2019/JÚNIUSI LAPSZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Címlapsztori
KLÍMAVÁTOZTATÓK
Tönkre akarják tenni a bolygónkat?
A meteorológusok és klimatológusok most már évről évre egyre borúsabb előrejelzésekkel rukkolnak elő a várható időjárással és bolygónk éghajlati változásaival kapcsolatban. Idén nyárra minden eddiginél nagyobb forróságot, kegyetlenebb aszályt prognosztizálnak, középtávra pedig azt jövendölik, hogy egyre több térség lesz lakhatatlan a szélsőségessé, szeszélyessé váló klíma okán. Eközben senki nem tesz semmi érdemlegeset, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy bizonyos hatalmak még rá is segítenek a krízis elmélyítésére. Tény, hogy szinte folyamatosan kémiai anyagokkal permetezik tele a légkör alsó szféráit, illetve az is tényként kezelendő, hogy a HAARP-állomások alkalmasak arra, hogy manipulálják az időjárást, valamint különböző, természeti katasztrófákat idézzenek elő. Miért csinálják mindezt? Mi lehet a céljuk?

klimavaltoztatok

Természetfeletti jelenségek
VALÓBAN LÉTEZIK A TÚLVILÁG!
Az ősi tudás bírtokosai
Az archaikus népek mindegyikénél közismert volt, hogy létezik túlvilág. És ez így volt hosszú évezredeken át, majd a modern ember, valamikor a felvilágosodás idejétől kezdve fokozatosan elfelejtette ezt. Ha megnézzük az elképzeléseket a túlvilágról, azt látjuk, hogy rengeteg közös vonás van bennük, pedig egymástól egészen távol élő népekről van szó, akik abban az időben nem is találkozhattak egymással. Akkor miért lehetséges, hogy hasonlóak a túlvilágra vonatkozó elképzeléseik? Lehetséges, hogy ez egyáltalán nem véletlen? Hogy őseink olyan tudás birtokában voltak, amely megmagyarázzák ezt a hasonlóságot? Lehet, hogy nem csak mese a túlvilág, amit mi már elfeledtünk?

letezikatulvlag

ZÖLD SZEMŰ PARAFENOMÉNEK
A szín, amely különlegessé tesz

TUTANHAMON ÁTKA
Mi állhatott a rejtélyes halálesetek mögött?

GYÓGYÍTÁS ÉS SPIRITUALÍTÁS
Szemkontaktus mesterfokon

SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÓ HELYEK
Utolsó esély a rák ellen?

MÚLTBÓL HOZOTT SEBEK
Egy korábbi életnk lenyomatai

MUTASD A TENYERED, MEGMONDOM KI VAGY!
Jóslás és szexualítás

Homályos Zóna
AZ ÁLMOK HATALMA
Sorsformáló sugallatok
Mindnyájan álmodunk. Aki azt állítja, hogy nem, az teljes tévedésben van, mert legfeljebb nem emlékszik rá. Aki emlékszik, az általában mindenféle napi emlékekkel kapcsolatos álmokat szokott tapasztalni. Azután jönnek a múltbéli eseményeket feldolgozó álmok, amikor valamilyen régi élményt élünk át némileg átalakítva. Külön oda kell figyelni az ismétlődő álmokra, mert tudatalattink így akar valami fontos és nem tudatosított dolgot közölni velünk. A sorsunkra is kihatással lévő álmok nagyon ritkák, és külön szerencse, ha felismerjük ezeket és a javunkra tudjuk fordítani. Vannak végül a kivételes emberek, a próféták, akiknek az Úr az álmain keresztül mutatja meg, mit kell tenniük, mit kell tanítaniuk az egész emberiség javára.

azalmokhatalma

Rejtélyes helyek
A CITADELLA
Vietnam császári városai
Indokínai körutazásunk 9. napján érkeztünk meg az egy­kori Champa királyság szakrális központjába, My Son szent földjére. Sajnos a területen található világörökség jelentős része a vietnami háború bombázásai so­rán helyrehozhatatlan károkat szenvedett, mára csak a romjaik maradtak meg. Az építményekben az észak-viet­nami katonák és civilek bújtak meg, és őket semmisítették meg a felbecsülhetetlen rétékekkel együtt az amerikai bombázók...

citadella

A KÍGYÓK SZIGETE
Megközelíteni sem lehet!
A brazil partokhoz közel fekszik Queimada Grande szigete, amelyre ember nem teheti a lábát. Ez a földdarab ugyanis kizárólag a kígyóké, méghozzá bolygónk legveszélyesebb csúszómászóié, amelyek ráadásul rendkívül agresszívak is.

kigyokszigete

Hihetetlen Extra
EMBERKERT
Idegenek kísérleti telepe a Föld?
Lehetséges, hogy Földünk egy kozmikus kísérleti terv része − egyfajta „emberkert”, amit idegen fejlett civilizációk népesítettek be, látogatnak évmilliók óta és kontrollálnak? Elképzelhető, hogy a teremtésmítoszok elbeszélése, miszerint őseinket messzi világokból érkezett istenek alkották meg, kapcsolatban áll azokkal a modern kori UFO-élményekkel, melyekben a földönkívüliek mesterségesen megtermékenyítenek embereket, illetve genetikai kísérleteket végeznek rajtuk?

emberkert

Meghökkentő világ
A SZIGET ÚRNŐJE ÉS A NÁCIK
Egy arisztokrata, akit nem tudtak térdre kényszeríteni
A La Manche-csatorna délnyugati részén található Sark részben brit fennhatóság alá tartozó, jelenleg körülbelül 600 fős lakosságú szigete az utolsó feudális állam volt Európában, és ez a berendezkedés csak 2008-ra szűnt meg teljesen. A II. világháború idején megszállták a nácik, ám legnagyobb meglepetésükre, a sziget úrnőjének esze ágában sem volt behódolni vagy kollaborálni. A német tiszteket olyannyira lenyűgözte az arisztokrata hölgy tartása és határozott, ellentmondást nem tűrő viselkedése, hogy a sziget lakossága egészen más bánásmódban részesült, mint a nácik által leigázott egyéb népcsoportok.

szigeturnoje

ÉLVE ELTEMETVE
Hangok a sírból

FARAGOTT ÉS VÉSETT CSODÁK
Szokatlan tárgyak fából

AZ APOLLÓ-1 TRAGÉDIÁJA
Gyilkos oxigén

ÁLLATOKAT GYILKOLÓ KÍSÉRTETEK
Kedvenceink túlvilági félelmei

Mítoszok és Legendák
A ROSSZ TEREMTÉS GONDOLATA
Akik szerint az élet csak szenvedésből áll...
Az emberiség történetén végigvonul egy különös logikai láncolat, amely hol „elbújik”, hol újra felbukkan afféle búvópatakként, általában vallási köntösben, de nem mindig (lásd majd Biasznál, Platónnál!): a rossz teremtés gondolata. „A világ rossz!” (Gnosztikusok.) „Az ember rossz!” (Priénéi Biasz.) „Az élet csak szenvedés!” (Gautama Sziddhárta Sákjamuni, azaz Buddha.) Ebbe a vonulatba sorolható a korai kereszténység első nagy áramlata, az alexandriai gnosztikus egyház, amely egyre inkább szembehelyezkedett a kereszténység központja szerepére törekvő Rómával. Kettőjük összecsapása az „alexandriaiak” teljes fizikai megsemmisítésével végződött. Kevéssé köztudott, hogy III. Ince pápa (1198-1216) az ő ellenük vívott harc céljából alapította meg a rettegett Inkvizíciót.

rosszteremteseszme

FEKETE PIRAMIS
Egyiptom évezredes rejtélyei

ISTENKIRÁLY SZÜLETIK
Szövetség Sivával 

TOKAJI TÜNDÉREK 
Bor és misztikum

BÁLÁM BESZÉLŐ SZAMARA
Egy próféta híres jószága

Összeesküvés-elméletek
A MOSZAD KÖZPONTJA
Egy láthatatlan intézet 
Az izraeli Hírszerzési és Különleges Hadműveletek Intézete, amelyet világszerte Moszad (azaz Intézet) néven ismernek, a világ egyik legtekintélyesebb titkosszolgálata. Meghirdetett célja információk gyűjtése és elemzése, valamint különleges titkos hadműveletek végrehajtása Izrael határain túl. Központja valahol a zsidó ország legnagyobb városában, Tel-Avivban van, de hogy ezen belül hol, azt csak kevesen tudják.

maszadintezet

VADÁSZAT A K-129-ES TENGERALATTJÁRÓRA
Egy balul sikerült hamis zászlós akció

AZ I. VILÁGHÁBORÚ SÖTÉT TITKAI
A történelem rejtett erői

BŰZÖSBORZ MÁVEK
A Lockheed-Martin titkos részlege

Földönkívüliek
MEGHÖKKENTŐ UFO-TÖRVÉNYEK
Tiltott közeli találkozások
Napjainkra számos ország vezetése szánta rá magát, olyan, a tudományos exobiológiai kutatásokat komolytalanná tevő lépésre, amelynek értelmében kormányzati, hivatali vagy önkormányzati szinten általános törvényi vagy helyi rendeleti úton szabályozzák, korlátozzák, illetőleg tiltják a földi állampolgárok földönkívüliekkel való kontaktusát. A kapcsolatfelvételre és a bárminemű érintkezésre vonatkozó állami rendelkezések kitételeit fogalmazták meg és emelték törvényi jogerőre olyan demokratikus és diktatórikus berendezkedésű országok, amelyek vezetése a tisztelet, a tájékoztatás és a biztonság megteremtése helyett eddig is sanyargatta vagy kiszolgáltatott állapotba hozta saját állampolgárait.

meghokkentoufotorvenyek

ROBOTOK AZ ÓKORI HELLÁSZBAN
Földönkívüliek látogatták a régi görögöket? 

Jövővilág
AZ ÚJ VILÁGREND KIALAKULÁSA
H. G. Wells jóslatai a jövőről 
H. G. Wells rendkívül termékeny író volt, akit a sci-fi atyjának tartanak, ám fantasztikus regényei mellett legalább ilyen érdekesek azok a művei is, amelyekben az emberiség jövőjét vázolta fel a huszadik század eseményeiből kiindulva. Nyílt összeesküvés című munkájában például tulajdonképpen megírta az Új Világrend kialakulásának tervezetét. Ebben szó van egy új, globális vallás szükségességéről, a világállam megvalósításáról, az ellenálló országok felmorzsolásáról, a pénzügyi háttérhatalom uralmáról és azokról a szerinte elkerülhetetlen változásokról, amelyek éppen napjainkban alakítják a világot.

uvkialakulasa

BIZARR ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK
Aranyozott sültek és fakéreg-kenyér

KÖVETKEZŐ, JÚLIUSI LAPSZÁMUNK JÚNIUS 25-ÉN JELENIK MEG!

 

JÚNIUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

ANTIKRISZTUS KÜLÖNSZÁM

TILTOTT EVANGÉLIUMOK KÜLÖNSZÁM

KRISTÁLYPIRAMIS A BERMUDA-HÁROMSZÖGBEN KÜLÖNSZÁM

AZ ILLUMINÁTUS ÖSSZEESKÜVÉS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik