2015/MÁJUSI LAPSZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Címlapsztori
ATLANTISZ NAPVÁROSAI
Az ősi tudás őrzői

Az ősi próféciák többsége szerint mostani civilizációnk halálra van ítélve. El fog pusztulni, ám paradox módon a világvége mégsem jelenti „a világ végét”: a jóslatok egy futurisztikus városállamról beszélnek, melyet egy új emberiség fog felépíteni a Földön. Az évezredes szövegek még a poszt-apokaliptikus óriásváros konkrét tervrajzát is megadják, a legkisebb utcáig. Lehet, hogy tudtak valamit, amit mi még nem? A „világvége utáni világ” jóslatát szinte minden ősi kultúrnépnél megtaláljuk. Lényege, hogy az emberiség civilizációja ugyanúgy halandó, mint az egyes emberek: előbb-utóbb megöregszik és meghal. A végpusztulás módjára viszont már többféle verziót ismernek: a legklasszikusabb a vízözön, a világégés, a meteorbecsapódás, de bizarrabb forgatókönyvek is léteznek.

atlantisznapvarosai

Gondolatébresztő
MI DOLGUNK A VILÁGAN?
Létkérdések és életpoblémák

Elménk a távlati gondolkodás képességével ajándékoz meg bennünket. Merünk nagyot álmodni: szellemünk a világ egészének értelmezésére törekszik, az emberi léptékeket meghaladva keres válaszokat végső, filozofikus problémáinkra. Közvetlen tapasztalatok híján persze szükségszerűen bonyolódunk spekulatív eszmefuttatásokba, mindazonáltal éppen intellektuális vakmerőségünk tudatosítja bennünk az igazság nem feltétlenül nyilvánvaló mivoltát. Érzékszervi tapasztalatunkból kiindulva logikusnak tűnik, hogy reggel felkel, majd este lenyugszik a Nap; az érzéseket generáló szív képzetét igazoltnak vélhetjük élményeink alapján; mivel mindaz, amit magunknak megalkotunk, tudatos tervezés eredménye, nem ok nélkül feltételezzük a kozmosz konstruált mivoltát.

letkerdesek

Természetfeletti jelenségek
KRISTÁLYOSULT INTELLIGENCIA
A kövek is élőlények?

Őseink nem láttak olyan éles határt élő és élettelen között, mint amit mi, modern emberek természetesnek vélünk. Ők még úgy tudták: minden él az Univerzumban, és mindennek van bizonyos fokú tudatossága − még a köveknek, kristályoknak is. Sőt mivel utóbbiak egy különleges, csak rájuk jellemző intelligenciával rendelkeznek, akár egyfajta életformának is tekinthetjük őket...

kristalyosult

A rovat további cikkei:
ÁLOMIDŐ

Az időtlen valóság

MIÉRT MŰKÖDIK A MÁGIA?
A transzcendens megvilágosodás elérése

MÁGUSOK MÁGUSA
Klingor, a halhatatlan középkori varázsló

IDŐKAPU AZ URÁLBAN
Döbbenetes turista kalandok

Homályos Zóna
A BIBLIA KÓDJAI
Titkos üzenetek a Szentírásban?
Rejtjelezett üzenetek bújnak meg a Bibliában, melyekből még olyan események is kiolvashatók, mint Kennedy elnök meggyilkolása, a 9/11-es katasztrófa, vagy a harmadik világháború? A történelem legnagyobb kriptográfiai rejtélyének nyomába eredünk, megvizsgálva a kérdést: vajon tényleg több-e a Szentírás szövege, mint aminek első olvasásra látszik... Az, hogy a Biblia szövege mögött egy „másik”, titkos Biblia is rejtőzik, nem új keletű elképzelés. Szó sincs tehát szenzációhajhász újságírók vagy ezoterikusok modern kori kitalációjáról: az egész ötlet valójában az ősi rabbinikus irodalomból, illetve a héber misztikából származik.

bibliakodjai

Egészség - Életmód
JÁRVÁNYRIADÓ!
Minden évben új vírusok támadnak

BAz utóbbi egy-két évtizedben szinte minden évben felbukkant egy-egy halálos járvány, amitől aztán az egész világ retteghetett. A média gondoskodott arról, hogy minél többen pánikba essenek, és alig várják, hogy piacra dobjanak egy, az életben maradást garantáló vakcinát. Ezeket aztán jó pénzért meg lehetett vásárolni a gyógyszertárakban. Milliárdos nagyságrendekben fogytak az oltóanyagok, és később kiderült, hogy igazából nincs rájuk szükség, mert az éppen aktuális kór valami oknál fogva hirtelen elenyészett, mintha csak kikapcsolták volna, megnyomva egy gombot. Mennyire természetes az, hogy szinte évente üti fel a fejét a világ különböző pontjain egy kórokozó, ami köré aztán hatalmas médiafelhajtást produkálnak, meghal néhány ezer szerencsétlen, végül nem történik semmi? Elképzelhető, hogy ez az egész egy hatalmas, jól megrendezett színjáték, és ha az, akkor vajon mi lehet ennek a célja?

jarvanyriado

Világutazó
BUDDHA HAGYATÉKA
A hétköznapok vallása

MTalán kevesen tudják, hogy az ősi Burma nevét a több évtizede hatalmon lévő katonai junta vezetése változtatta Mianmarra 1989-ben. Mivel a demokratikusan megválasztott parlament azóta sem ülhetett össze, az itt élők továbbra is a Burma nevet használják. A lakosság lélekszámára nézve csak becslések léteznek, hiszen az utóbbi időben nem tartottak hivatalos népszámlálást, de körülbelül úgy 53 millióan lehetnek.

buddhahagyateka

A rovat további cikkei:
A RÓZSASZÍNŰ VÁROS
Dzsajpur csodái

SZÜRREÁLIS TÁJAK
Földünk csodái

Extra
SÖTÉT JÖVŐKÉPEK
A világ helyzete

Veszélyes korban élünk, olyanban, amikor bármi megtörténhet. Ha valaki naprakészen figyeli a világban zajló eseményeket, levonhatja azt a következtetést, hogy egyáltalán nem megfelelő irányba haladnak a dolgok. Jóformán az egész bolygó egyetlen, hatalmas puskaporos hordóvá változott, és jó okunk van tartani attól, hogy az emberiség jövője meglehetősen sötét lesz… Nem csupán egy újabb világháború rémétől félhetünk, hanem attól is, hogy a globális kormányzást megvalósítani hivatott háttérhatalom felszámolja a magánélethez való jogunk legutolsó bástyáit, és totális megfigyelés alá von minden emberi lényt. Egy olyan diktatúra van kialakulóban, amiből – ha valóban megvalósul – nincs menekvés senkinek. Ezzel párhuzamosan folyamatosan égbekiáltó, aljas hazugságokkal próbálják befolyásolni mindazokat, akik a tévékészülékek elé ragadtak, és megrendezett terrorcselekményekkel igyekeznek megteremteni a rettegés légkörét. Ami aztán arra készteti az embereket, hogy minden hatalmat önként átadjanak a világ valódi, a háttérben meghúzódó urainak. A hazugságok, globális mértékű átverések, egyre éleződő feszültségek, világháborúval fenyegető konfliktusok korszaka ez, a félelem, a rettegés új világrendje, ahol csaknem mindenkit megvezettek. Itt az ideje az őszinte beszédnek, a problémák feltárásának, és annak, hogy áttekintsük, milyen helyzetben vagyunk valójában!

sotetjovokepek

Meghökkentő világ
KALÓZ SZOKNYÁBAN
A félelmetes Lady Killigrew

AHa kalózokra gondolunk, általában marcona férfiak jutnak az eszünkbe. Pedig nők is akadtak a híres tengeri rablók között. Közülük is rettegett hírnévre tett szert Elizabeth Trewinnard (1525 előtt -1582, néhány forrás tévesen Mary-nek nevezi). Az angol arisztokrata hölgy remek szervező és felderítő volt. Ha nagyobb zsákmányt remélhettek, nem habozott hajóra szállni és személyesen irányítani a rajtaütést...

kalozszoknyaban

A rovat további cikkei:
AZ ELVESZETT HAJÓK TENGERE
Ahonnan nincs kiút

A LOCH NESS-I SZÖRNY VISSZATÉRT!
Mégsem haltak ki a dinoszauruszok?

APOKALIPSZIS
Világvége borzalmak a mozivásznon

Mítoszok és Legendák
A FÁRAÓK IDEJE UTÁN
Egy elfeledett ősi kultúra

Sok ezer éven át a fáraók uralkodtak Egyiptom földjén. Dicsőséges idők voltak ezek, de természetesen hullámvölgyek is előfordultak. Az első uralkodók egyesítették Khemet földjét, ám ahogy egymás után következnek a dinasztiák, egyre vérszegényebb lett a fáraók ereje. Majd hosszadalmas vergődés után véget ért uralmuk. Általában eddig szoktuk figyelemmel kísérni az egyiptomi civilizációt. Pedig a fáraók ideje után, az átmeneti sok évszázados zűrzavar végén egy nagyon érdekes és titokzatos kultúra emelkedett fel, amelynek a maradványai máig velünk vannak. De valamiért mindig elfeledkezünk a koptokról.

faraokutan

A rovat további cikkei:
BUFFALO BILL HIHETETLEN KALANDJAI
Indiánok a Kerepesi úton

HALÁLMADARAK
Rettegést keltő szárnyas lények

KI AZ A HÚSVÉTI NYÚL?
Cselszövő, alkimista, világteremtő...

Összeesküvés-elméletek
A GONOSZ FÖLDI HELYTARTÓJA
Himmler és az okkultizmus

KA nácizmus szellemi gyökereit az okkultizmusban kell keresni. A legbelsőbb kör mélyen hitt a mágiában és abban, hogy a germán faj tulajdonképpen az istenek leszármazottja, s így joguk van uralkodni az emberiség felett. Az SS vezetői, élükön Heinrich Himmlerrel, saját magukat paplovagoknak, fekete szerzeteseknek tartották és külön szertartásrendet, mitológiát dolgoztak ki. A következőkben megismerünk egy velejéig gonosz tömeggyilkost, aki a sorsszeszélyéből teljhatalmat kapott, és ezzel a poklot zúdította az emberiségre. Nem, nem Hitlerről beszélek, hanem Heinrich Himmler SS birodalmi vezetőről, a náci ideológia megteremtőjéről.

gonoszfoldihelytarto

A rovat további cikei:
A FÉRFI, AKI MEGMENTETTE A VILÁGOT

Mi történt a Végítélet napján?

A VATIKÁN OKKULT PÁPÁI
Rózsakeresztesek és szabadkőművesek Szent Péter trónján

EZ VÁR RÁNK?
Megdöbbentő montázs az Economist borítóján

Jövővilág
A JÖVŐ MEGSEMMISÍTÉSE
Lehet, hogy meg sem érjük a holnapot...

Most azonban a tudomány és technológia árnyoldalaival szeretnénk megismertetni a Kedves Olvasót, vagyis olyan forgatókönyvekkel, amik akár meg is valósulhatnak, és ez esetben sajnos az egész világunk létezése veszélybe kerülhet. Nagyon fontos, hogy a létrehozott fejlesztésekkel kellő óvatossággal bánjunk, mert különben az emberiség a saját vesztét okozhatja bizonyos csúcstechnológiák alkalmazásával.

jovomegsemmisitese

A rovat további cikkei:
A PARAJELENSÉGEK BÖLCSŐJE
A szuperfolyékony vákuum

Földönkívüliek
A KÉK KÖNYV UFO-AKTÁI
A földönkívüliek valódi titkai

Észak-Amerika és Skandinávia befagyott tavain, folyóin telente visszatérő jelenségként tűnnek fel azok a nagyon bonyolult és összetett, meglehetősen furcsa, mára valóságos égi üzenetként definiált piktogramok, amelyeket egyszerűen mindenki csak jégköröknek hív, és amelyeket többnyire UFO-knak, illetve földönkívülieknek tulajdonítanak. Vajon tényleg üzenetekről, jelekről, embereknek szóló megnyilvánulásokról van szó? Vagy más, egyszerűbb magyarázat áll a háttérben, ami mindvégig ott volt az orrunk előtt?

kekkonyvufok 

ROVATUNK TOVÁBBI CIKKEI:
LÁTOGATÓK A VILÁGŰRBŐL
Miről árulkodnak a több ezer éves sziklarajzok?

 

MÁJUSI LAPSZÁMUNK tartalmából

EGÉSZSÉGHÁBORÚ KÜLÖNSZÁM

Egeszseghaborukicsi

JÉZUS TITKOS ÉLETE KÜLÖNSZÁM

jezustitkoseleteboritokicsi

FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÜLÖNSZÁM

foldonkivuliekboritokicsi

ÚJ VILÁGREND KÜLÖNSZÁM

uvkicsi

Sci-fi Különszámok

Elérhetőségeink

Telefon:
2020-158, 2022-853


E-mail:
hihetetlen.magazin@t-online.hu


Postacím:  
1124 Budapest, Németvölgyi út 47. I. emelet 1.

Partnereink

jovovilaglogo
hatoscs

Előfizetési lehetőség a digitális lapszámra

dimaghirdcsik