ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM
Részletes tartalmi ismertető

VILÁGOT BEHÁLÓZÓ JELKÉP
A piramis szimbolikája
A piramis- vagy háromszögforma az egyik legősibb szimbólum, amit ismerünk: felbukkant évezredekkel ezelőtt például a maják írásában, és azt tartják róla, hogy a termékenység jelképeként használták. A hettitáknál a hatalom szinonimájaként kezelték, néha az egészséggel is összefüggésbe hozták. Érdekes módon az Észak-Amerikában őshonos pueblo indiánok egy szent hegyet láttak benne – csak nem egy igazi, a valóságban is létező mesterséges hegyet? A későbbiekben ez a jelkép hihetetlen karriert futott be, szinte minden kultúrában kiemelt helyet foglalt el, és ez ma sincs másként.

vilagotbehalozojelkep

ATLANTISZ KRISTÁLYSZÍVE
Az elsüllyedt ország Nagy Fénypiramisa
Miért hívják Atlantiszt számos szövegben „a Kristálytorony Szigeté”-nek? Mi köze ennek a magyar népmesei fordulathoz: „... az Üveghegyen is túl”? A titokzatos üveghegyek, üvegtornyok, kristályvárak nyomába eredve kiderülhet: mindez az Atlantisz energiaközpontját alkotó gigászi kristálypiramisra utal.

atlantiszkristalyszive

KÖVEK EKSZTÁZISA
A megalit-kultusz eredete

Egész bolygónkat behálózzák a megalitikus építmények és a piramisok. Közös jellemzőjük, hogy túléltek évezredeket, és minél régebbi egy építmény, annál masszívabban, precízebben van összeállítva. A legtöbb esetben szinte képtelenek lennénk mai eszközökkel létrehozni ilyen monstrumokat, de még azt is alig tudjuk elképzelni, hogyan építették őket őseink. Ha megvizsgáljuk a becsült keletkezési idejüket, akkor több generációt különböztethetünk meg, és mindennek a kezdetén, az idők hajnalán Atlantisz képe, vagyis egy előző civilizációé dereng fel.

kovekeksztazisa

ATLANTISZI BEAVATÁSI SZERTARTÁSOK
Halál és feltámadás a szarkofágban
Régóta sejthető: az egyiptomi piramisok nem királysíroknak épültek. Igazi rendeltetésük titka még Atlantiszra vezethető vissza, ahol a királyok, papok legtitkosabb beavatásai piramis alakú építményekben történtek. Ennek során a piramis által gerjesztett energia segítségével a jelölt asztrálteste átlépett egy másik dimenzióba – de vajon mit tapasztalt odaát?

atlantiszibeavatasiszertartasok

ISTENEK MÁGIÁJA
Meghökkentő építészeti módszerek

A tudósok dogmaszerű kinyilatkoztatása szerint a Föld piramisait a helyi uralkodók építtették, általában temetkezési vagy rituális célból. A világ legendái azonban teljesen mást mondanak erről. A kőgúlákat istenek, dzsinnek vagy szellemek készíthették, értsünk alatta akár nagy tudású atlantiszi embereket, akár földönkívüli lényeket. A legősibb piramisokat még a Nagy Özönvíz előtt mágikus módszerekkel emelték...

A BÁBEL-TORONY IGAZI TITKA
Nimród, az első piramisépítő

Ki ne hallott volna Nimród királyról, az Árpád-ház ősapjáról, aki az ősi Sumer földjén egy égig érő tornyot emelt? A közel-keleti legendák szerint ez az építmény − Bábel tornya − valójában egy hatalmas, mágikus energiákkal működtetett piramis volt.

FURCSA ENERGIÁK
A piramis-effektus

Múmiák, amik évezredek keresztül jó állapotban maradnak fent. Újraélesedő borotvapengék, nem romló étel, különös gyógyulások, még különösebb és ijesztő halálesetek. Akár egy izgalmas kalandregény kulcsmomentumai is lehetnének mindezek, azonban ez maga a máig rejtélyes és sajnos a hivatalos tudomány által tagadott, elhallgatott valóság. A piramisok ugyanis nem csupán holmi monumentális síremlékek: régebben ennél sokkal fontosabb feladatokat láthattak el.

furcsaenergiak

A DRUIDÁK TÜNDÉRDOMBJAI
Föld alatti piramisok Észak-Európában

Ki gondolná, hogy piramisok Angliában, Írországban, Németországban is akadnak? Pedig így van, noha többségük első látásra csak egy zöld dombnak tűnik. Ám mint kiderült, ezek alatt fantasztikus ősi építmények rejtőznek, melyek állítólag a Tündérországba vezető kaput őrzik...

ATLANTISZ MARADVÁNYA?
Titokzatos piramisok a Kanári-szigeteken

Teraszos kőépítmények emelkednek Tenerifén, egy Güimár nevű falucska mellett − vajon egy ismeretlen őskultúra emelt itt (is) lépcsős piramisokat? A helyiek válasza igen, noha ők az építők kilétét nem tartják akkora rejtélynek. Hitük szerint ugyanis maga a Kanári-szigetcsoport valójában Atlantisz megmaradt töredéke, a piramisok pedig egykor a szigetbirodalom fővárosában álltak.

atlantiszmaradvanya

ATLANTISZ ÉS MÚ PIRAMISAI
A tűz és a víz templomai

Az ősi hagyományok két emberiség előtti csúcs-civilizációról beszélnek: az egyik az Atlanti-óceán szigetkontinensén, míg a másik a trópusi Délen virágzott. A legendák szerint ezek olyanok voltak, akár a tűz és a víz: a két földrész éghajlata, lakóinak külseje, jelleme, vallási világképe is egymás szöges ellentéte volt. Vajon ez a különös kettősség a piramisépítészetben is megjelenik?

atlantiszesmupiramisai

PIRAMISOK AHOL NEM VÁRNÁNK ŐKET
Egyetemes jelenség a Földön?

Senki nem csodálkozik, ha piramis kerül elő Egyiptomban vagy Mexikóban. De egy román újkőkori sírban, egy olasz borospincében, netán egy izraeli tenger fenekén? Márpedig még ilyen, nem igazán klasszikusan „piramisosnak” számító helyszíneken is rájuk bukkanunk!

piramisokaholnemvarnankoket

EGYMÁSRA HANGOLVA?
Piramisok és kristálykoponyák
A piramisok közelében gyakran észlelnek paranormális jelenségeket: látomásokat, hallucinációkat, téridő-anomáliákat. Ám ugyanilyeneket váltanak ki emberekből a híres maja kristálykoponyák is! Lehet, hogy a gúlák és a koponyák ugyanannak az egykori csúcstechnológiának a vívmányai, melyek együtt alkotnak valamilyen „adó-vevő” berendezést?

egymasrahangolva

A KŐGÚLÁK ÜZENETE
Nem biztos, hogy emberek építették!

120 piramist emeltek az egyiptomiak az Óbirodalom és a Középbirodalom idején. Az utóbbi korszakban viszont már nem kőből építették, hanem agyagtéglákból, ezek nagy része megsemmisült, például széthordták későbbi korokban építőanyagnak.

IMHOTEP A HALHATATLAN
A szakkarai lépcsős piramis titokzatos építésze

Ahogy fent, úgy lent” − hangzik az alkímia híres bölcsessége, melynek szerzője nem más, mint Imhotep: az ókori Egyiptom talán legokosabb embere. Lényét, tudását és az életét övező fantasztikus legendákat tekintve felmerül a kérdés: ember volt-e egyáltalán?

imhotepahalhatatlan

BETONPIRAMISOK GÍZÁBAN
Egy meghökkentő elmélet

Egy francia kémikus, bizonyos Joseph Davidovits rendkívül érdekes elmélettel állt elő a gízai piramisok építésével kapcsolatban még 1974-ben, egy lyoni egyiptológiai konferencián, amit azóta is agyonhallgatnak a konzervatív tudósok. A kémikus professzor szerint ezek a csodálatos építmények műkőből készültek! (A műkő természetes kövek őrleményéből álló, cement kötőanyagú beton.)

DZSEDI, AKI VISSZATÉR
A Nagy Piramis titokzatos tervezője
Az egyiptomiak név szerint ismerték a gízai Nagy Piramis építészét, aki Kheopsz fáraó parancsára megalkotta minden idők leghatalmasabb kőemlékét. Ő egy Dzsedi nevű mágus volt, aki több volt halandó embernél: fel tudta támasztani a halottakat, valamint megjárt egy másik dimenziót, és onnét szerezte ismereteit...

dzsediakivisszater

EGY ELVESZETT TECHNOLÓGIA NYOMÁBAN
Elektromosság az ókorban?
Az egyiptomi piramisok a mai napig számtalan rejtélyt tartogatnak, hiszen nem tudjuk pontosan, hogyan és mikor építették azokat, ráadásul eredeti rendeltetési céljukat sem ismerjük – legfeljebb sejthetjük. Mindezekkel kapcsolatban teóriák tucatjai között kellene eligazodnunk, feltéve persze, ha elfogadjuk a hivatásos történészek, egyiptológusok ellentmondást nem tűrő kijelentéseit. Ez persze − az egyébként agyonhallgatott tények ismeretében − lehetetlen, így továbbra is homályban tapogatózunk. Azonban nem biztos, hogy az egykori építők is ebben a helyzetben voltak akkor, amikor létrehozták a világ legimpozánsabb csodáit!

egyelveszetttechnologianyomaban

A FELJEGYZÉSEK CSARNOKA
Az atlantiszi tudás őrzője

 EGY „ŐSEMBERISÉG” EMLÉKEI?
A titokzatos Kus piramisok

Szokatlan, meghökkentő külsejű piramisok sorakoznak Dél-Egyiptom és Szudán kősivatagában. Sokáig a régészek azt hitték, ezek csak silány kópiái az Óbirodalom klasszikus gúláinak. Ám az újabb kutatások megdönthetik ezt a képet − sőt kiderülhet, hogy a furcsa, csúcsos piramisok egy, még az egyiptominál is ősibb civilizáció emlékei.

osemberisegemlekei

AZ IDŐ MÁGIKUS HEGYEI
Piramisok az arab legendákban
Minden fél az időtől... az idő fél a piramisoktól!” Az arab közmondás szerint tehát egyedül a fáraók hatalmas és lenyűgöző kőemlékei képesek legyőzni az idő hatalmát. Vajon ez csak annyit jelent, hogy évezredek alatt sem fog rajtuk a pusztulás? Vagy esetleg ennél is többet?

FÖLDÖNKÍVÜLIEK EGYIPTOMBAN
Idegen lények segíthettek a piramisok építőinek?

Az ősi teóriát, amely szerint a nagybetűs Élet jelen van az egész Univerzumban, s a Föld ezért népesült be, már az időszámításunk előtti V. században felvetette Anaxagorasz görög filozófus. A pánspermia elméletként aposztrofált tant későbbi korok gondolkodói fejlesztették tovább. E tudósok között olyan közismert személyiségeket is találhatunk, mint Lord Kelvin brit fizikus. Ennek ellenére a pánspermia elmélettel kapcsolatosan még mindig sok a kétely, s a felvetést sem cáfolni, sem pedig alátámasztani nem tudják hitelt érdemlő bizonyítékokkal. Időközben azonban új, az átlagember számára szinte csak egészen elvadult sci-fikbe illő elképzelések is napvilágot láttak, amelyek úgyszintén nem bizonyíthatóak minden kétséget kizáróan, ám bizonyos régészeti leletek, titkosszolgálati anyagok, rejtélyes halálesetek erősen elgondolkoztatják az embert.

foldonkivuliekegyiptomban

PIRAMISSZÖVEGEK
A feltámadás titkos kulcsai
Lehet, hogy az egyiptomi piramisok igazi titkát a Piramisszövegekben találjuk? A VI. dinasztia gúláinak falán türkizkék színben pompázó feliratok szerint a piramisok segítségével a fénynél sebesebbre lehet gyorsulni, így a világűr bármely pontjára el tudunk jutni...

A FÁRAÓK ÁTKA
Minden szentségtörőre lesújt!
A piramisokban elhelyezett múmiák és értéktárgyak sokáig nagy biztonságban voltak a betolakodók elől, mert a rendkívül babonás nép úgy hitte, hogy amennyiben bárki megzavarja egykori uralkodóik, feljebbvalóik nyugalmát, az az életével fog fizetni ezért a szentségtörő tettéért. Persze ennek ellenére időről időre akadtak bátor – vagy éppenséggel vakmerő – tolvajok, akik talán végső elkeseredésükben törtek be a fáraók nyughelyének tartott épületekbe, és az eltelt évezredek során sajnos komoly pusztítást vittek véghez. Sorsukról nem tudunk semmit, hiszen egyszerű gazfickókról, sírrablókról van szó, de érdekes módon a közbeszéd úgy tartja, hogy ezek a bűnözők mindannyian borzalmas halált haltak. Lesújtott rájuk a fáraók átka – mondogatják sokan mély meggyőződéssel, egymást riogatva, de ezen kívül semmiféle konkrétum nem ismert ezekben az esetekben.

afaraoatka

A FRIGYLÁDA REJTÉLYE
Az ókori elektromosság bizonyítékai

Régóta foglalkoztatja a régészeket és történészeket, miként voltak képesek az ókori egyiptomiak megvilágítani olyan föld alatti helyiségeiket, amelyek nagy része tele van falfestményekkel, vésett hieroglifákkal. Mivel az ókori gyertyák, fáklyák koromnyomai a falakon és a mennyezeteken nem mutathatók ki, sokan elektromosság használatára gyanakodnak.

afrigyladarejteje

„HIBERNÁLT” MÚMIÁK
Egy félresikerült kísérlet áldozatai?
A világ legkülönbözőbb részein megtalált, mumifikált holttestek a mai napig különös talányt jelentenek azok számára, akik nem elégedtek meg a hivatásos történelemtudomány képviselőinek magyarázataival. Utóbbiak ugye azt szokták hangoztatni – és sajnálatos módon sikerült elérniük, hogy teóriájukat kizárólagos jelleggel tanítsák az iskolákban −, hogy a mumifikálás nem volt több vallásos szertartásnál, aminek semmiféle gyakorlati jelentősége nincsen. A legtöbben az egyiptomi piramisokban meglelt múmiákat ismerik, amiket különleges eljárásban részesítettek annak érdekében, hogy minél tovább, minél jobb állapotban megmaradjon a holttest. Az egyiptológusok és történészek szerint ez csupán egy, a túlvilági létben mélyen hívő babona eredménye. Pedig ez nem szükségszerűen igaz. Természetesen lehetséges, hogy az esetek többségében csupán egyszerű utánzás történt, de előfordulhat, hogy a világszerte elterjedt eljárás eredete sokkal többről szólt, mint egy előkelőség hullájának tartósításáról.

hibernaltmumiak

SZÚRID KIRÁLY LEGENDÁJA
A gízai piramisok arab nézőpontból

Általában Egyiptom történelmének tanulmányozása során ismerjük meg a gízai piramisokat. A hivatalos történettudomány nem akar foglalkozni a rendeltetésüket, építésüket, építtetőiket övező rejtélyekkel. Aki azonban csak kicsit is elgondolkodik a sok meglepő és furcsa dolgon, ami a piramisokat körüllengi, az nem hiszi el a tankönyvek magyarázatait. Nagyon sok adalékot adhat az igazság kiderítéséhez egy másik nép nézőpontja. Hogyan látta egy idegen kultúra, egy hódító birodalom a piramisokat? Mit mondanak róluk az ő legendáik és mítoszaik?

szuridkiraly

AZ ORION CSILLAGTÉRKÉP
Egyben kell nézni az egészet!

A gízai fennsíkon világcsoda áll, a három piramis, de rajtuk kívül még ott a titokzatos Szfinx és a kiegészítő épületek is. Ugyan állítólag nem egy időben keletkeztek, ennek ellenére ezeket az építményeket egy egységként kell kezelni és annak alapján szükséges megvizsgálni, hogy mire is hívják fel a figyelmünket. Sosem szabad megfeledkezni arról az egyiptomi közmondásról, hogy „Egyiptom az égbolt földi mása”. Turistaként nem igazán lehet egységben látni a fennsík összes épületét, de a fantáziánkat és a műholdas képeket segítségül hívva egy nagyon érdekes elméletet szeretnék megosztani a kedves Olvasóval.

orioncsillagterkep

SZÁMMISZTIKA
A Nagy Piramis különös tulajdonságai
Miért akkora a Kheopsz-piramis oldala, magassága, amekkora? Véletlen lenne? És a tájolása? Ha megvizsgáljuk a piramis külső és belső geometriai adatait és méreteit, továbbá a közöttük lévő arányokat és összefüggéseket, akkor annyi meglepetés fog érni bennünket, hogy szó sem lehet puszta véletlenről. Valakik természeti állandókat kódoltak a piramis méreteibe, illetve egy jól definiált mértékegységet használtak az építésénél. Azokat, akik ilyenféle számmisztikával foglalkoznak, az egyiptológusok „piramidiótáknak” nevezik. A kedves Olvasó a cikk végén eldöntheti, hogy nekik hisz-e, vagy meggyőzték a méretekben rejlő, szinte hihetetlen összefüggések.

szammisztika

LÉPCSŐ A MENNYBE
Az első piramis
Dzsószer lépcsős piramisa az első olyan piramis, amely teljes egészében kőből készült, és a közhiedelemmel ellentétben korábban épült, mint a Kr.e. II. évezredben született mezopotámiai „piramisok” és a sumer zikkuratok, amelyek forma és funkció szempontjából rokonai a maja piramisoknak, amelyek szintén templomok voltak (nem úgy, mint az egyiptomi piramisok, amelyeket síroknak − úgynevezett masztabáknak – szántak).

CSODÁS ÉPÍTMÉNYEK A NÍLUS MENTÉN
A titokzatos núbiai piramisok
Nem kell messze eltávolodni Egyiptomtól, csak a Nílus mentén délre hajózni, hogy további érdekes építményeket találjunk. A mai Szudán területén a kusita királyok nagyon sok piramist hoztak létre a folyó nyugati partján több temetkezési helyen is. Milyen különbségeket és hasonlóságokat fedezhetünk fel, ha összehasonlítjuk ezeket az épületeket egyiptomi társaikkal? Miért emelték őket a kusiták? Volt kereskedelmi kapcsolat vagy valamiféle egyéb viszony az egykori Núbia és Egyiptom között?

csodasepitmenyek

A HALLGATAG SZFINX
Az emberfejű oroszlán titkai
Az egyik legrejtélyesebb és legősibb egyiptomi szobor a hatalmas gízai Szfinx, amely a három piramis előtt fekszik méltóságteljesen. Méretei igazán impozánsak. Hossza 73,5 méter, magassága 20 méter. Az egyiptológusok korábban úgy gondolták, hogy Hafré (Kefrén) fáraó készíttette a szobrot a Kr.e. 26. században, és az ő arcvonásait viseli. Más vélemények szerint a valódi megbízó Hufu, görögösen Kheopsz fáraó volt.

hallgatagszfinx

A 12500 ÉVES REJTÉLY
Az Orion-kapcsolat
Az Orion övéről az egyiptomiak úgy tartották, hogy Ozirisz − az ókori világ egyik legfontosabb Istene, a héliopoliszi Enneád tagja − Ízisszel és Hórusszal képvisel egy isteni háromságot, amely természetesen maga az Orion öv. Ma már bizonyítottnak tekinthető, hogy az Orion övét alkotó három szuperóriás csillag a Mintaka, az Alnilam és az Alnitak Kr.e. 10 450-es egymáshoz viszonyított helyzetét örökítették meg az egyiptomi piramisok megálmodói.

AHOL AZ EMBEREK ISTENEKKÉ VÁLNAK
Teotihuacan piramisai
Mexikóvárostól 47 km-re, északkeletre különös hely várja a látogatókat. Egy épületkomplexum kisebb-nagyobb piramisokkal, palotákkal, kőépületekkel, oltárokkal. Csak az a baj, hogy fogalmunk sincs, ki építette őket. A mai elnevezések − Nap-piramis, Hold-piramis, vagy Halottak útja − sem eredetiek, hanem az aztékok és a spanyolok találták ki őket, és nem tudjuk, valójában hogyan nevezték ezeket az építők. Miért szigetelték az épületeket a nehezen megszerezhető csillámmal? Miért hívták az aztékok a várost úgy, hogy a „hely, ahol az emberek istenekké válnak”? Van kapcsolatuk az itteni piramisoknak az egyiptomi Nagy Piramissal?

aholazemberekistenekkevalnak

MANITU ÁLOMDOMBJAI
Az indiánok „belső” piramisai
Az Észak-Amerikába érkező első angol telepesek döbbenten látták a Mississippi környékén százával álló mesterséges dombszerű objektumokat. Később kiderült: Mexikó és a Nagy-tavak között több százezer ilyen található, melyek kapcsán az indián legendák szellemjárásról, misztikus jelenségekről és egy előző világ túlélőiről mesélnek...

manitu

A NEVADAI PIRAMIS-TÓ
Szellemjárás és furcsa eltűnések színhelye
A sós vizű tó az USA egyik legtitokzatosabb látványossága a vízből kiálló piramisszerű képződmények miatt. A hivatalos álláspont szerint ezek csak szokatlan formájú tufaalakzatok, ám az indiánok legendái mesterségesnek, egy előző világ maradványainak tartják őket.

nevadapiramisto

PAKAL KIRÁLY SÍRHELYE
A palenque-i piramisok
A mexikói Chipas állam szélén, az őserdő határában világörökségnek nyilvánított romváros rejtőzik. A piramisváros legfontosabb épülete a Feliratok Temploma, amely egy 27 méter magas lépcsős piramis tetején áll. 1949-ben felfedezték, hogy az épület alatt a legendás Pakal király nyugszik, és hamarosan előkerült a rejtélyes domborművel díszített szarkofágja is. Ez a dombormű azóta heves viták kereszttüzében áll, mert lehetetlen nem észrevenni, hogy a rajz központi figurája egy űrhajót vezet: egy tipikus, rakétahajtóműves járművet.

pacalkiraly

A CSÁSZÁR VILÁGHEGYEI
Ahonnét a tüzes sárkányok az égbe szálltak

Piramisok Kínában??? Az érdeklődő közönség mostanában kezd rádöbbenni: az ősi gúlaépítés bizony nem korlátozódott Egyiptomra és Mexikóra. A kínai Hszian tartományban például irdatlan nagyságú piramisok törnek az ég felé, melyek némelyike oly régi, hogy a császári krónikák szerint még nem is az emberek építették...

LENYŰGÖZŐ KÍNAI KŐGÚLÁK
Piramisok Senhszi tartományban

Kína Senhszi nevű tartománya ismert az egész világon, mert a tartományi székhely, Xi’an mellett található a híres agyaghadsereg, illetve a Selyemút keleti végállomása. Amit viszont kevesen tudnak, hogy a környéken állnak a kínai piramisok, amelyek egyedülállók a maguk nemében. 1912-ben fedezték fel őket a nyugati világ számára, és az ott élő buddhista szerzetesek szerint legalább 5000 évesek.

A SZENZÁCIÓS ÚJGUR MÚMIÁK
Szkíták 18 ezer évvel ezelőtt?
Hatalmas tudományos és politikai vitához vezetett egy, az 1990-es években tett szenzációs régészeti felfedezés: a Tarim-múmiák megtalálása. Több ország is magának követelte a dicsőséget, hogy az óriási piramis alakú sírokban fekvő, töméntelen aranykinccsel ellátott múmiák az ő őseik – de vajon kinek van igaza?

ujgurmumiak

TILTOTT ZÓNA KÍNÁBAN
A Fehér Piramis felfedezésének története
Egészen döbbenetes, de mégis csak tény, hogy a kínai piramisokról a közvélemény egészen az 1990-es évek elejéig mit sem tudott. Nem azért, mert addig senki nem fedezte volna fel ezeket, hiszen már méretükből adódóan is igen nehéz nem észrevenni ezeket a sokszor igazán hatalmas építményeket, hanem azért, mert valami máig ismeretlen oknál fogva minden érintett bőszen titkolta létezésüket. A kínai hatóságok azóta sem változtattak hozzáállásukon, és továbbra is mereven ellenállnak mindenféle, a piramisokat feltárni igyekvő kezdeményezésnek. Pedig úgy tűnik, hogy a terület, ahol ezeket az építményeket megtalálhatjuk, valóságos piramis-paradicsom. Mi lehet az oka a nagy titkolózásnak?

tiltottzonakinaban

ŐSI ŰRHAJÓINDÍTÓ-ÁLLOMÁS KÍNÁBAN?
5000 éves földönkívüli komplexum

A mértékadó Der Spiegel magazin 2002. július 8-i online változata szenzációs hírről számolt be. Már a főcím is figyelemfelhívó: Kutatók UFO-startállásokat vizsgálnak. Egy nagy amerikai hírcsatorna, a CNN ugyancsak tudósított a nem mindennapi felfedezésről. Egy piramis for­májú halom Kína Csinghaj tartományában, helyi kutatók feltételezései szerint, földönkívüli űrjárművek starthelyeként funkcionálhatott...

osiurhajoindito

A KAILASH-HEGY REJTÉLYEI
A Himalája piramisa?

A Himalája hatalmas csúcsai között van egy, amelyhez a mai napig számtalan kérdés kapcsolódik − létezését, elhelyezkedését és történelmét egyaránt megannyi rejtélyt övezi. Ez a hegy Tibetben található, 6714 méter magas, és többen úgy tartják, hogy nem más, mint egy mesterséges építmény, pontosabban egy piramis! Első hallásra igazán elképzelhetetlennek tűnhet, hogy bárkik képesek lettek volna egy ekkora épületet létrehozni, de ne feledjük, hogy mi, emberek már most is ostromoljuk az 1 km-es magasságot, és tervezzük, hogy ilyen hatalmas tornyokat építsünk. A Kailash-hegyet övező legendákban pedig nem csak emberek szerepelnek…

kailashhegy

A LEGENDÁS MU MÁGUS TORNYAI
„Álcázott” piramisok Indiában
Egyiptom gúláiról, Mezopotámia lépcsős zikkuratjairól mindenki hallott már. De vajon álltak ilyenek az ősi India városaiban is? A hivatalos álláspont szerint nem – valamiért ők nem építettek piramisokat –, ám ha figyelmesen körbenézünk Délkelet-Ázsiában, rájövünk: igenis ott vannak, legfeljebb kissé „álcázott” formában, így nehezebb felismerni őket.

MEZOPOTÁMIA ÉGBE TÖRŐ ÉPÜLETEI
Zikkuratok és csillaghit

Mezopotámia lakói építették a legkorábbi piramisszerű épületeket, amelyeket zikkuratoknak hívnak. A sumerok, babiloniak, elamiták, akkádok és asszírok mind emeltek ilyen zikkuratokat vallási célzattal, általában egy nagyobb templomkomplexum részeként. Hogyan készültek ezek az építmények? Milyen szertartások folytak itt, és mi volt a mezopotámiai népek elképzelése a világról? Mit jelképeztek a zikkuratok, és ez hogyan nyilvánult meg a szerkezetükben? Az alábbiakban megismerkedünk a világ legrégebbi égbe törő vallási építményeivel.

mezopotmia

BAALBEK
Űrkikötő, befejezetlen piramis, vagy az özönvíz előtti tudás őre?
Szíria területén, a Bekaa-völgy legmagasabb pontján, 1150 méteres magasságban találhatók Baalbek ősi városának romjai. A számos korból származó építmények alapjául szolgáló titokzatos kőterasz eredete, valamint megépítésének módja és célja mind a mai napig rejtély a kutatók előtt.

baalbek

A TERMÉSZET REMEKMŰVEI
Legendás földpiramisok
A természet által létrehozott furcsa, az emberi ész által szinte felfoghatatlan képződmények szerte a világban fellelhetők. Ám ezek közül is kiemelkedik pár különösen hihetetlen alakzat, amiket a hétköznapi nyelv egyszerűen csak földpiramisoknak nevez. Kialakulásuk rejtélye megoldódni látszik, ám az, hogy az ősi civilizációk pontosan mire használták őket, egyelőre még tisztázásra vár.

A FELEMELKEDÉS HELYEI
Piramisok világszerte

Nagyon sok piramis van szerte a bolygónkon, és folyamatosan fedeznek fel újakat például a tenger alatt vagy az őserdők mélyén. Érdemes a legfontosabbakat egy csokorba szedni és megnézni, hogyan oszlanak el a térképen. Nagyon tanulságos, ha összehasonlítjuk a kontinenseket, hogy hol található a legtöbb piramis, mert ebből megint csak érdekes következtetéseket lehet levonni. Ugyancsak megdöbbentő dolgok derülnek ki, ha sorra vesszük, hogy a különböző nyelveken a „piramist” jelölő szó eredetileg mit jelentett.

felemelkedeshelyei

MU ELVESZETT ERŐMŰVE
A Jonaguni-piramis
1986-ban a képek bejárták a világsajtót: roppant megalitikus építmények, köztük egy hatalmas lépcsős piramis áll egy Japánhoz tartozó sziget mellett a Csendes-óceán fenekén! A szkeptikusok szerint ezek csak sziklák, mások viszont – köztük a felfedező geológus professzor is – úgy vélik, egy letűnt őskultúra maradványai kerültek elő, mely valaha talán a legendás Gondvána, azaz Mu szigetkontinensén virágzott.

CSODÁK A TENGER MÉLYÉN
Víz alatti piramisok

Bolygónk kétharmad részét víz borítja. Hatalmas terület ez, aminek jelentős hányadát máig nem derítették fel aprólékosan, így gyakorlatilag bármit rejthet a tengerfenék. Ezt az állítást látszanak alátámasztani azok az időről időre megtörténő felfedezések, amik lázba hozzák az emberiség rejtélyes múltjával foglalkozó közösségeket, embereket, és arra engednek következtetni, hogy az egykori, elsüllyedt birodalmakról szóló legendák legalább részben komoly valóságtartalommal rendelkeznek.

csodakatengermelyen

A BERMUDA-HÁROMSZÖG IGAZI TITKA
Üvegpiramis a mélyben
Az elmúlt években kezdett terjedni az interneten a hír: amerikai búvárok az 1970-es évektől kezdve több ízben is rábukkantak a Bermuda-háromszög igazi titkára – egy, a tengerfenéken álló óriási üveg-, vagy kristálypiramisra. A szkeptikusok persze rögtön léptek: cáfolataik nyomán ma már „köztudottnak” számít, hogy az egész csak egy kacsa, internetes hoax, azaz álhír volt. Vajon mi lehet az igazság, ha egyáltalán kideríthető?

KRISTÁLYPIRAMIS A VÍZ ALATT
A titokzatos energia ősi forrása
A Föld legrejtélyesebb térsége a Bermuda-háromszög: egy körülbelül kétszázezer
négyzetkilométernyi, titkokkal teli, megközelítőleg háromszög alakú övezet az EgyesültÁllamok keleti partvonala mentén. Különös fények, nyomtalan eltűnések, téridő-anomáliák, dimenzióutazások, elveszett órák, furcsa építmények és víz alatti romok jellemzik ezt a helyet, ahol nemrégiben állítólag francia és amerikai kutatók szenzációs felfedezést tettek: egy hatalmas kristálypiramist találtak az óceán mélyén!

kristalypiramisavizalatt

AZ ISTENEK ELSÜLLYEDT VÁROSAI
Piramisok az indiai tengerek mélyén
Gujarat, Mahabalipuram, Poompuhar: három lelőhely India partjainál, ahol 10-15 ezer éves városok romjai hevernek a tengerfenéken. A történelem előtti megapoliszok elkápráztatták a búvárrégészeket: korall-telepekkel borított oszlopfők, utcakövek, tornyok, templomok tárultak a szemük elé − és bizony, még piramisok is...

JÉGBE KÓDOLT TÖRTÉNELEM
Rejtélyes piramisok az Antarktiszon
2013 tavaszán egy tudományos kutatócsapat meglepő felfedezést tett az Antarktisz kietlen vidékein. A 8 tagú, amerikai és európai felfedezőkből álló csoport ugyanis bizonyítékot talált három, ember építette piramis létezésére, amely kiemelkedett az olvadó jégből. A világot megrázó esetről több fényképes beszámolót is a nyilvánosság elé tártak. Lehetséges, hogy egyszer az Antarktisz olyan meleg hely volt, hogy egy ősi civilizáció élt itt?

delisarkpiramis

A KOZMIKUS HEGY
A világtengely megjelenítője
A piramis a felemelkedés jelképe. A Naphoz és a csillagokhoz igazodva építették, a hagyományos álláspont szerint azért, hogy a túlvilágra érkezéskor szabad átjárót biztosítson a halott uralkodónak a Föld és a Menny között. A Kozmikus Hegyet is megjeleníti. Azt a magaslatot idézi, amely a Föld teremtésekor az őstengerből emelkedett ki, így a halál felett diadalmaskodó életerő jelképének tekinthető...

kozmikushegy

34 EZER ÉVES ROVÁSÍRÁS
Hun-magyar jelek a boszniai piramisban?
A boszniai piramishegyek 2005-ös felfedezése óta izgatja a kutatókat a kérdés: milyen írás jelei láthatók az itt talált kőtömbökön? Ha ugyanis azonosítanánk a betűket, kiderülhetne, miféle nép volt képes ilyen monumentális építményeket emelni akkor, amikor a jelenlegi tudományos álláspont szerint még csak ősember-hordák kóboroltak a Földön...

GIGANTIKUS ÉPÍTMÉNYEK A PILISBEN
A Kárpát-medencei piramisok

A közhiedelemmel ellentétben nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy mi, magyarok is a saját szemünkkel láthassunk ősi piramisokat. Sokan most biztosan a boszniai Hold-piramisra gondolnak, de mit szólnának ahhoz, ha azt állítanám, hogy az országhatáraikon belül is találhatóak efféle építmények? Ugye milyen hihetetlenül hangzik? Pedig ha kicsit jobban belegondolunk, máris nem lesz ez a felvetés olyannyira elképesztő. Hiszen világunk a szó legszorosabb értelmében tele van rakva mindenféle, piramisszerű objektummal, és még olyan helyeken is találunk belőlük, ahol aztán végképp nem keresnénk azokat. (Mélyen a víz alatt, vagy olyan, mindentől távol eső szigeteken, amik tudtunkkal semmiféle jelentőséget nem élveztek a történelmünk során.) Miért ne lehetnének akkor nekünk, magyaroknak piramisaink? Nos, tényleg vannak, méghozzá nem is akármilyenek!

gigantikusepitmenyekapilisben

AZ ÁRPÁD-HÁZIAK KORONÁZÓ SZENTÉLYEI
Piramisok a Képes Krónikában

A Képes Krónika három ábrázolásán is a magyar király koronázása óriási piramisok közelében zajlik. Vajon miért? Mire gondolhatott az illusztrátor, amikor szabályos gúlákat festett a jelenet hátterébe? A kérdés évszázadok óta izgatja a tudományos közönséget éppúgy, mint az érdeklődő laikusokat, ám egyelőre válasz nincs, csak a rejtélyek halmozódnak.

kepeskornika

TENERIFE ELFELEDETT KŐHALMAI
Az építők kiléte ismeretlen…
Piramisok világszerte vannak – kár, hogy a legtöbbjük létezéséről egyáltalán nem értesül az emberek többsége. Nem tudni, mi lehetett akkora hatással a világ szinte összes népére, hogy ilyen-olyan méretű, kivitelezésű kőgúlákat kezdtek el építeni, de az biztosnak tűnik, hogy az ismeretlen behatás nem csupán globális jellegű volt, de hosszú évezredeken keresztül fennállt. Elképesztő, hogy a bolygó olyan eldugott szegleteiben is találtak piramisokat, mint a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén!

tenerife

ÓRIÁSOK REMEKMŰVE
Kik építették a világ harmadik legnagyobb piramisát?
A világ szinte összes kontinensén állnak különböző méretű, formájú és egyedi, különleges jellegzetességeket ötvöző piramisok, melyek mindegyike saját mitológiával, legendákkal és mondakörrel rendelkezik. Az ősi piramisokhoz kapcsolódó mítoszok közt szép számmal találunk földönkívüliekről, elátkozott helyekről, hihetetlen varázserőkről, istenekről és óriásokról szóló történeteket. A hatalmas termetű lényekről beszámoló azték és maja históriák kiemelt módon hangsúlyt kaptak a Mexikó déli részén található, cholulai piramis múltat idéző ősi romjai kapcsán.

oriasokremekmuve

CYDONIA ÜZENETE
A mars piramisokban a Föld jövője rejlik?
1983-ban egy titkos amerikai kutatócsoport alakult, „Független Mars Misszió” néven. Feladatuk az volt, hogy a NASA által elhallgatott adatok tükrében vizsgálják meg, tényleg vannak-e mesterséges objektumok a Marson, és ha igen, derítsék ki, kik, mikor és mi célból építették őket − különös tekintettel a piramisokra. Ám valakiknek ez a kutatás sérthette az érdekeit, mert a Misszió munkáját már a kezdetektől fogva figyelő szemek kísérték...

cdoniauzenete

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik