ÚJ VILÁGREND
KÜLÖNSZÁM

TARTALMI ISMERTETŐ

AZ ÚJ VILÁGREND HAJNALA
Lehet, hogy Földünk országait titokban más dimenziókból irányítják? Testet öltött démonok lapulnak a vezető üzletemberek, milliárdosok, politikusok között? Fekete mágiával manipulálják az emberek elméjét bizonyos világuralomra törő erők? Napjainkban egyre népszerűbbek az ezoterikus nézetek, mi több: a legtöbb országban a misztikus irányzatok és a mögöttük álló guruk, mesterek komoly rajongótáborral rendelkeznek. De vajon igaz volna, hogy mindezt bizonyos háttérerők is megpróbálják kihasználni, s attól sem riadnak vissza, hogy spirituális módszereket is bevessenek a világuralom megszerzése érdekében? Ha igen, akkor ezt a stratégiát biztos, hogy nem napjainkban kezdték el alkalmazni. Az első varázsló-összeesküvés története ugyanis az ókori Egyiptomba nyúlik vissza, mégpedig a legendás aranykori király, Ozirisz idejébe.

felvezeto1

DÉMONOK VILÁGKORMÁNYA
Ezoterikus összeesküvés?
Lehet, hogy Földünk országait titokban más dimenziókról irányítják? Testet öltött démonok lapulnak a vezető üzletemberek, milliárdosok, politikusok között? Fekete mágiával manipulálják az emberek elméjét bizonyos világuralomra törő erők?

demonokvilagkormanya1

MÓZESI VILÁGÖSSZEESKÜVÉS?
Évezredeken átívelő titkok
A legtöbb világuralmi összeesküvés-elmélet kimondva- kimondatlanul a zsidókat látja a legnagyobb konspirációk hátterében. Isten választott népének felsőbbrendűségre való törekvésében oly sokan hisznek, hogy ez a téma megkerülhetetlenné válik, bármely oldalról közelítsünk is a világösszeesküvés kérdése felé. De vajon mi vezetett ennek a meggyőződésnek a kialakulásához?

mozesivilagosszeeskuves1

TÖKÉLETES KATONÁK
A Montauk-fiúk
Minden diktátor álma egy olyan katonákból álló sereg, akik nem ismerik a félelmet, fájdalmat, nem sebesülhetnek és nem is halhatnak meg. Nem panaszkodnak, ha késik a zsold, nem vágynak haza feleségükhöz, s vakon követik felettesük parancsát − tehát nem olyan problémásak, mint a gyarló emberek...

tokeleteskatonak1

AMERIKA TITKOS TÖRTÉNETE
A templomosok birodalma
Ma már közismert tény, hogy az Egyesült Államok alapítói szabadkőművesek voltak az 1700-as évek végén, az első európai telepesek pedig mintegy 170 évvel korábban a Mayflower fedélzetén Angliából menekülő puritánok. Erről a két eseményről emlékeznek meg az amerikaiak legfontosabb nemzeti ünnepeiken, a Függetlenség napján és a Háladáskor. Pedig Észak-Amerika modern történelme jóval korábban kezdődött a templomos lovagok titokban történő partraszállásával, nagyjából 180 évvel Kolumbusz előtt…

amerikatitkostortenete1

ÖSSZEESKÜVÉS-IPARÁG
Igazmondók, vagy bábjátékosok?
Amennyiben az igazságot kutatjuk, óhatatlan módon rábukkanunk olyan, egymásnak ellentmondó információkra, amik megzavarhatnak minket abban, hogy egy jól megalapozott, teljes képet kapjunk a világunkban zajló folyamatokról. Önjelölt igazságkutatók, próféták, leleplezők mondják a magukét, többször úgy, hogy szögesen ellentétes következtetésekre jutnak, rosszabb esetben egészen nevetséges teóriákat állítanak fel. Ember legyen a talpán, aki mindebből kiszűri az érdemi információkat! Lehetséges, hogy ez a nagy zűrzavar egyáltalán nem a véletlen műve?

A NAGY SZIMBÓLUM-ÖSSZEESKÜVÉS
Okkult jelképek mindennapi életünkben
Egy elmélet szerint a globális uralomra törő árnyékhatalmak diktatúrájukat, az Új Világrendet − a gazdasági és politikai manőverezés mellett − okkult módszerekkel készítik elő. Ennek során előszeretettel aknázzák ki a jelképekben, logókban, szimbólumokban rejlő mágikus erőt...

A FRANCIA FORRADALOM TITKOS NAPLÓJA
Ami a történelemkönyvekből kimaradt
Kik robbantották ki az 1789-es franciaországi felkeléseket? Az illuminátusok? A szabadkőművesek? Az amerikaiak? A jezsuiták? Az alábbiakban megpróbálunk az események mögé nézve tisztábban látni egy olyan korban, ahol Európa sorsa hősökön, árulókon, alkimistákon, többszörös ügynökökön és okkult társaságokon múlt...

afranciaforradalomtitkosnaploja1

A KEREKASZTAL TITKOS LOVAGJAI
Cecil Rhodes titkos társasága
Ha valamely nép felsőbbrendűségének hangoztatása kerül szóba, akkor szinte mindenki a nácikra gondol, holott az árjákról szóló tézisek terjedését jócskán megelőzte egy nyíltan rasszista brit titkos társaság működése, amelyet ráadásul Arthur király Kerekasztaláról neveztek el. Céljuk pedig nekik sem volt kisebb, mint a világ leigázása, ráadásul erről még napjainkban sem tettek le…

akerekasztlatitkoslovagjai1

AZ ÚJ VILÁGREND
A hatalom bűvöletében
Az Új Világrend fogalma mára közhellyé vált, amit éppen a háttérhatalom által irányított tömegtájékoztatás vagy az egzisztenciájukat féltő történészek és politológusok akarnak lejáratni. Görcsösen igyekeznek belénk sulykolni, hogy mindez csupán paranoiás összeesküvés-elmélet – holott ez maga a valóság, amiben napról napra élünk. A harmadik évezred hajnalára minden józanul gondolkodó ember előtt világossá kellett válnia, hogy életünket a hatalom bűvöletében élő sötét erők manipulálják.

azujvilagrend1

OSZD MEG ÉS URALKODJ!
Az Új Világrend tízparancsolata
Hogy milyen módon lehet irányítani egy tökéletes diktatúrát, azt Platón is elmondta különböző értekezéseiben több mint kétezer évvel ezelőtt. Azóta sokan igyekeztek átültetni az elméletet a gyakorlatba; őket diktátorokként szoktuk emlegetni, míg azokat, akik rendre továbbfejlesztik az irányítás elveit, köztiszteletben álló filozófusokként tartjuk számon. A XX. század végén Noam Chomsky talán ezért is osztotta meg nézeteit a tömegek agymosásáról, a politikai vezetőkről, a magánéletről, vagy éppen a túlnépesedésről. Az sem zavarta, hogy szinte szó szerint Cion bölcseinek ama hírhedt jegyzőkönyveit idézte fel…

oszdmegesuralkodj1

MISZTIKUS TANOK AZ ÚJ VILÁGREND ELLEN?
Teozófia és antropozófia
Már megszületésükkor lábra kapott a híresztelés, miszerint az alcímbéli két okkult mozgalom valójában sötét célokat szolgál egy háttérhatalom diktatúrája érdekében. De vajon igaz-e ez? Vagy ellenkezőleg: e spirituális irányzatok pont a globális világuralomra törő hatalmak ellen küzdöttek, s küzdenek ma is?

A PÉNZ-ÖSSZEESKÜVÉS
Amit szabad egyeseknek…
A Biblia és a Korán még tiltotta a kamattal terhelt pénzkölcsönzést, akárcsak az antik világ birodalmainak törvényei. Mégis már az ókorban kiforgatták a tiltást, méghozzá legálisnak beállított politikai módszerekkel, majd megjelentek az első pénzváltók, és a történelem lassan eljutott a pénzügyi oligarchák diktatúrájáig, akik kifejlesztették a világ nyolcadik csodájának is nevezett kamatos kamat intézményét…

apenzosszeeskuves1

AZ I. VILÁGHÁBORÚ SÖTÉT TITKAI
Kik ugrasztották egymásnak az országokat?
Az emberek többsége azt hiszi, hogy a nagy világégések csak úgy, „maguktól” robbannak ki, amikor a rivalizáló nagyhatalmak már nem bírják türtőztetni hatalomvágyukat. A történelemórákon is csak ennyit tanítanak: X ország megtámadta Y-t, ezzel pedig kitört a világháború... Vajon tényleg ilyen egyszerű volna az egész?

azivhsotettitkai1

PUCCSKÍSÉRLET AZ USA-BAN
Világelit a demokrácia ellen
Volt egy történelmi pillanat, amikor a háttérhatalomnak elfogyott a türelme, és megpróbálta rövidre zárni az Új Világrend felépítésére vonatkozó terveit, és egyetlen huszárvágással létrehozták volna embertelen rendszerüket. Csupán egyetlen személyen múlt, hogy ez nem sikerült nekik…

A MAN IN BLACK-REJTÉLY
Fekete ruhás idegenek az ősidőktől napjainkig
A Men In Black, azaz „Fekete ruhás emberek” jelenség közismert a hasonló című film óta, melyben a titokzatos ügynököket Will Smith és Tommy Lee Jones játszották. De ki gondolná, hogy fekete csuhás, csuklyás, vagy épp álarcos alakok már évszázadokkal ezelőtt is felbukkantak a paranormális események helyszínein?

mibrejtely1

SZÉP ÚJ VILÁG
Az Új Világrendhez kapcsolható elméletekben számtalan szimbólumot és titokzatos utalásra bukkanhatunk. Ezeket megtalálhatjuk cégek logóin, pénzeken, tévéműsorokban. Mindezen túl úgy tartják, hogy az Elit nagy része egy különös hitrendszer, egy vallás, a luciferiánizmus odaadó híve. Noha tudni véljük, hogy nem csupán egyetlen, a világot irányítani és azt teljes egészében a befolyása alá hajtani kívánó háttérerő létezik, azt bátran kijelenthetjük, hogy ebben a számunkra jóformán láthatatlan, évszázadok óta dúló harcban az úgynevezett illuminátusok, vagyis megvilágosodottak állnak nyerésre. A megvilágosodottak rendje egy komoly vallási, okkultista filozófián alapszik, amelynek központjában a Lucifer, vagyis a „fényhozó” áll.

szepujvilag1

BOLSEVIKOK ÉS BANKÁROK
A kommunizmus kísértete
Sokan még napjainkban is úgy vélik, hogy az 1917-es orosz kommunista forradalmat a Lenin vezette proletariátus vívta meg. Holott valójában a francia forradalom után ez volt a nemzetközi háttérhatalom második kísérlete valamely ország leigázására. Ha közelebbről megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy az Új Világrend és a kommunisták céljai azonosak, és nyilvánvalóvá válik, hogy ki finanszírozta a forradalmat, hogy elkezdődhessen vele az egyetlen központból irányított világállam létrehozása…

bolsevikokesbankarok1

„ÚJ VILÁGOT TEREMTÜNK…”
A nácik sötét birodalma
A náci Németországban néhány év alatt egy alapvetően más világot teremtettek, mint korábban bárhol is. Teljesen más értékrenddel, erkölccsel, világlátással rendelkeztek az itt élők, mint a máshol lakók. Ha ezt nem értjük meg, akkor lehetetlen felfogni, hogyan voltak képesek a nácik elkövetni azokat a szörnyűségeket, amiket elvileg ember nem követhet el. Min alapult Hitler birodalma? És milyen új rendet építettek fel 12 év alatt Németországban?

A PI-DOSSZIÉ
Számmisztikus elméletek
Igaz volna, hogy a számok nem pusztán adatok, mennyiségek, hanem titkos kódok, melyekben benne rejlik a világtörténelem összes eseménye? Lehet, hogy egy, az országok mögött megbúvó, világuralomra törekvő árnyékhatalomnak pedig erről már tudomása van?

pidosszie1

KEZÜNKBE VESSZÜK AZ EVOLÚCIÓT!
A poszthumán „szép új világ”
Itthon alig hallani a transzhumán és poszthumán evolúcióról, holott Amerikában intézetek, folyóiratok, konferenciák foglalkoznak a jövőnek ezzel a perspektívájával. Az ember fejlődése csak természetes evolúció révén történhet? Vagy van lehetőségünk, hogy belenyúljunk Isten művébe? Milyen jövő vár ránk, ha hagyjuk elszabadulni a transzhumanizmus szellemét?

kezunkbevesszukazevoluciot1

MÁGIKUS ELIT
Az okkultizmus bűvkörében
Az Új Világrendhez kapcsolható dolgok tele vannak szimbólumokkal, titokzatos utalásokkal. Ezeket megtalálhatjuk cégek logóin, pénzeken, tévéműsorokban. Mindezen túl úgy tartják, hogy az Elit nagy része egy ördögi vallás, a luciferizmus odaadó híve. A Bohemian Grove (Bohémek Kertje) hírhedt szertartásain több volt USA elnök is részt vett. Miben, kiben hisznek ezek az emberek?

MEGÁLMODOTT JÖVŐ
Írók, akik előre figyelmeztettek minket…
Az ember mindig szeretett arról álmodozni, hogy egyszer képes lesz felépíteni egy tökéletes világot, egy olyan civilizációt, amiben nincs igazságtalanság, bűnözés, nyomor, háborúk, és mindenki egyenlő. Már évszázadokkal ezelőtt papírra vetettek efféle fantáziálásokat, de csak az 1900-as években jelentek meg az első olyan történetek, amik ugyan a jövőben játszódtak, ám − az eddigiektől eltérő módon − sokkal pesszimistább, rémisztő jóslatokat fogalmaztak meg.

megalmodottjovo1

SZÜRKE EMINENCIÁSOK
Kik irányítják valójában a világot?
Azt nagyon jól tudjuk, hogy az olyan kirakatemberek, mint a különböző nagyhatalmak elnökei, csupán bábuk, akiket könnyedén el lehet mozdítani a pozíciójukból, és helyükre olyan alakokat juttatnak, akik örömmel kiszolgálják a háttérben mesterkedő rendszerurakat. Elfelejthetjük tehát az olyan, legfőképp filmekből ismerős megállapításokat, hogy „az USA elnöke a világ legnagyobb hatalommal rendelkező embere”, mert messze nem az. Ő csupán egy végrehajtó, akinek parancsokat osztogatnak.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK ÉS TITKOSSZOLGÁLATOK
Harc az egészség ellen
Kik, és miért gáncsolják, gúnyolják, üldözik évszázadok óta az alternatív gyógyászat képviselőit? A gyógyszermaffia? Az orvosok? A szakmabeli riválisok? Vagy lehet, hogy egy háttérhatalomnak egyszerűen nem érdeke, hogy a Homo sapiens hosszú életű, egészséges és boldog legyen?

termeszetgyogyaszokestitkosszolgalatok1

AZ EMBERISÉG MEGETETÉSE
Ördögi terv alapján mérgezik a lakosságot világszerte
Világszerte folyik a vita bizonyos népszerű ‒ azaz inkább a reklámokban népszerűsített ‒ élelmiszerekről: vajon ezek károsak-e testi-lelki egészségünkre, vagy nem? És ha azt hinnénk, hogy csak napjainkban szokták az összeesküvés-elméletek hívei rettegve olvasgatni a közértben a termékek összetételét, nagyot tévedünk...

azemberisegmegetetese1

KERESZTÉNY ÚJ VILÁGREND
Szabadkőművesek a Vatikánban
A katolikus egyházról az idők folyamán számos ellensége állította, hogy nem más, mint a világ feletti uralom megszerzéséért szőtt hatalmas összeesküvés. Hamisításból született, hiszen az egyházat nem Jézus, de még csak nem is Szent Péter alapította, hanem az a Pál, aki korábban Saul néven sokáig és állhatatosan üldözte Megváltóját. Az azóta eltelt kétezer év alatt pedig a Szentszék szorosra fűzte a szabadkőművesekkel ápolt kapcsolatát és titokban az Új Világrend megvalósításán munkálkodott…

AZ EMBERISÉG MEGTIZEDELÉSE
A népességcsökkentés lehetőségei
Egyre többet hallunk arról, hogy a Földön az emberiség túlnépesedik, és a bolygó idővel nem lesz képes eltartani ezt az elképesztő tömeget. Kérdés, hogy ez valóban igaz-e, és ha igen, akkor milyen módszerek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy gátat szabjanak a féktelen „szaporodásnak”, terjeszkedésnek. Sokak szerint a világ urai jó ideje kutatják annak a lehetőségét, hogyan lehetne az emberiség létszámát radikálisan lecsökkenteni, és mára több olyan forgatókönyvvel rendelkeznek, amik megvalósítása esetén akár a legnagyobb titokban elérhetik céljukat. A végcél az emberiség megtizedelése úgy, hogy közben a bolygó lakható marad, és az Elit megörökölheti azt úgy, hogy egy néhány százmilliós, totális kontroll alatt tartott szolgatömeg kielégíti minden szükségletüket.

HOMÁLYBA ZÁRVA
Az Új Világrend okkultista eszméi
Ha manapság Új Világrendről, Árnyékhatalomról hallunk, mindenki azokra a titkos politikai és gazdasági erőkre gondol, akik megpróbálnak korlátlan uralomra szert tenni a bolygó népessége felett. De senkinek sem jut eszébe, hogy ők is emberek (bármilyen gyarlók is), és valójában csak eszközök a valódi rejtőzködő erő kezében. De ki vagy mi lehet az, aki ilyen elszántan akarja rabigába hajtani a társadalmat? Ki óhajtja hogy életünket „sötétségben” bolyongva vegetáljuk végig, és miért? Ebben az írásban megpróbálunk fényt deríteni a globalista, világhatalmi törekvések spirituális hátterére.

homalybazarva1

A GLOBÁLIS MÉDIA FOGSÁGÁBAN
Folyamatos hipnózis alatt tartanak bennünket!
Van egy kissé fanyar, cinikus mondás, miszerint amiről a média nem számol be, az nem is létezik. Tovább lehet vinni ezt a gondolatmenetet, hiszen az szintén megállapítható, hogy a világsajtó nagyon sok esetben olyan dolgokról ad hírt, amik éppenséggel nem, vagy nem úgy közvetítik az eseményeket, ahogyan valóban megtörténtek. Nem kétséges, hogy korunkban a népesség tájékoztatását elősegíteni hivatott globális világmédia jó ideje szerepet tévesztett, magára hagyta az embereket és egy olyan háttérhatalmat szolgál ki, ami civilizációnk megsemmisítését tűzte ki legfőbb céljául.

aglobalismediafogsagaban1

GLOBÁLIS JÁTÉKOK
Sokféle teória próbálja meg kitalálni, leleplezni azt, hogy a globális elit vajon hogyan, milyen menetrend szerint és milyen eszközökkel, törvényekkel teljesíti majd be végső akaratát és hozza létre a Világállamot. A legelfogadottabb elmélet szerint előbb különböző, gazdasági és politikai Uniókba tömörítenék a földrészek országait, majd miután ez sikeresen megtörtént, ezeket a Zónákat fogják egyesíteni, ami által végre kiteljesedhet az Új Világrend. Ezek az Uniók a szemünk előtt jönnek létre. A Transzatlanti Partnerség egy olyan, merőben új eleme ennek a kirakós játéknak, ami hamarosan teljesen törvényesen, jogszerű módon bonthatja le a gazdasági, politikai és kulturális határokat az országok, nemzetek között.

globalisjatekok1

A TORONTÓI JEGYZŐKÖNYVEK
A világ sorsát már megírták!
Egy addig jóformán ismeretlen férfi, bizonyos Serge Monast 1995-ben azzal állt elő, hogy sikerült megszereznie egy dokumentumot, amiben az Elit részletesen leírja, hogyan akarják a világot megkaparintani, és milyen módszerekkel vezetnék át azt az Új Világrendbe. Noha a Torontói Jegyzőkönyveknek elnevezett papírok eredetiségét úgyszólván lehetetlen ellenőrizni – hogyan kérdezhetnénk meg a leghatalmasabbakat arról, hogy tényleg úgy gondolnak-e mindent, ahogyan le van írva, és miért ismernék be ezt nyilvánosan? Mindenesetre árulkodó momentum az ügyben, hogy Monast sorsa innentől kezdve megpecsételődött.

SZÉP ÚJ VILÁGREND
A Föld urai
Sokan kétségbe vonják annak lehetőségét, hogy egy titkos társaság képes lehet arra, hogy a háttérben meghúzódva, szinte láthatatlan módon uralma alá hajtsa az egész világot. Hogyan lehetne ilyesmit teljes titokban kivitelezni? Egyrészt már régen nem számít titoknak az, hogyan szerveződött meg ez az iszonyatos csoportosulás, az ilyesmit nem is lehet túl sokáig leplezni. Másrészt a történelmi tények sajnos alátámasztják a gúnyos felhanggal összeesküvéselméletnek nevezett teóriát, és ezek a tényszerűségek egyértelműen igazolják azt, hogy valóban létezik egy háttérhatalom, ami mindent irányít.

afoldurai1

ÚJ HIDEGHÁBORÚ?
Birodalmi sakkjátszma
Világunk soha nem volt homogén, különböző birodalmak, nagyhatalmak vetélkedtek egymással, és igyekeztek minél nagyobb érdekszférákra (provinciákra, gyarmatokra) szert tenni a másik ellenében. Ezek a küzdelmek egyértelműen arról szóltak és szólnak, hogy ki lesz a világ ura, ki az, aki végleg felülkerekedik a másikon. Sokan azt hittük, hogy 1989-et követően, a Gorbacsov-féle peresztrojkával végre megszűnik az állandó hadakozási vágy és végleg megszabadulunk a mindent elpusztító nukleáris háború rémétől, azonban a néhány hete zajló fejlemények élesen megvilágítják a kiábrándító valóságot: a hidegháború talán mégsem ért véget, csupán egy kis pihenő állt be az ellenlábasok között, és miután ismét erőre kaptak, minden ott folytatódik, ahol annak idején abbahagyták.

ujhideghaboru1

ELTITKOLT SZUPERTUDOMÁNY
A világ urai fantasztikus tudással rendelkeznek!
Az emberiség technológiai fejlődése az utóbbi néhány évtizedben egészen elképesztő utat járt be, és nagyon úgy néz ki, hogy még jó darabig cseppet sem lankad ez a hatalmas lendület. Elképzelni is nehéz, hogy milyen eszközöket használnak utódaink, mondjuk, 50 év múlva, méghozzá teljesen magától értetődő természetességgel, de sejthető, hogy olyan berendezésekkel fognak rendelkezni, amik ma még a tudományos-fantasztikum birodalmába tartoznak. Vagy mégsem? Sokan úgy vélik, hogy mindaz, amit mindennapos használatra átengednek a tömegek számára, voltaképpen elavult technológiát képvisel, és a háttérben, a kiválasztottak számára rendelkezésre állnak azok a berendezések, amiket jó, ha csak néhány évtized múlva tesznek bárki számára elérhetővé.

eltitkoltszupertudomany1

AZ ÉSZAKI FÉNY TITKA
Valami nincs rendben a sarkkörökkel…
Az aurora borealis a sarki fény latin neve, mely Aurora, a hajnal istennője nevéből származik, így szó szerint „északi hajnalfényt” jelent. A gyönyörű jelenség évente turisták tömegét vonzza, csakhogy felmerül a kérdés: vajon tényleg csak természeti tüneményről van szó? Vagy igaz volna a híresztelés, miszerint a hómezőkön, netán a jég alatt egy sötét titok lapul?

azeszakifenytitka1

SZÁNDÉKOS KATASZTRÓFÁK
A „mindentudó” HAARP
Az ártalmatlanak tűnő betűszó tudományos programot sejtet. De ha hozzátesszük, hogy hatalmas, nagyfrekvenciás antennarendszerekről van szó, melyeknek összteljesítménye bevallottan 3,6 MW, akkor már elgondolkodhatunk: mire is jó ez az eszköz? Miért is kell ennyi energiát pumpálni az ionoszférába? És vajon miért van ekkora titkolózás a projekt körül?

BEHATOLNAK AZ ELMÉDBE!
A HAARP-projekt globális hatásai
Vajon milyen projekt lehet az, amit a hivatalos állásfoglalás szerint magas légköri, illetve más, meteorológiai jellegű kutatások céljából hívtak életre, és az Egyesült Államok haditengerészete, illetve légiereje a legfőbb szponzora? Miféle katonai célja lehet egy ilyen, elvileg tisztán csak tudományos jellegű vizsgálatsorozatnak? Miért éppen Alaszka egy különösen elhagyatott környékén építik meg az ehhez szükséges komplexumot, amit aztán szögesdrót-kerítéssel vesznek körbe és gyakorlatilag teljesen elzárják a körzetet a külvilágtól?

AZ ÚJ VILÁGREND BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVE
A Transzatlanti Partnerség csapdája
Sokféle teória próbálja meg kitalálni, leleplezni azt, hogy a globális elit vajon hogyan, milyen menetrend szerint és milyen eszközökkel, törvényekkel teljesíti majd be végső akaratát és hozza létre a Világállamot. A legelfogadottabb elmélet szerint előbb gazdasági és politikai Uniókba tömörítenék a különböző földrészek országait, majd miután ez sikeresen megtörtént, ezeket a Zónákat fogják egyesíteni, ami által végre kiteljesedhet az Új Világrend. Ezek az Uniók a szemünk előtt jönnek létre. A Transzatlanti Partnerség (továbbiakban TPP) egy olyan, merőben új eleme ennek a kirakós játéknak, ami hamarosan teljesen törvényesen, jogszerű módon bonthatja le a gazdasági, politikai és kulturális határokat az országok, nemzetek között.

azujvilagrendbolcseinekjegyzokonyve1

A LÁTHATATLAN VILÁGKORMÁNY
Az illuminátus hatalomátvétel
Három világháborút borítékoltak a XIX. században egyes illuminátus vezetők, kettő már bekövetkezett. Hogyan lehetséges ez? Kik szervezték meg jó előre a globális méretű emberirtásokat és vérfürdőket? Milyen szándékok vezérelték e szörnyű terv kiagyalóit? Hogyan érték el sátáni céljaikat? Mennyi valósult meg mindabból, amit előre prognosztizáltak? S legfőképpen, lesz-e harmadik világháború, vagy az már szükségtelen?

A HIPPI-MOZGALOM IGAZI ARCA
New Age és „virággyerekek”: az Új Világrend előfutárai?
A kultikus 1960-as évek: tarka, virágos ruhák a woodstocki fesztiválon, a Vízöntő-kor üdvözlése, szex, drogok és háborúellenes tüntetések. Igaz volna, hogy mindezt nem a korlátok ellen lázadó fiatalok, hanem egy láthatatlan háttérhatalom indította el?

ACÉLMADARAK TÁMADÁSA
Akik előre látták szeptember 11-ét
A 2001. szeptember 11-i merényletet, melynek során két repülőgép hajtott bele a New York-i World Trade Center ikertornyaiba, látnokok, paranormális képességekkel megáldott személyek évekkel azelőtt már megjósolták − igaz, senki sem vette komolyan őket...

ELTÉRÍTETT IGAZSÁG
Az Új Világrend mérföldköve
2001. szeptember 11. fordulópont volt az emberiség történelmében, és ezt akkor, ab­ban a pillanatban nagyon sokan megérezték. Természetesen nem sejthettük, hogy a World Trade Center ikertornyaiba, illetve a Pentagon­ba becsapódó utasszállító repülőgépek egy merőben új kor eljövetelét jelentették, hiszen gyanútlan módon csupán arra gondolhattunk, hogy néhány elmebeteg terrorista ártatlan életek ezreit oltotta ki ezzel az elképesztően kegyetlen módszerrel. Azokban a napokban, amikor a CNN, a Fox News, a BBC és más, mértékadó, globális hírcsatornák az USA elleni háborúról kezdtek el beszélni, aztán a terror elleni harcra buzdítottak, milliárdokat vertek át, de egy ekkora mértékű megtévesztésnek előbb-utóbb le kellett lepleződnie.

elteritettigazsag1

TOTÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS
Egyértelműnek tűnik, hogy hamarosan egy olyan elnyomó rendszerben találhatjuk magunkat, ami az egész bolygóra kiterjed, így semmiféle menekülési lehetőség nem adódik számunkra. Persze minderről még csak feltételes módban illik beszélni, hiszen egészen addig, amíg ez a rémálom meg nem valósul, hinnünk és bíznunk kell abban, hogy az emberek többsége végre felriad éber kómájából és tenni fog az ellen, hogy a sötét alternatíva ne következhessen be. Mindazonáltal ennek az ébredésnek a nyomát sem látni, az emberiség túlnyomó többségét szinte reménytelen módon nem érdekli a világ sorsa, pusztán csak saját túlélésével foglalkozik, és ami a legrosszabb, hogy még hitelt sem adnak azoknak az úgynevezett összeesküvés-elméleteknek, amik a közelgő veszélyre hívnák fel a figyelmet.

totalisosszeeskuves1

FELFALJUK A VILÁGOT
Szörnyű élelmiszerválság fenyeget?
A nyugati civilizáció átlagembere nem is gondolná, mekkora bajban van az emberiség. Ha bemegyünk egy áruházba, elképesztő bőséggel szembesülünk, a polcok roskadoznak az élelmiszerektől, az egyre olcsóbb, így könnyebben hozzáférhető csúcstechnológiát képviselő, életünket könnyebbé tevő eszközöktől. Kinek jutna eszébe ilyen helyzetben, a gazdagság közepette, hogy mindez nagyon gyorsan megváltozhat, és hamarosan olyan mértékű lesz a hiány, amit nyugodtan nevezhetünk társadalmi katasztrófának? Pedig bizonyos jeleket látva egyáltalán nem dőlhetünk hátra a székünkben, mert minden arra mutat, hogy meglepően rövid időn belül talán éhezni fogunk…

felfaljukavilagot1

VÉNUSZ PROJEKT
Lehetőség vagy végítélet?
Évekkel ezelőtt vált bizonyos körökben ismertté egy dokumentumfilm, ami a Korszellem (Zeitgeist) nevet viselte. Mivel a fősodrású média módszeresen agyonhallgatja a rendszerkritikus alkotásokat, ezt is csak a világhálón keresztül lehetett beszerezni és megnézni, azonban ehhez képest hallatlan sikert aratott. A film felvázolta a múlt és jelen legfontosabb problémáit, lerántotta a leplet egy világszintű összeesküvésről, ugyanakkor az addigi, hasonló művektől eltérő módon nem csupán a problémák és fenyegetések tömkelegével foglalkozott, hanem megpróbált reális, vagy mindenesetre annak tűnő megoldással is előrukkolni.

AZ ELIT ÜZENETEI
Háttérhatalmi kiszivárogtatások
Egy merőben új világrendszer létrehozása nem kis feladat, és azon kívül, hogy vélhetően csak évszázadok alatt érhet be a gyümölcs – főleg, ha egy „lopakodó” diktatúra bevezetéséről van szó ‒, minden bizonnyal szükség van a terv folyamatos igazítására az aktuális, előre nem látható események szerint. Nem csoda hát, ha néha előkerülnek olyan dokumentumok, amik különféle forgatókönyveket, projekt-leírásokat tartalmaznak: menetrendeket, amik az Új Világrend megalakulásának folyamatát részletezik. Leírják, mikor milyen eseményeknek kell bekövetkezniük, milyen társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokat kell a megfelelő időben életre hívni, avagy éppenséggel elhagyni.

A RÓMAI KLUB TITKAI
Az Új Világrend agytrösztje
Ma már közhelynek számít, hogy az Új Világrend egyik célja a Föld népességének 500 millió főre történő csökkentése. Az már kevésbé közismert, hogy mivel ezt nem tudják nyílt, erőszakos módon elérni, tudósokat bíztak meg azzal, hogy dolgozzanak ki titkos módszereket a népességnövekedés szabályozására. Ezekből a tudósokból alakult meg a Római Klub, amely önmagát nem titkos társaságnak, hanem a változás független, világméretű katalizátorának tartja…

A CAMELOT PROJEKT
Kiszivárogtatás vagy dezinformáció?
A háttérhatalom titkolózik, takargat, tevékenységét igyekszik szinte teljesen láthatatlan és érzékelhetetlen módon folytatni. A minden bizonnyal különböző titkos társaságokból összeálló Elit nem kedveli a nyilvánosságot, hiszen nagyon jól tudja, hogy ha az emberek többsége tudomást szerezne arról, valójában mit művelnek velük, egyszeriben megszűnne a hatalmuk és a népharag elsöpörné őket a föld színéről. Ezért még azok a kutatók is csupán a felszínt kapargatják, akik immáron évek óta próbálnak az Új Világrendet építő szűk közösség nyomába eredni, céljaikat kifürkészni, indítékaikat megérteni.

ÁLOMKONTROLL
Már az álmainkban sem bízhatunk?
Sejtések, kiszivárogtatások szerint létezik egy ún. álomkommandó, melynek az a feladata, hogy alvás közben manipulálja az emberek tudatát, és így készítsék fel őket az Új Világrendnek való engedelmességre...

alomkontroll1

BILDERBERG-CSOPORT
A látható hatalom
Az olyan klasszikus szervezeteken kívül, mint a szabadkőművesek vagy az illuminátusok, napjainkra az Új Világrend leghíresebb titkos társasága a Bilderberg-csoport lett. Ez nagyrészt az üléseiket körülvevő felhajtásnak köszönhető, noha a csoportnak hivatalosan még neve sincs és elvileg nem is léteznek. Mégis mindenki tudja, hogy éppen hatvan éve már, hogy ők százan döntenek a világ legfontosabb politikai és gazdasági kérdéseiben…

bilderbergcsoport1

KIKNEK ÁLL ÚTJÁBAN A MITOSZKUTATÁS?
Vallástörténészek rejtélyes üldöztetése
Cikkünk olyasmiről szól, amiről keveset szoktak beszélni, még tudós körökben is. Vajon kik és miért hallgattattak el sokszor brutális módon is a XX. század második felében vallástörténészeket, mitológusokat? Lehet, hogy a mítoszkutatás keresztezi egy olyan háttérhatalom érdekeit, akik inkább az anyagelvűséget, a materializmust akarják rátukmálni az emberiségre?

AZ EMBERISÉG ÁTPROGRAMOZÁSA
Globális tudatmódosítás
Orwell nem tudott igazán nagyot álmodni, és Huxley sem. A valóság mindig túlhaladja akár a legvadabb, legőrültebb elképzeléseket, és sajnos úgy néz ki, hogy ez a jövőnkre nézve is igaz. Az Új Világrend rendszere önmagában nem mond nekünk semmi újat, a rendszer által alkalmazott eszközök azonban annál érdekesebbek és félelmetesebbek. Ugyanis nem csupán a jövőnket akarják ellopni, hanem azt is, amitől mi magunk emberek, önálló, független személyiségek vagyunk. Az akaratától, a tudatától fosztanának meg mindenkit!

IRÁNYÍTOTT ÖSSZEOMLÁS
Hamis próféták színjátéka
A végső időket éljük. A világban zajló, egyre gyorsuló folyamatokat látva ez teljesen egyértelmű. Azt egy kívülálló nem tudja megmondani, hogy ezek a „végső idők” vajon mennyi ideig fognak tartani és pontosan mikorra fog teljes egészében összeomlani az egész társadalom. Az viszont meglehetős magabiztossággal megállapítható, hogy ami utána következik, az minden eddiginél rosszabb lesz. Krízisek és válságok kora a mostani, a problémák mélyülnek, eközben pedig azt láthatjuk, hogy a világot irányító erők egyre fokozottabban készülnek arra az időszakra, amikor belesüllyedünk a történelem eddigi legmélyebb válságába. Egy kicsit is tájékozottabb ember mindezt világosan látja. Ahogyan azt is, hogy a végveszély számtalan formában elérkezhet, hiszen rengeteg különféle „világvége” szcenáriót fogalmazhatunk meg.

iranyitottosszeomlas1

BÖRTÖNBOLYGÓ
A legrosszabb forgatókönyv
Sok szó esett már arról, hogy az Új Világrend fenyegető réme a nyakunkon van, és hogy hamarosan egy olyan elnyomó rendszerben találhatjuk magunkat, ami az egész bolygóra kiterjed, így semmiféle menekülési lehetőséget nem ad számunkra. Persze minderről még csak feltételes módban illik beszélni, hiszen egészen addig, amíg ez a rémálom meg nem valósul, hinnünk és bíznunk kell abban, hogy az emberek többsége végre felriad éber kómájából és tenni fog azért, hogy a sötét alternatíva ne következhessen be. Mindazonáltal ennek az ébredésnek a nyomát sem látni, az emberiség túlnyomó többségét szinte reménytelen módon nem érdekli a világ sorsa, pusztán csak saját túlélésével foglalkozik, és ami a legrosszabb, hogy még hitelt sem adnak azoknak az úgynevezett összeesküvés-elméleteknek, amik a közelgő veszélyre hívnák fel a figyelmet.

BIOTERMINÁTOROK
Gyilkos mesterséges vírusok
Az Új Világrend majdani létrejöttének kapcsán újra és újra felmerül annak lehetősége, hogy a folyamatot koordináló háttérhatalmi Elit egyik legfontosabb teendője a radikális mértékű népességcsökkentés, avagy − őszintébben szólva − egy minden eddiginél nagyobb népirtás kivitelezése. Ez azért szükséges, hogy a későbbiekben egy akkora populáció fölött uralkodhassanak, ami tökéletesen irányítható. Sok-sok elképzelés látott napvilágot a népességcsökkentés témakörét illetően, de az összeesküvés-kutatók körében a legelfogadottabb teória az, hogy minden valószínűség szerint egy, az emberiségre eresztett gyilkos vírus fogja elvégezni a piszkos munkát.

A NAGY TESTVÉR FIGYEL
Mindent látó szemek
Az 1980-as évek vége felé nem győztünk rácsodálkozni a fejlett technika csodálatos és egyben félelmetes mivoltára, a különböző eszközök elképesztő tulajdonságaira. Ide tartoztak azok a kémműholdak, amik képesek voltak a világűrből lefényképezni valakit olyan részletességgel, hogy azt is el lehetett olvasni a felvételen, hogy a megfigyelt személy kezében lévő újság milyen hírt hozott le a címlapján…

anagytestverfigyel1

TÁMADÁS A LEVEGŐBŐL
Mivel permeteznek bennünket?
Néha látunk olyan repülőgép-kondenzcsíkokat, amelyek mintha másmilyenek lennének, mint a megszokott fehér sávok. Ezek valahogy lassabban oszlanak szét, mint a hogy valamilyen vegyi anyagot bocsátanak ki egyes repülők? Mi célból mérgeznek ezzel minket, ha egyáltalán ellenünk irányul a dolog? Kik állhatnak a háttérben?

A SÁRGA PESTIS
A SARS vírus rejtélye
A SARS, azaz Severe Acute Respiratory Syndrome (súlyos akut légzőszervi tünetegyüttes) lett a XXI. század első nagy járványa. Egy vírusos tüdőgyulladásszerű megbetegedésről van szó, amely villámgyorsan terjedt. Kínából indult, több mint 30 országba eljutott, és ezrek halálát okozta. Neves tudósok állítása szerint a vírust mesterségesen hozták létre…

BETILTOTT EGÉSZSÉG
Az Elit „megetet” bennünket
Világunk népességének általános egészségügyi helyzete meglehetősen siralmasnak mondható. Pedig azt hihetnénk, hogy egy ennyire fejlett civilizációban magától értetődő dolog az, hogy az emberek a jólét mellett – természetesen ez sem adott – kiváló egészségnek örvendenek, de legalábbis a többségnek kielégítő az állapota. Ezzel szemben tömegek nyomorognak és éheznek, a nyugati civilizációban egyre nagyobb problémát jelent az elhízás, illetve a lappangó alultápláltság, a különböző pszichológiai betegségek (pl. a depresszió, ami nyugodtan nevezhető globális gondnak). Mindezekre a bajokra hegyekben állnak rendelkezésre a legkülönbözőbb gyógyszerek, kapszulák, amik a fogyasztók számára valóságos megváltást ígérnek, azonban ez soha nem történik meg. Az emberek egyik betegségből a másikba esnek, vagy ha mégsem, akkor általános állapotuk, közérzetük miatt a padlóra kerülnek. Mi lehet ennek az oka az úgynevezett bőség korszakában?

betiltottegeszseg1

ÉLETMENTÉS VAGY BIOTERROR?
Az oltás-propaganda nyomában
Ugye emlékszünk 2010 nagy pánikjára, a címlapokról harsogó H1N1-, azaz sertésinfluenza-ügyre? A már-már háborús készülődés után nagy csend lett, majd lassan kiderült: elmaradt a beígért világjárvány... Igaz, addigra a gyógyszerek gyártói és forgalmazói hatalmas összeget kaszáltak az oltásból, melyet világszerte ráerőltettek a lakosságra.

A PÁNEURÓPA-ÖSSZEESKÜVÉS
A „nemzetek nélküli Európa”-terv
Hatásos, bár kissé propagandafilm-ízű jelenet az EU-konferenciákon, banketteken: az égszínkék, aranycsillagos lobogók erdejében felcsendül Beethoven Örömódája, egy határok nélküli Európa himnusza, ahol az emberek békében és korlátlan jólétben élnek... De vajon tényleg ezt akarják azok, akik az „Európai Egyesült Államok” eljövetelén munkálkodnak az ókor óta? Vagy a humanista, pacifista frázisok mögött valójában egy könyörtelen zsarnokság terve rejtőzik?

AMIKOR A FAROK CSÓVÁLJA
Tömegek lázadása
Az archaikus társadalmakban mindenki tudta, hol a helye és mi a dolga az emberi közösségben. Úgy mondták akkoriban, hogy isteni rend uralkodik a világban. Egyszer azonban valami történt, és elkezdett felfordulni a világ. Ami alul volt, az felülre került, és viszont. Azt gondolták egyesek, hogy ez így jól van, de azt kell látnunk, hogy egyáltalán nincs jól semmi. Nagyobb a zűrzavar a világban, mint bármikor eddig a történelem során.

amikorafarokcsovalja1

HITELTELEN HITELEK
Adósság-rabszolgaság Magyarországon
A kétezres évek közepe felé hazánkban rendkívül népszerűnek számítottak a különböző hitelek, kölcsönök, amik nagyban megkönnyítették a lakáshoz jutást és ilyen-olyan, nagy értékű termékek megvásárlását. Persze az eladósodást is, de ez akkoriban nem sok mindenkit érdekelt, hiszen a kamatok és árfolyamok stabilnak tűntek, így az volt az általános vélemény, hogy évekkel előre ki lehet számítani az aktuális törlesztőrészletek mértékét. Akik nagyobb összegeket vettek fel ebben az aranykorban, azok súlyosan tévedtek, és jelenleg örülnek, ha sikerül egyáltalán életben maradniuk. Egy olyan, jól előkészített csapdába vezették be őket, ami az egész életüket elvette tőlük, és jelenleg semmiféle esély nincs arra, hogy megszabaduljanak attól az iszonyatos tehertől, amit hazánk egyik legnagyobb pénzügyi összeesküvése rakott rájuk.

FEHÉR PÁHOLYOK AZ ÚJ VILÁGREND ELLEN
Titkos társaságok a két világháború közti Magyarországon
Arról már sokat írtak, beszéltek, mekkora befolyása volt a titkos társaságoknak az 1945 előtti Magyarországon közéletre, művészetre egyaránt. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a színfalak mögött ádáz harc dúlt az „igazi” szabadkőművesek és az úgynevezett „fehér páholyok” ‒ a módszereiket átvevő, ám az Új Világrend ellen küzdő titkos társaságok ‒ között...

feherpaholyok1

A HŐSTELENÍTŐK
Miért ne legyenek példaképeink?
Egy döbbenetes jelenség, mely világszerte jellemző napjainkban: szinte minden országban a „hivatalos” csatornákon folyik a nemzeti hősök, kultikus történelmi személyiségek lejáratása. Mintha valakiknek az állna érdekében, hogy a XXI. századi emberiségnek egyáltalán ne legyenek példaképei...

TILTOTT MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
Miért nem lehet szabadon kutatni a magyarság eredetét?
Sokakat foglalkoztat manapság a kérdés: miért sulykolja még mindig a hivatalos történelem-oktatás a finnugor-teóriát, noha meglehetősen gyenge lábakon áll? És miért gúnyolják ki, hallgatják agyon az alternatív elméletek képviselőit, kik és miért tüntetnek el dokumentumokat, leleteket? Talán egy háttérhatalomnak, mely egy egységes „világnemzet” létrehozására törekszik, nem érdeke, hogy a magyarság megismerje igazi múltját...

TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK
Hogyan vehetjük fel a harcot a háttérhatalom ellen?
Ha nem akarjuk, hogy a közeljövőben mi, vagy a gyermekeink egy mélységesen embertelen rendszerben éljenek, akkor bizony sürgősen tenni kell valamit annak érdekében, hogy az Új Világrend ne jöhessen létre. Pusztán azzal, hogy rémisztőbbnél rémisztőbb információkkal sokkoljuk magunkat a témával kapcsolatban, illetve azokat terjesztjük – még ha a legjobb szándék is vezérel minket eközben ‒, nem sok mindent érünk el. A teljes passzivitás semmit nem ér az ereje teljében lévő globális hatalom ellen, ezzel inkább az ő malmukra hajtjuk a vizet. Joggal merülhet fel a kérdés: akkor mégis mit lehet tenni?

GYERMEKEINK ÉS AZ ÚJ VILÁGREND
A jövő nemzedékének agymosása
A háttérhatalom mindig jó előre tervez, így korántsem meglepő, hogy jó ideje kivetette a hálóját gyermekeinkre, akik valószínűleg a születőben lévő Világkormány állampolgárai lesznek, mire felnőnek. Véleményem szerint 2020 és 2030 között várható az Új Világrend megalakulása, addigra csemetéink már nagykorúak lesznek, és készen kell állniuk a merőben új rendszer felfogás befogadására, illetve meg kell felelniük a speciális elvárásoknak. Hiszen ők, illetve az ő gyermekeik – mármint a Nagy Aratást túlélő kevesek ‒ lesznek azok, akik az Elitet kiszolgálni hivatott rabszolgáiként fognak élni. Megfelelő, idejekorán elkezdett kondicionálással, neveléssel elérhető, hogy a közeljövő nemzedékének semmiféle fenntartása ne legyen az elnyomó hatalommal szemben és ezt különböző viselkedésszabályozó, gondolatgyilkos drogokkal kombinálva minden szempontból ideális populációt lehet megalkotni.

gyermekeinkesazujvialgrend1

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

A VATIKÁN SÖTÉT TITKAI KÜLÖNSZÁM

SORSÜGYNÖKSÉG KÜLÖNSZÁM

MÁGIKUS EREKLYÉK KÜLÖNSZÁM

ATLANTISZ KÜLÖNSZÁM

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik