2017/NOVEMBERI LAPSZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Címlapsztori
ARAB MÁGIA
Az iszlám titkos arca
Az iszlámnak, e bibliai gyökerű világvallásnak van egy titokzatos, a Nyugat előtt nagyrészt ismeretlen oldala is. Ez az arab mágia és alkímia birodalma, ahol találkozhatunk repülő robotlóval, megtudhatjuk, miként lehet az Univerzum energiáját megcsapolni, megismerhetjük a párhuzamos világok különös lényeit. Nagyon valószínű, hogy a mesés Kelet csodái, a tudós arab alkimisták műveletei mögött valójában egy ősi csúcstechnológia emléke rejlik.

arabmagia

Gondolatébresztő
CIVILIZÁCIÓS ÁTKOK ÉS ÁLDÁSOK
Valamit valamiért
A fejlődés mindig részleges: miközben új lehetőségek adódnak, veszteségeket is el kell könyvelnünk, a világ ugyanis nincs tekintettel igényeinkre, felháborítóan abszurd mivoltából kifolyólag: az egyre kedvezőbb életfeltételek paradox módon elégedetlenségünket gerjesztik, a hiányérzet ugyanis javaink gyarapodásával együtt lesz egyre frusztrálóbb. Az egyenlőség eszménye perverz formában valósult meg: vagyoni helyzettől függetlenül a nyugati világ szülöttjeinek többsége nyűgös, ideges, olykor hisztérikus, mert elidegenedett.

civilizaciosatkok

Természetfeletti jelenségek
AZ ALKIMISTA ÉS A SZERZETES
Kelet és Nyugat találkozása
Miben hasonlít egymáshoz egy lombikja fölé görnyedő alkimista és egy Indiában élő, szakállas szent ember? A kérdés Kelet és Nyugat különbözőségére utal. Látszólag. Mert ha megvizsgáljuk közelebbről a két teljesen különbözőnek látszó életformát, gondolkodásmódot, célokat, akkor rá kell döbbennünk, hogy bizonyos tekintetben nincs semmi különbség közöttük. Ha teljesen lecsupaszítjuk a kétféle gondolkodási rendszert, és eljutunk az alapjaikhoz, akkor már nem látunk eltéréseket. Ugyanazt a dolgot a különböző miliőknek, szokásoknak, nyelveknek, életformának megfelelően másképp, más szavakkal mondják el. De a lényeg ugyanaz.

alkimistaesszerzetes

A rovat további cikkei:
ÖNGYILKOS MADARAK

Rejtélyes állatpusztulások

SPIRITUÁLIS UTAZÁS A JÖVŐBE
Tudd meg milyen lesz a következő életed!

VILÁGJÉG-ELMÉLET
Hans Hörbiger furcsa nézetei

AKIKET A BELSŐ TŰZ HEVÍT
Az elme hatalma a test felett

Homályos Zóna
AZ ÓSZÖVETSÉG CSODATEVŐI
Istentől kapták paraképeségeiket

Ha valakit arról faggatunk, hol olvasott csodás eseményekről, valószínűleg az első, ami az illető eszébe jut, a Biblia. A Szentírás ugyanis a világ leghíresebb csodáinak gyűjteménye. Mindenki hallott például arról, hogy Jézus a vízen járt és holtakat támasztott fel. De már Jézus fellépése előtt évezredekkel is éltek a Közel-Keleten csodatévők, akiknek hihetetlen történeteiről a Biblia ószövetségi részében olvashatunk…

oszovetsegcsodatevok

Egészség - Életmód
EMLÉKEZŐ GÉNEK
Az epigenetika tudománya
A materialista tudósok nemrég még gúnyolódtak annak felvetésén, hogy a szerzett tulajdonságaink, életünk során átélt traumáink is átöröklődhetnek utódainkra. Áltudománynak, sarlatánságnak bélyegezték ezt, mint mindent, amit egyelőre még nem értünk, ám ezúttal is pont a legújabb tudományos felfedezések cáfolják meg őket. Napjainkban egy forradalmi átalakulás zajlik a genetika terén, melynek során kiderül: a DNS nem pusztán biokémiai egység, hanem rendelkezik egy különleges emlékezőképességgel − nem túlzás azt mondani, hogy tudatossággal.

emlekezogenek

Világjáró
A NÁCI 51-ES KÖRZET
Még mindig szigorúan titkos földalatti járatok Lengyelországban!
Hihetetlen, de 72 esztendővel a II. világháború befejezése után, még mindig nem látogatható a járatok 95%-a, a lengyel kulturális miniszter pedig körlevélben írta elő a helyi idegenvezetőknek, hogy miről beszélhetnek e témakörben! De mit titkolnak ennyire?

naci51korzet

A rovat további cikkei:
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ HIDAK
Mérnöki csodák két part között

ANGKOR FELFEDEZŐJE
Henri Mouhot rendkívüli kalandjai

Extra
A VATKIÁN SÁTÁNI TERVEI
Az új Világrend pápája
Mostanában Ferenc pápa személye egyre inkább megosztja nem csak a híveket, hanem azokat is, akik nem tekintenek rá vallási vezetőként. Ugyanis a pápa az utóbbi időben keményen politizálni kezdett, főleg az Európába áramló bevándorlók ügyében nyilatkozik meg feltűnően sokszor, és ez egyre kevésbé nyeri el tetszését azoknak, akik az újkori népvándorlás elsődleges elszenvedői. Ők pedig nem mások, mint az európai őshonos lakosság, akiknek kultúrája egyébként keresztény gyökerekkel rendelkezik. Olybá tűnik, mintha a pápa titokban vallást váltott volna, vagy egy olyan nagy hitéleti fordulatot készítene elő, ami majd alapvetően formálhatja át az egész világot. Nyilatkozatai, intelmei, állásfoglalásai egészen elképesztők, hiszen amikor szavait hallgatjuk, lejegyzett mondatait olvassuk, azt vesszük észre, hogy Ferenc számára az utóbbi időben mintha csak a migránsok léteznének. Nyáját, ha egyáltalán megemlíti, akkor szinte kizárólag finom dorgálásokkal illeti, amiért még mindig nem eléggé nyitottak, befogadók, és újabban az is probléma lett számára, hogy nem vagyunk eléggé nemzetköziek…

vatkiansotettervei

Meghökkentő világ
JAPÁN ÉRINTHETETLENEK
A kirekesztettség áldozatai
Az érinthetetlenek kasztja nemcsak Indiában létezik, hanem például Japánban is, ahol a szigetország vallása tiltja a tisztátalan munkát végzőkkel való érintkezést. Mivel pedig napjainkban is mindenki igyekszik tagadni, ha felmenői közt akadt mondjuk egy hóhér, a megvetett foglalkozást űzők családfájáról detektívügynökségek készítenek listákat, amiket aztán eladnak a vállalatoknak, amelyek továbbra sem igen hajlandók úgynevezett burakuminokat foglalkoztatni.

japanerinthetetlenek

A rovat további cikkei:
SÉTÁLÓ FÁK
Szilszakáll népe

FUTURISZTIKUS TALÁLMÁNYOK A MÚLTBÓL
Bizarr álomból modern valóság

A ZODIÁKUS GYILKOS
Egy bűnügyi rejtély nyomában

Mítoszok és Legendák
A LEGNAGYOBB PRÓFÉTA?
Melkisédek, Sálem királya
A Biblia egyik legrejtélyesebb alakja Melkisédek, aki Sálem − későbbi nevén Jeruzsálem − papkirálya. Ábrahám idején élt, ami arra utal, hogy a Városban és a Szentföldön már a zsidóság megjelenése előtt létezett vallási szervezet, teljes papi hierarchia és rituálé. A keresztény egyházak mégis sokáig mellőzték őt tanításaikban, és nem fordítottak elég figyelmet rá. Pedig vitathatatlanul nagyon érdekes figura.

legnagyobbprofeta

A rovat további cikkei:
MEGALITOK OROSZORSZÁGBAN

Óriások erődítménye?

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI
Megosztják a világot

EGYIPTOM LEIGÁZÓI
Kik voltak a hükszoszok?

A KERESZTÉNYSÉG KONKURENCIÁJA
A titkos misztériumok világa

LUCIFER, A BUKOTT ANGYAL
A fényhozó bosszúja

Összeesküvés-elméletek
A NAGALASE-ÖSSZEESKÜVÉS
Rákfegyver az emberiség ellen
Egyre többen viseltetnek komoly fenntartásokkal az úgynevezett védőoltásokkal kapcsolatban, mivel sokan úgy hiszik, hogy ezek a vakcinák valójában súlyosan mérgező anyagokat tartalmaznak. Dr. Bradstreet és más szakemberek még tovább mentek, és kiderítették, hogy a védőoltásokon keresztül kapunk a szervezetünkbe egy összetevőt, ami által jelentősen gyengül az immunrendszerünk, és így fokozottan hajlamossá válunk arra, hogy rákbetegek legyünk. Ezért a felfedezésükért az említett orvosok nem Nobel-díjban részesültek, hanem az életükkel fizettek…

negalese

A rovat további cikei:
AHONNAN LEHALLGATJÁK EURÓPÁT

Gigantikus golflabdákból figyelnek minket

A Nyugat alkonya
Az iszlám félhold felkelése

AZ APOKALIPSZIS LOVASAI
A Ku-Klun-Klan itáliai elődje

A HÁTTÉRHATALMI ELSŐ ERŐPRÓBÁJA
A francia forradalom árnyoldalai

Jövővilág
A HOLTAK FELTÁMADNAK
Újabb orvosi "csoda" várható
Az orvostudomány már az ókor kezdete óta keresi annak a lehetőségét, hogy visszahozza a már meghalt embereket az élők sorába. A korábbi évszázadok kezdetleges kísérletei és kutatásai sajnos nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ám ezúttal úgy tűnik, eljött a változás ideje. Amerikai tudósok egy csoportja ugyanis azt állítja, amennyiben az elkövetkező hónapok kísérletei során alkalmazott új eljárások sikert hoznak, hamarosan bárkit vissza tudnak majd hozni a klinikai halál állapotából.

holtakfeltamadasa

A rovat további cikkei:
CSODAVILÁG A LABORBAN
Az anyag formálásának titkai

ELKÖLTÖZHETÜNK A FÖLDRŐL
Jövőnk: A galaktikus társadalom

Földönkívüliek
A FÁRAÓK HATALMI JELKÉPEI
Idegen technológia eredményei?

Az ókori Egyiptomban a fáraóknak a hatalmi jelvényei, mint a korona, a cséphadaró, a pásztorbot, vagy az uralkodói ékszerek, szigorúan meghatározott formájúak voltak. A paleoasztronautika nézőpontjából azonban szinte evidencia, hogy az egyiptomi birodalom bölcsőjénél idegen lények bábáskodtak. Mi van akkor, ha az uralkodói jelvények nem véletlenszerűen alakultak ki a korábbi törzsi jelképekből, hanem kapcsolatban vannak, és utalnak az idegenek technikai eszközeire? Természetesen végtelenül leegyszerűsítve és sematizálva, de elképzelhető, hogy a fáraó „kellékeinek” tanulmányozásával megtudhatunk valamit az idegenek műszaki eszközeiről és technológiai színvonaláról.

faraokhatalmijelkepei 

ROVATUNK TOVÁBBI CIKKEI:
KOZMIKUS SÁRKÁNYFAJOK
Drakonidák: Az Univerzum "rosszfiúi"
A NAPREDNSZER ŐRZŐI

Védelmező vagy hódítók?

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK NOVEMBER 24-ÉN JELENIK MEG!

 

NOVEMBERI LAPSZÁMUNK tartalmából

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 4. KÜLÖNSZÁM

A 3. BIRODALOM MÁGIÁJA ÉS OKKULT TITKAI KÜLÖNSZÁM

TILTOTT TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM

X-AKTÁK KÜLÖNSZÁM

APOKALIPSZIS KÜLÖNSZÁM

A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME 3. KÜLÖNSZÁM

ISTENI KŐGÚLÁK KÜLÖNSZÁM

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik