűnjön utasaival egyetemben, majd 45 évvel később felbukkanjon a Krím-félszigeten!

A SZELLEMVADÁSZAT ATYJA
Szkeptikusból lett parakutató
Manapság már nem számít nagy újdonságnak, ha valaki arra a kérdésre, hogy mi a foglalkozása, azt feleli, hogy szellem- vagy kísértetvadász. A modern eszközök, műszerek lehetővé teszik azt, hogy most már ne csak különleges képességgel megáldott, avagy megvert médiumok léphessenek kapcsolatba a túlvilág titokzatos lakóival, hanem szinte bárki, aki eléggé járatos a témakört tekintve, és persze rendelkezik a megfelelő felszereltséggel. Régebben, a kíséretvadászat hajnalán sokkal nehezebb dolguk volt a különös hivatás úttörőinek, akiknek nem csupán a holt lelkekkel, de megannyi csalóval, szélhámossal is meg kellett küzdeniük. Közülük az egyik legnagyobb egyéniség az a Harry Price volt, akinek hírneve mára kissé mintha megfakult volna, ám munkássága a jelen szelleműzői számára is irányadó lehetne.

szellemvadaszatatyja

ÓKORI PARAJELENSÉGEK
Bolyongó lelkek
Egyesek úgy vélik, a szellemek egyidősek az emberiséggel, hiszen már az ókori egyiptomiak is hittek a túlvilági létben. Ám a kísértetekről szóló első feljegyzések mégis később keletkeztek, és ezekből tudjuk, hogy a trójai háború után már bolyongtak szellemek a város romjain.

HAZAJÁRÓ HOLT ELNÖKÖK
Politikusok nyughatatlan lelkei
A mitikus agancsos nemcsak az a rendkívüli állat, amely elvezette őseinket, Hunort és Magort új hazájukba; ő a magyarság védőszelleme is. Alakja még a keresztény krónikáinkban is megjelenik, ahol angyali szerepet tölt be. Nem tudom, mennyire közismert, de néphagyományunk nem egy Csodaszarvast ismer, hanem kettőt. A legendás ünő mellett megjelenik borja, a Csodafiú-szarvas is...

A LÉLEK NAGY UTAZÁSA
Akik megjárták a túlvilágot
Az emberek szeretnek hinni a túlvilágban. Abban, hogy a halál nem mindennek a végét jelenti, hanem tetteink alapján elnyerjük méltó jutalmunkat vagy büntetésünket majd a túlvilágon. Hiszünk, vagy nem hiszünk ebben; mindenesetre jó lenne, ha kézzelfogható bizonyítékokat kaphatnánk felőle. A következőkben két, nagyon jól dokumentált esetet fogok ismertetni, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis létezik a túlvilág. Az egyik történet egy kisfiúval esett meg, a másik meg egy elismert orvosprofesszorral.

HÍVÁS A TÚLVILÁGRÓL
Amikor a holtak hazatelefonálnak...
A paranormális jelenségek kutatói előtt jól ismertek az úgynevezett fehér zajok, amelyek nem mások, mint a rádióból, televízióból hallatszó elmosódott, suttogó hangok. Ezek között egyes fültanúk elhunyt barátaik vagy családtagjaik hangját, üzeneteit vélik felfedezni.

SZELLEMEKKEL SUTTOGÓ
Egy igazán hiteles médium
Ritka az igazán jó, hiteles médium, mint a fehér holló. A szellemidézés, a kísértetekkel való kapcsolatteremtés nem egyszerű dolog, és még annak is megterhelő lehet, aki egyébként valóban rendelkezik ezzel a képességgel. A holt lelkek kordában tartása egy gyakorlott médium számára is igen bonyolult feladat. Sok olyan esetet ismerünk, amikor a megidézett lélek úgyszólván elszabadult, és csak nagyon nehezen lehetett visszaküldeni oda, ahonnét jött. Leonora Piper szeánszai során nem kellett ilyen „balesetektől” tartani.

szellemekkelsuttogo

A LEGIJESZTŐBB HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEK
Érdemes visszatérni?
Az emberiséget örök idők óta foglalkoztatja a gondolat: vajon van-e élet a halál után? Erre a komplex kérdésre szinte lehetetlen választ adni egészen az elmúlás pillanatának elérkezéséig. A természetfeletti tudományok képviselőit jóval inkább az a prekoncepció izgatja, hogy a túlvilági életünk minőségét vajon mi határozza meg… Erre talán hozzávetőleges válasszal azok szolgálnak, akik átéltek már úgynevezett halálközeli élményeket. Ám közöttük is akadnak olyanok, akik az általánosnak nevezhető benyomásoktól eltérő negatív víziók áldozatául estek.

legijesztobbelmenyek

A REJTÉLYES FEKETE KUTYÁK
Űrből jött látogatók vagy egy párhuzamos világ lényei?
Szerte Európában, de főleg a Brit-szigeteken akadnak sötét mítoszok egy titokzatos lényről. Ez a szörnyeteg leginkább egy hatalmas, fekete kutya alakjában jelenik meg, halált és pusztulást hagyva maga után. A középkori történetek lejegyzői démonként vagy egyenesen az ördög szolgálójaként tekintettek rá, aki (vagy ami) elkárhozott lelkekre vadászik az éjszaka sötétjében. Különleges tulajdonságai miatt valóban tűnik inkább szellemnek, mint anyagi teremtménynek a Fekete Kutya. Ám ha a történetek mélyére ásunk, sokkal többre is bukkanhatunk holmi ósdi kísértethistóriánál. Mert lehet, hogy a rejtélyes Fekete Kutyák és a bolygónkat látogató idegen életformák között nagyon is szoros kapcsolat áll fenn.

feketekutya

ÜDVÖZLET A POKOLBÓL
Halálközeli élmények a gonosz birodalmából
A halálközeli élményeket átélt személyek általában csodálatos túlvilági utazásról számolnak be: a másik oldalon boldogság, fájdalommentesség és nyugalom honol, továbbá végtelen szeretet és béke. Ám akadnak kivételes esetek, melyek „ördögi módon” mély traumát okoznak a halálközeli élményt szerző személyeknek, és egy életre megváltoztatják a halálról alkotott elképzelésüket. Egyes beszámolók pokolbéli történetekről rántják le a leplet, és egyúttal rávilágítanak arra a fontos tényre, hogy nem minden túlvilági út megtétele „mennyei érzés”.

udvozletapokolbol

ELSÜLLYEDT VILÁGOK
Egy évezredes rejtély nyomában
A Bermuda-háromszög térsége már a föníciai hajósok beszámolói óta izgalomban tartja az emberiséget. Mi lapulhat a tenger mélyén, ami miatt fényjelenségek villódznak a vízfelszínen, titokzatos ködök, óriáshullámok keletkeznek, és nyomtalanul tűnnek el repülőgépek, hajók? És mi lehet a kapcsolat az óceán fenekén talált romvárosokkal, lépcsőkkel, piramisokkal − egy ismeretlen őskultúra emlékeivel?

elsullyedvilagok

KÜLÖNÖS ELTŰNÉSEK A FEKETE-TENGEREN
A zóna, amelytől minden hajós retteg
A Bermuda-háromszögről feltételezhetően már mindenki hallott, nagyon kevés olyan embert lehetne találni, aki legalább némi információval ne rendelkezne ezzel a rendkívül titokzatos területtel kapcsolatban. Évszázadok óta tűnnek itt el a legkülönbözőbb méretű hajók, illetve repülőgépek. Számos teória született, azonban tény, hogy egy sem akad köztük, amely az összes esetet képes lenne megmagyarázni. A rejtélyt tovább növeli, hogy nem csupán ez az egyetlen „homályos zóna” van a Földön, hiszen közismert, hogy például a bolygó átellenes oldalán, az Ördögháromszög néven elhíresült körzetben is szép számmal válnak kámforrá a legkülönfélébb közeledési eszközök és az azokon utazó emberek. Érdekes módon ennél jóval kevesebb figyelmet kapott egy hozzánk sokkal közelebb eső hely, ami azonban nem kevésbé félelmetes és titokzatos. Ez a Halál-háromszög a Fekete-tengeren, és nagyon úgy tűnik, hogy még mozog is!

BERMUDA-HÁROMSZÖG A SIVATAGBAN
A nevadai repülőgép-temető
Bermudáknak olyan térségeket hívnak, ahol az átlagosnál sokkal gyakoribbak a rejtélyes balesetek, eltűnések. Az igazi Bermuda-háromszögről mindenki hallott, ám „kistestvéréről”, a Nevada-háromszögről már kevesebben, pedig ez a terület az USA nyugati hegyvidékén nem kevesebb áldozatot követelt, mint a tengeri veszélyzóna. Vajon mi folyik itt? És van-e köze az itt működő hírhedt katonai bázishoz, az 51-es körzethez?

IDŐCSÚSZÁSOK
A paradoxonok világa
Mérhető ugyan, de egyéb módon megfoghatatlan, befolyásolni legjobb tudomásunk szerint nem tudjuk, hatása mindenre kihat az egész világegyetemben − nincs semmiféle kivétel, hacsak nem a fekete lyukak eseményhorizontja, de ez is pusztán csak egy feltételezés. Az idő mindent elpusztít, maga alá gyűr, és talán az egyetlen örökkévaló mechanizmus. Ha kissé jobban belegondolnak, egy hihetetlenül rejtélyes, már-már misztikus dologról van szó, egy olyan anyagtalan valamiről, ami mégis kölcsönhatásban áll mindennel, és semmi nem tudja közömbösíteni. Mi az az idő? Azon kívül, amit a hétköznapi értelmezésben ismerünk, vagyis az óra számlapjain egy előre beállított mechanizmus szerint ugráló másodpercmutató. Az idő ezen része, emberi tudat szerinti felfogása csupán egy egyszerűsített leképzése valaminek, amiről úgy igazából tényleg nincs halovány sejtelmünk sem. A tudósok szerint az idő ennek ellenére valamilyen módon − például a gravitáció, vagy egy tárgy sebességének csökkentésével, növelésével − mégis manipulálható, és a legmodernebb elméletek az időutazás lehetőségét sem zárják ki.

paradoxonok

SÁRKÁNYKIRÁLYOK LEGENDÁJA
Intelligens hüllőfaj a Japán-tenger mélyén?
Az Ördög-háromszög, más néven Sárkány-tenger a Csendes-óceán Bermudája: ősidők óta paranormális jelenségek zajlanak itt, tömegével tűnnek el a hajók. Igaz volna az ősi ázsiai legenda az óceán mélyén élő sárkánykirályokról, akik még az ember előtt uralkodtak a Földön? Ők rabolják el a hajókat, ejtik foglyul az utazókat? És lehet valami közük az Anunnakikhoz és a reptiliánokhoz?

sarkanykiralyjapan

NYOMTALANUL
A történelem leghíresebb eltűnései
Emberek, akik csak úgy, látszólag minden ok nélkül felszívódtak. Családjuk, ismerőseik soha többé nem látták őket: mintha csak kisétáltak volna a valóságból. De vajon mi történt velük? Nézzük meg az elmúlt évek legrejtélyesebb eltűnéseit, és azt is: van-e remény, hogy ezek az emberek esetleg még ma is élnek, léteznek valahol?

nyomtalanul2

AZ ÖRDÖG-TENGER ÁLDOZATAI
A Sárkány-háromszög
A Bermuda-háromszögön kívül még számos olyan hely van a bolygón, ahol máig megfejtetlen mechanizmussal rendelkező, félelmetes rendellenességek történnek, évszázadok óta szinte folyamatosan. Az egyik ilyen legérdekesebb övezet már a fekvését tekintve is különböző kérdéseket vethet fel, hiszen az Ördög-tenger (vagy ahogyan másképpen is említeni szokták, a Sárkány-háromszöge) olyan, mintha egyfajta tükörképe lenne a jól ismert, északi félgömbön fekvő társának. Ez azt jelenti, hogy elhelyezkedését tekintve a Föld átellenes oldalán pontosan ott fekszik, ahol az előbbi, és érdekes módon a méretei is hasonlók. Az itt megtörtént eltűnések és egyéb furcsaságok szintén rokonságot mutatnak a Bermuda-háromszög és a planéta egyéb más, hasonló veszélyzónáinak jelenségeivel.

IDŐVÁNDOROK
Magyarországon is megfordult a Kehely?Utazás a múltba és a jövőbe
Évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat, csillagászokat, fizikusokat, sőt az egyszerű hétköznapi embereket is az időutazás kérdése. Vajon lehetséges-e visszamenni az időben? A 21. században ennek lehetősége egyre elfogadottabb, főként miután idén bizonyítást nyert Albert Einstein csaknem 1 évszázados elmélete a gravitációs hullámok létezéséről. Vagyis, hogy a fekete lyukak elképesztően erős tömegvonzása által az idő és tér szövetén gyűrődések keletkeznek, és erre a tudományos információra alapozva a kutatók lehetségesnek tartják, hogy megbontva a téridőkontinuumot, előre vagy hátra haladhatunk az időben.

idovandorok

PARANORMÁLIS TŰZHALÁL
A spontán öngyulladás nyomában
Minden halálnem közül a legszörnyűbb és legérthetetlenebb, amikor valaki látszólag minden ok nélkül, egyszer csak lángra lobban és hamuvá ég. A tudomány sokáig tagadta, hogy valaha is történt volna ilyesmi, és az egészet babonának vagy a szenzációhajhász sajtó kitalálásának bélyegezte. Ám a jelenség létezik, noha okát egyelőre senki sem tudja − és bármikor, bárhol, bárkivel megtörténhet.

spntanongyuilladasnyomaban

PILLANTÁS A JÖVŐBE
Az idő furcsa története
A paranormális esetek tanulmányozása során az úgynevezett előre hallott hangokat, − többnyire rádióadásokat vagy telefonhívásokat − a clairaudience, vagyis a jövőbe hallás kategóriájába sorolják, amely nem tévesztendő össze a clairvoyance-szal, azaz a távolba látással. Ugyanakkor nem csak hangokat hallhatunk a jövőből, hanem akár bele is pillanthatunk. Ez utóbbit jövőbelátásnak, azaz precognition-nek nevezzük.

A SZIVÁRVÁNY-PROJEKT
A Philadelphia-kísérlet
A II. világháború nem csupán az egész bolygót beborító vérzivatar gyászos időszaka volt, hanem olyan, rendkívül jelentős tudományos felfedezéseké is, amik elképesztő technológiai fejlődést tettek lehetővé. Ezek közül többet titkosítottak, és a mai napig nem hozták őket a tudomásunkra. Nagy esélye van annak, hogy már akkoriban, tehát több mint 70 évvel ezelőtt lehetővé vált a láthatatlanság elérése, a teleportáció, sőt, akár az is, hogy kapukat nyissunk más világokba, dimenziókba, vagy párhuzamos világegyetemekbe. Minderről egy olyan eset árulkodik, amiről a mai napig nem hajlandók nyilatkozni az érintett szervek, azonban a kikerült információk alapján mindenképpen azt kell feltételeznünk, hogy a merev hallgatás és tagadás ellenére mégis megtörtént. A világháború kellős közepén az amerikai haditengerészet láthatatlanná tett egy rombolót, sőt, talán akaratán kívül teleportálta is azt!

ELKÉPESZTŐ TÉR-IDŐ UTAZÁSOK
Ma még fantázia, holnap valóság!
Mozgás az időben, a távolságok legyőzése, kilépés a saját világunkból. Kinek nem dobogtatják meg a szívét ezek a lehetőségek? A komoly emberek rálegyintenek, mesebeszéd az egész, nem szabad vele foglalkozni. De nem így volt ez a repüléssel is? A televízióval? A holdra szállással? Repülni, mint a madár, méghozzá levegőnél nehezebb eszközzel??! Távoli eseményeket a szobánkba hozni??! A holdra utazni meg végképp ostobaság, hogyan is tehetné meg az ember??! Vagy az azonnali kommunikáció bárkivel. Ilyen sem lehetséges! Most meg mindannyiunk zsebében ott lapul a mobil. Ki meri ezek után azt mondani, hogy bármi is lehetetlen? Bizonyos vagyok benne, hogy a jövő sokkal fantasztikusabb lesz annál, amit bármelyikünk el tud képzelni.

teridoutazasok

IDŐTURISTÁK
Múlt és jövő vándorai
Miközben ádáz tudományos viták zajlanak az időutazás lehetséges vagy lehetetlen voltáról, vannak olyan tárgyak és léteznek olyan beszámolók, amelyek azt látszanak alátámasztani, hogy az időutazás nemcsak megvalósítható, de már meg is történt! Bár némi egészséges kétely sohasem árt, ismerünk néhány elgondolkodtató történetet. Végül is, ahogy a régi mondás tartja: „ki miben hisz, abban üdvözül.”

PÁRHUZAMOS DIMENZIÓK LÁTOGATÓI
Ugrás egy másik univerzumba
Számos teória született arról, hogy életünk nem csak a földi szférában játszódik, hanem egy másik, úgynevezett párhuzamos univerzumban is jelen vagyunk. Egyes szakértők úgy gondolják, hogy miden személynek van egy vagy több másolata, akik szinte ugyanazt az utat járják végig, mint az eltérő dimenzióban élő társaik. Léteznek azonban olyan emberek, akik képesek voltak átjutni egy párhuzamos világba, majd az általuk tapasztaltak alapján a spirituális tudomány szakemberei különböző koncepciókat fogalmaztak meg.

ATLANTISZIAK ÉLNEK KÖZÖTTÜNK
Az ősi tudás őrzői
Arról, hogy az egykori legendás földrész, Atlantisz elsüllyedt, valószínűleg mindenki hallott már. Azzal a nézettel is gyakran találkozhatunk, amely szerint a katasztrófának voltak túlélői, akik aztán az emberi történelem legelső ismert birodalmait, Sumert és Egyiptomot megalapították és felvirágoztatták. Arról viszont szinte sosem hallunk, hogy mi történhetett az atlantiszi túlélők leszármazottaival a későbbi korokban…

atlantisztiakelnekkozottuk

AZ ÖNMAGÁBA VISSZATÉRŐ KÖR
Lehetséges-e az időutazás?
Aki látta a Vissza a jövőbe című filmet, az mindenképpen elgondolkodott a kérdésen. Mi lenne, ha ellátogathatnánk egy tetszésünk szerinti korba? Én személy szerint szívesen elugranék Mátyás király udvarába, de a Vadnyugatra is örömmel bekukkantanék. Persze, amennyiben megoldható lenne, ez felvetne némi problémát. Az említett korok óta eltelt némi idő, és bár az ember nem, de szokásai megváltoztak. Gyanítom, egy 21. századi személy igen hamar testközelbe kerülne a máglya melegével, ha visszautazna a középkorba, hogy csak egyet említsek a lehetséges bonyodalmak közül.

EMBERISÉG 1.0
Az első fejlett civilizáció
Nagyon sok monumentális neolit építmény maradt ránk, amit nem ért a tudomány. Illetve nagyképűen azt állítják, hogy rézvésőkkel és kőbaltákkal készítették őket. Be kell vallani azonban, hogy ezek az építmények nem illenek bele az elfogadott fejlődés-sémába, hiszen e szerint az építésük idején csupán az őskorból alig kilépett, primitív emberek futkostak bolygónkon. De abban a pillanatban a helyére kerül minden, ha feltételezzük, hogy nem mi vagyunk az első emberiség a bolygón. Meg tudjuk magyarázni a mindenhol felellhető gigantikus kövek mozgatását, a gránit vagy a még keményebb diorit megmunkálását, ha elfogadjuk, hogy volt előttünk egy fejlett civilizáció, amely nyomtalanul eltűnt a jégkorszak végére. Vagy nem is teljesen nyomtalanul?

emberiseg10

ANNUNAKI TECHNOLÓGIA
Hüllőemberek civilizációja a Földön?
A sumer mítoszokban szereplő hüllő-, sárkányszerű lények, az Anunnakik az egész Föld őshagyományában ismertek. Ők a kínai krónikák „sárkánykirályai”, és őket említik Indiában nágák, másutt kígyóemberek néven. Mindenütt elbeszélik, hogy szédületesen fejlett technológiával rendelkeztek, melyben jelen voltak a modern korunkban már ismert eljárások − például a klónozás, az űrutazás, a robotika −, de olyan módszerek és találmányok is, melyekről mi még (illetve már) nem tudunk semmit...

annunakitechnologia

AZ EMBERI TEST TITKOS ERŐI
Csí, párna, vis vitalis
Az emberi testet csak legkülső szinten irányítják biokémiai folyamatok. Mindezek hátterében energiák, rezgések állnak, ezt a modern tudomány mostanában kezdi felismerni − noha az ősi kultúrákban ez még magától értetődő volt. Akkoriban még tudtak róla, hogy szervezetünket rezgések, frekvenciák vezérlik, sejtjeink is ezek révén kommunikálnak, sőt: létezik egy végtelen, mindent átható energia, mely ott lapul az atomok mélyén, és működésben tartja az egész Univerzumot.

A VRIL LEGYEN VELED!
Az univerzum energiája
Amikor az amerikai MIT egyetem Star Wars rajongó fizikus hallgatói kezdték kutatni a filmekben szereplő Erő valóságbeli esetleges megfelelőjét, arra jutottak, hogy leginkább a misztikus Vril hasonlítható hozzá, hiszen erről azt állítják a legendák, amit a filmek az Erőről: aki a Vril mesterévé válik, az saját maga mestere lesz. Ha szükséges, rákényszerítheti az akaratát másokra, és olyasmit tehet meg, amit csak az istenek.

TESLA TITKOS AKTÁI
A szerb zseni elfeledett találmányai
Minden idők legtermékenyebb feltalálójának és „őrült tudósának” számtalan olyan vívmányt köszönhetünk, melyek nélkül elképzelhetetlen lenne a 21. századi világ: a távirányítót, váltakozó áramot, radart és még sok minden mást. Ám voltak olyan kísérletei is, melyekben még futurisztikusabb célokat tűzött ki maga elé − például az időutazást, a korlátlan energiaforrást, a parajelenségek tudományos alátámasztását vagy a földönkívüliekkel való kommunikációt...

A MONTAUK-PROJEKT
Minden idők legfantasztikusabb kísérletei
Az amerikai Long Island szigetén ma turistalátványosságként szolgál egy múzeummá átalakított egykori katonai bázis. Ez Montauk Point, ahol valaha Tesla, Einstein, Neumann és hasonló nagynevű tudósok
vezetésével az emberi történelem legizgalmasabb kísérletei folytak: téridő-manipulációk, dimenziókapuk nyitása, időutazás, teleportáció, láthatatlanná tétel, mesterséges emlékek beültetése, és még sorolhatnánk. A bázist a kormányzat bezárta, a hivatalos szervek szerint ilyen projektek sosem voltak, ám sokan állítják: e kísérletek még ma is zajlanak a múzeumnak álcázott felszín alatt, lenn a mélyben...

A KGB ÉS A CIA TELEPÁTIA-KÍSÉRLETEI
Pszi-ügynökök a "Cég" szolgálatában
Kevesen tudják, hiszen akkoriban erről nem lehetett beszélni. Ám mégis tény: a hidegháborúnak megvolt a maga „okkult frontja”, amit a két szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió ennek megfelelő különleges módszerekkel vívott. Katonák helyett pszichikusokat, médiumokat, parafenoméneket vetettek be, akiket a titkosszolgálatok képeztek ki a „mágusháborúra” − a fegyverkezési versenyt pedig itt az jelentette, hogy mindkét oldalon lázasan folytak a kutatások olyan területeken, mint a gondolatenergia, a telepátia, a telekinézis vagy éppen az UFO-k...

HITLER PARANORMÁLIS TITKAI
Médium vagy mágus volt?
A múlt század első felében legádázabb ellenfelei is elismerték, hogy Adolf Hitler olyan hatalommal bírt követői felett, mint egy messiás. Ugyanakkor Hitler maga mondta, hogy tömeges hallgatósággal való találkozások alkalmával hihetetlen erő szállja meg, és amit mond, az olyan, mintha hipnózisban adna ki parancsokat. Ami persze nem jelenti azt, hogy (mint számos okkultista állítja), a Führer természetfeletti lény lett volna, de az is biztos, hogy több volt egy meg nem értett művésznél…

hitlermagus

ÁTSUGÁRZOTT GONDOLATOK
A telepátia tényleg létezik!
A telepátia létezéséről évszázadok óta viták folynak. Az ennél régibb ősidőkben magától értetődőnek tartották a jelenséget, ám a materializmus térnyerésével a nyugati tudomány megtagadott mindent, ami túlmutat az anyagi érzékelésen. Csakhogy mostanában bekövetkezett az, amit a legkiválóbb elmék megjósoltak: maga a tudomány bizonyítja be a telepátia, telekinézis, távolbalátás és hasonlók létezését...

JÖVŐKUTATÁS
Tényleg bepillanthatunk a holnapba?
Milyen fantasztikus lenne, ha belepillanthatnánk a jövőbe! Jó lenne megmondani a következő heti lottószámokat, megjósolhatnánk a tőzsdei ármozgásokat, vagy például látnánk az elkövetkező baleseteket, és megelőzhetnénk őket. De vajon így működik a jövőbelátás? Már ha létezik egyáltalán ez a képesség. Az agyunk a világmindenség legbonyolultabb komplexuma, és egyáltalán nincs kizárva, hogy nagyon sok mindenre képes, amit nem is sejtenek − sőt tagadnak – a tudósok.

TISZTÁNLÁTÓK
Információgyűjtés különleges módon
A tisztánlátás olyan tárgyak, események, személyek vagy képek érzékelése, amelyek a normál érzékelési csatornákon keresztül nem észlelhetők. Egy nem fizikai belső látásról van szó, egy olyan képességről, amely túllép az anyagi világon és megragadja a mögötte rejlő spirituális valóságot. Nemcsak a jóslás tartozik ide, hanem például a tisztánhallás − amikor olyan hangokat hallunk, amelyek kívül esnek a hallás normál tartományain − is.

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik